Wyniki kontroli miejsc organizujących wypoczynek dla dzieci i młodzieży na Warmii i Mazurach

2019-06-02 14:00:00 (ost. akt: 2019-05-31 16:47:03)

Autor zdjęcia: Pixabay.com

Jak przygotowane są wybrane obiekty noclegowe do przyjęcia dzieci i młodzieży na wypoczynek letni? Są wstępne wyniki kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa warmińsko-mazurskiego.
Sprawdzone zostały głównie miejsca stale świadczące usługi hotelarskie, w których w latach ubiegłych odbywał się wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Jak wykazują statystyki, to właśnie w nich organizowanych jest najwięcej turnusów wypoczynkowych.

Służby sanitarne szczególną uwagę zwróciły na miejsca noclegowe, w stosunku
do których w latach ubiegłych prowadzono postępowanie administracyjne (lub mandatowe) oraz te, które były przedmiotem skarg, bądź wnioskowano o ich wyłączenie z użytkowania. Kontrolom poddane zostały również obiekty, w których odnotowano funkcjonowanie turnusów tzw. dzikich – nie zgłoszonych do Kuratora Oświaty właściwego dla obszaru działania organizatora.

Zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego kontrole przed wakacjami są prowadzone na terenie całego kraju.

W województwie warmińsko-mazurskim służby sanitarne do tej pory skontrolowały: 18 hoteli, 6 pensjonatów, 1 schronisko młodzieżowe oraz 48 innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie

Nieprawidłowości w zakresie stanu higieniczno-sanitarnego i technicznego stwierdzone tylko w 5 obiektach na 73 skontrolowane przez służby sanitarne.

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w 3 podmiotach wszczęto postępowania administracyjne, w 1 wydano zalecenia pokontrolne, a w 1 – kontynuowano postępowania administracyjne wszczęte w latach ubiegłych.

Brak wcześniejszej informacji o stanie przygotowania obiektów turystycznych rokrocznie wywołuje niepokój rodziców i opiekunów wysyłających swoje dzieci na wakacje, bowiem od 2010 roku zniesiono obowiązek uzyskania tzw. karty kwalifikacyjnej obiektu, w którym zamierzano zorganizować wypoczynek. Jednym z warunków jej uzyskania była kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej potwierdzająca spełnienie wszystkich wymagań sanitarnych.

WSSE Olsztyn/red.