Reklamacje konsumenckie

2019-05-27 14:00:01 (ost. akt: 2019-05-27 14:01:56)

Autor zdjęcia: Aleksander Chodźko

Zenon Królik, koordynator Regionalnego Ośrodka Konsumenckiego w Olsztynie radzi, jak poradzić sobie w wypadku konieczności reklamowania kupionego przez nas towaru. Dziś prezentujemy zbiór porad konsumenckich w przypadku reklamacji.
Jeżeli kupiona rzecz ma wadę, konsument ma prawo do reklamacji. Przed jej złożeniem warto zapoznać się z przepisami. Prawa konsumenckie w głównej mierze uregulowane są w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. Najczęściej konsumenci nie wiedzą z jakiej formy reklamacji skorzystać.
Na początku musimy zdecydować, którą formę wybierzemy. Czy decydujemy się na wystąpienie z reklamacją na podstawie rękojmi czy gwarancji.
To najważniejsza decyzja. Ma tona istotny wpływ na dalszą drodze dochodzenia roszczeń wobec sprzedawcy lub gwaranta.
Trzeba pamiętać, że nie każdy produkt posiada gwarancję. Jest ona zazwyczaj udzielana przez producenta, np. sprzętu AGD lub innych urządzeń elektronicznych, bądź różnych materiałów budowlanych. Proste przedmioty, takie jak odzież, obuwie, kosmetyki nie są objęte gwarancją. Jednak jej brak nie eliminuje możliwość złożenia reklamacji z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność sprzedawcy z tytułu rękojmi wynosi 2 lata licząc od daty wydania produktu.
Klient powinien pamięta, że sprzedawca, bądź przedsiębiorca nie może narzucić rodzaju reklamacji. To konsument ma prawo wyboru, czy skorzystać z uprawnień rękojmi albo gwarancji.

Co więc warto wybrać?

Rękojmia daje pewność posiadanych uprawnień i możliwości dochodzenia roszczeń wobec sprzedawcy. Gdy wybierzesz gwarancję, polegasz w dużym zakresie na tym, co zostało w niej zapisane. Gwarant będzie starał się ograniczać swoją odpowiedzialność, czego nie może uczynić w przypadku skorzystania z uprawnień rękojmi. Korzystamy z gwarancji wówczas, kiedy jej okres wynosi ponad 2 lata i nie możemy dochodzić już roszczeń z tytułu rękojmi. Korzystanie z rękojmi pomniejsza zawsze koszty procesu, bo zawsze spór będzie rozstrzygał sąd w miejscu siedziby sprzedawcy, zaś przy gwarancji, będzie to z reguły miejsce siedziby przedsiębiorcy.

Do kogo zgłaszamy reklamację?

Reklamację z tytułu rękojmi, składamy do sprzedawcy, który sprzedał nam wadliwy towar. Dane sprzedawcy są uwidocznione na paragonie fiskalnym, który zawsze musi wydać sprzedawca wraz z kupionym przez nas towarem.

W jaki sposób składamy reklamację?

Najlepiej jest złożyć reklamację na piśmie u sprzedawcy. Należy w niej sprecyzować swoje żądanie i opisać zaistniałą wadę. Reklamację można wysłać listem poleconym ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Warto pamiętać, że przysługują nam prawa zapisane w ustawie. A są to:
- Naprawa,
- Wymiana, obniżenie ceny,
- Odstąpienie od umowy i zwrot gotówki
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni. W przypadku braku ustosunkowania się sprzedawcy do naszego żądania, sprzedawca musi rozpoznać reklamację zgodnie z naszym żądaniem z uwagi na uchybienie terminu.
Ważne: aby złożyć reklamację, nie musisz posiadać paragonu fiskalnego. W celach dowodowych mogą być to np. świadkowie, wydruki z karty płatniczej, wiadomości mailowe.
Jaki jest okres odpowiedzialności sprzedawcy za wadliwy towar? Wynosi dwa lata od jego wydania (nie d daty sporządzenia faktury).
Trzeba pamiętać, że rozpoczęcie okresu odpowiedzialności sprzedawcy następuje w chwili wydania towaru, a nie jego zakupu. Jest to ważna informacja w przypadku zakupu towaru przez internet.

Jaki jest termin złożenia reklamacji?

Reklamację z tytułu rękojmi należy złożyć w ciągu roku od dnia zauważenia wady, ale najlepiej jest złożyć niezwłocznie po jej wykryciu.
Jeżeli stwierdzimy istnienie wady fizycznej przed upływem roku od dnia wydania rzeczy, to przyjmuje się, że wada lub przyczyna jej powstania istniały w chwili wydania.
Konsumentowi przysługują uprawnienia nie tylko za wady fizyczne towaru, ale również wtedy, gdy towar posiada wady prawne.

Za jakie wady prawne może odpowiadać sprzedawca?

Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za towar, który:
- stanowi on własność osoby trzeciej – np. pochodzi z kradzieży
- jest obciążony prawem osoby trzeciej – np. przysługuje jej prawo pierwokupu,
- jest ograniczenie w korzystaniu z towaru – np. przedmiot sprzedaży został wcześniej zabezpieczony w sprawie karnej jako dowód w sprawie

Czy podczas składania reklamacji wymagane jest posiadanie opakowania po produkcie?

Nie trzeba posiadać opakowania, w który produkt się znajdował w momencie jego wydania. Warto towar właściwie zabezpieczyć, aby nie uległ uszkodzeniu w czasie transportu


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. Kebiz #2755600 | 88.156.*.* 1 lip 2019 12:05

    Czy tzw "netykieta" musi się wpieprzać zanim skończę swój wpis na dany temat ?

    odpowiedz na ten komentarz