Nowy rok akademicki zainaugurowany [ZDJĘCIA]

2019-10-01 17:01:27(ost. akt: 2019-10-01 17:20:19)
Inauguracja Roku Akademickiego UWM

Inauguracja Roku Akademickiego UWM

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Wakacje się skończyły, studenci wrócili do Kortowa. W Centrum Konferencyjnym UWM w niezwykle uroczystej oprawie odbyła się inauguracja roku akademickiego.
Zgodnie z tradycją członkowie Senatu UWM weszli na salę w togach. Ten mały pochód zamykali rektor i prorektorzy, przed którymi niesiono sztandar Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego z godłem i napisem Republica Polonia Scientiae et Patrie. Ich wejście poprzedziło wykonanie pieśni Vivat Universitas przez chór UWM im. prof. Wawrzyczka pod dyrekcją prof. Katarzyny Bojaruniec.

Galę rozpoczął Jego Magnificencja Rektor UWM prof. Ryszard Górecki, który podkreślił, że nasz Uniwersytet rozpoczął właśnie trzecią dekadę swojej działalności. — Pamiętamy o przeszłości, ale z optymizmem patrzymy też w przyszłość. Podzielamy pogląd Mikołaja Kopernika, który twierdził, że „Dążeniem uczonego jest szukanie we wszystkim prawdy". Realizujemy zadania, budujące pomyślność i przyszłość zarówno uczelni, jak i Olsztyna, Warmii i Mazur, a także kraju — stwierdził prof. Ryszard Górecki.

Podkreślił też, że UWM reaguje na wyzwania i potrzeby, które wynikają z wdrażanego właśnie nowego prawa o szkolnictwie wyższym i nauce oraz, że uczelnia zależy w szczególności na ścisłym powiązaniu badań z gospodarką i potrzebami regionu. Zwrócił też uwagę, iż środowisko naukowe Olsztyna reprezentowane jest w Radzie Doskonałości Naukowej i Komisji Ewaluacji Nauki, najważniejszych gremiach odpowiedzialnych za rozwój nauki polskiej. Ponadto nasi naukowcy powoływani są do grup eksperckich instytucji państwowych, prestiżowych organizacji i stowarzyszeń. Poza osiągnięciami naukowymi nasze środowisko doceniane jest w sferze organizacyjnej, społecznej, kulturalnej i artystycznej oraz sportowej.

Ważnym punktem programu uroczystości były ślubowania składane rozpoczynających naukę studentów studiów dziennych, magistrów rozpoczynających studia doktorskie oraz doktorów rozpoczynających pisanie habilitacji. Rektor uroczyście pasował po jednym przedstawicielu każdego z wydziałów. Podczas uroczystości dyplomy odebrało także 91 doktorów oraz 51 doktorów habilitowanych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.


Doradca Prezydenta RP, dr hab. Cezary Kochalski, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, odczytał list okolicznościowy prezydenta Andrzeja Dudy: „W zmieniającym się świecie misja wyższych uczelni pozostaje niezmienna. Składają się na nią: praca naukowa, kształcenie studentów, wychowywanie kolejnych pokoleń badaczy. (…) Nie możemy pozwolić, aby świat zmieniał się bez nas. To środowisko akademickie, jak żadne inne, dysponuje środkami i możliwościami, aby zmieniać rzeczywistość” - stwierdził m.in. prezydent, podkreślając wagę badań naukowych dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju. Dodał także, iż liczy na to, że polskie uczelnie będą nadal zajmowały wysokie miejsca w światowych rankingach.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, prof. Wojciech Maksymowicz, podkreślił w swoim wystąpieniu, że dzień inauguracji nowego roku akademickiego jest zarazem dniem wejścia w życie większości przepisów nowej ustawy o szkolnictwie wyższym, tzn. Konstytucji dla Nauki. — Zdecydowanie większa autonomia, łatwiejsze dysponowanie pieniędzmi, których jest znacznie więcej niż dotychczas na rozbudowę uczelni oraz wyjazdy naukowe młodych pracowników nauki. Nasz Uniwersytet dobrze się rozwija i z radością czytam informacje o jego sukcesach – podkreślił minister.

Wojewoda Artur Chojecki postanowił nie odczytywać przygotowanego przemówienia: — Lepiej spożytkować ten czas na dążenie do prawdy, co jest przecież celem Uniwersytetu — stwierdził, składając całej społeczności akademickiej życzenia: „aby nigdy nie zabrakło wam odwagi, wytrwałości, cierpliwości i pasji w dążeniu do prawdy”.

Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin powiedział, że ten dzień to nie tylko święto UWM, ale całego regionu. — Dynamika w rozwoju całego województwa warmińsko-mazurskiego nie byłaby możliwa bez uniwersytetu — podkreślił w swoim wystąpieniu. Z kolei prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podziękował pracownikom Uniwersytetu za cenny wkład w rozwój zarządzanego przez siebie miasta.

Wykład inauguracyjny pt. „Dlaczego nauki ekonomiczne są fascynujące?" wygłosił prof. dr. hab. Marian Gorynia z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, który w trakcie inauguracji otrzymał tytuł profesora honorowego UWM.

Łukasz Czarnecki-Pacyński


Obrazek w tresci