Kto waszym zdaniem powinien zostać posłem lub senatorem?

2019-09-04 13:52:42(ost. akt: 2019-09-04 16:49:53)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Nasza Akcja///Startujemy z plebiscytem Prawybory 2019. Każdy może oddać głos na swojego kandydata.
Głosowanie rozpoczyna się 3 września 2019 roku i trwa do godziny 23.59 dnia 08.10. 2019 roku.

Wyniki ogłosimy 10 października

Kandydatów prosimy o przesyłanie swoich zdjęć na adres: redakcja@gazetaolsztynska.pl.

Kalendarium wyborów do Sejmu i Senatu 2019

do 13 września — zgłaszanie kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych
do 23 września — powołanie przez komisarzy wyborczych obwodowych komisji wyborczych
28 września - 11 października — nieodpłatne rozpowszechnianie audycji wyborczych w programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przygotowanych przez komitety wyborcze
3 października — podanie przez okręgowe komisje wyborcze w formie obwieszczenia, informacji o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów i kandydatach na senatorów
8 października — składanie wniosków przez wyborców o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania
11 października — zakończenie kampanii wyborczej
13 października — przeprowadzenie głosowania


Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 35 (część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, nidzicki, olecki, olsztyński, piski, szczycieński, węgorzewski oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn)
Kandydaci do Sejmu w okręgu nr 34 (część województwa warmińsko-mazurskiego obejmująca obszary powiatów: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg):Kandydaci do Senatu

Okręgu nr 84 obejmuje powiaty: bartoszycki, braniewski, elbląski, lidzbarski oraz miasta na prawach powiatu: Elbląg

Okręgu nr 85 obejmuje powiaty: działdowski, iławski, nowomiejski, ostródzki.

Okręg nr 86 obejmuje powiaty: nidzicki, olsztyński, szczycieński oraz miasta na prawach powiatu: Olsztyn.

Okręg nr 87 obejmuje powiaty: ełcki, giżycki, gołdapski, kętrzyński, mrągowski, olecki, piski, węgorzewski.Regulamin: kliknij tutaj