Jubileusz kierunku budownictwo w Olsztynie

2019-09-06 10:29:09(ost. akt: 2019-09-06 10:44:41)
Budynek Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

Budynek Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM

Autor zdjęcia: archiwum wydziału

W ciągu 50 lat mury uczelni w Kortowie opuściło ponad 5000 inżynierów budownictwa, którzy zasilili kadry regionu. Uroczyste obchody tej rocznicy zorganizował wczoraj (5 września) Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.
Pod koniec lat 60. brakowało na Warmii i Mazurach kadry inżynierskiej. W 1969 roku powołano więc Wydział Budownictwa Lądowego, który znalazł swoje miejsce w ówczesnej Wyższej Szkole Rolniczej. Do 1976 roku powstały na wydziale katedry: Budownictwa Przemysłowego, Budownictwa Rolniczego, Mechaniki Budowli i Konstrukcji Budowlanych z których powstał istniejący do dzisiaj Instytut Budownictwa. Kolejna Katedra Zastosowań Matematyki i Statystyki Matematycznej miała już charakter czysto teoretyczny i w związku z tym nie weszła w skład tego instytutu.

Kolejne dziesięciolecia były czasem rozwoju olsztyńskiej myśli technicznej, choć może nie czas tu i miejsce na prezentację burzliwych dziejów Wydziału Budownictwa Lądowego, który po utworzeniu 9 lipca 1999 r. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego wszedł w skład Wydziału Nauk Technicznych.

Jak informuje zastępca dyrektora Instytutu Budownictwa dr Elżbieta Szafranko: — Kształcenie na kierunku budownictwo było kontynuowane w ramach Wydziału Nauk Technicznych przez pracowników Instytutu Budownictwa i Inżynierii Środowiska. Kierunek dalej cieszył się niesłabnąca popularnością. Pomimo wciąż zwiększanych limitów przyjęć wielu kandydatów nie uzyskiwało wymarzonego indeksu. Często średnia na poziomie 4,5 z przedmiotów uwzględnianych w rekrutacji nie gwarantowała dostania się na studia na tym kierunku. W latach 2001- 2004 kierunek budownictwo realizował również kształcenie w filii w Ełku.

W 2015 roku, na skutek kolejnych reorganizacji Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie, Instytut Budownictwa został włączony w struktury organizacyjne ówczesnego Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej. Po połączeniu z nową jednostką został powołany Wydział Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

W chwili obecnej studenci kształcą się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia. Studia pierwszego stopnia oferują jedną specjalność budownictwo. Na studiach drugiego stopnia realizowane są trzy specjalności: budowle i konstrukcje inżynierskie, budownictwo energooszczędne i inżynieria drogowa.

W sobotę 7 września odbędzie się wielki zjazd absolwentów kierunku budownictwo. Do dzisiaj kierunek ten ukończyło ponad 5000 absolwentów.

Łukasz Czarnecki-Pacyński

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci