To bardzo ważne, kim jest szef

2019-05-14 07:53:21(ost. akt: 2019-05-14 08:08:01)
ROZMOWA\\\ O tym jakich szefów możemy spotkać na swojej drodze zawodowej, o komunikacji i osiąganiu celów, mówi nam Andrzej Cichocki. Jego wykładu "Istota Przywództwa – Skuteczne Przywództwo" można będzie wysłuchać 6 czerwca podczas III Kongresu Przyszłości.
— Zarządzanie, to główny temat pańskiego szkolenia podczas III Kongresu Przyszłości w Olsztynie. Czym jest tak naprawdę istota zarządzania i na czym polega?

— Istota zarządzania sprowadza się do tego, żeby organizacja czy też zespół osiągały zamierzone cele w taki sposób, by zachować i zadbać o wartości, które obowiązują w zespole czy też organizacji. Oczywiście w zależności od tego, czy menedżer jest również liderem, zarządzany przez niego obszar będzie albo tylko zarządzany, albo będzie jednocześnie zarządzany i rozwijany.

— Każdy z nas ma, lub miał przełożonego. Oceniamy iż różnie.... A jak pan ocenia szefów działających w naszym kraju?

— To ciekawe pytanie. Wszyscy wiemy, że są bardzo różni. Osobiście dzielę ich na: liderów, menedżerów, administratorów i tzw. innych. To bardzo ważne, kim jest szef i jaki sposób zarządzania czy też lidershipu stosuje. Właśnie od tego kim jest i w jaki sposób pracuje, zależy sposób prowadzenia zespołu. Lider rozwinie zespół, organizację i zrealizuje cele, a co najważniejsze — w sytuacji kryzysowej — zespół i organizacja pod jego przewodnictwem przetrwają. Menedżer zrealizuje cele jeżeli jest skuteczny – nie będzie jednak siłą napędową rozwoju zespołu i organizacji. Administrator sprawdzi co się dzieje, zapisze i nic z tym nie zrobi – ale będzie miał dokument. Inni to cała reszta przypadkowych ludzi na niewłaściwych stanowiskach.

— Co więc szefowie robią dobrze, a jakie błędy popełniają najczęściej?

— Szefowie, którzy są z ludźmi i mają świadomość, że najwyższym poziomem przywództwa jest służenie, robią dobrze. Należy pamiętać, że firma jest żywym organizmem i każdy — nawet najlepszy — szef ma prawo do błędu. Nie ma natomiast prawa go powtarzać. Najczęstsze błędyi szefów to:
nieprecyzyjne definiowanie i komunikowanie celów, zbyt mała waga przykładana do wdrożenia nowego pracownika, brak kontrolowania aktywności, a próba zarządzania wynikiem, w firmach z obszaru MSP – trudność w delegowaniu zadań i odpowiedzialności, zarządzanie z ,,tylnego siedzenia”, nierozwijanie siebie.

— W firmach ogromnie ważna jest również komunikacja...

— W procesie zarządzania nawet najważniejsza. Wielu szefów nie zdaje sobie z tego sprawy. Komunikacja jest właściwa tylko wtedy, kiedy odbierający komunikat zrozumiał, co komunikujący miał myśli. W każdym innym wypadku powstają błędy komunikacyjne, następnie błędne decyzje, błędne działania i wreszcie rezultat. Należy też pamiętać, że komunikacja ma wiele funkcji zarówno wewnątrz organizacji jak i na zewnątrz. Powinna ona wspierać realizację celów.

— Istotne w zespołach jest osiąganie wyników. Jak zmotywować i ukierunkować zespół na konkrety cel?

— Cel musi być zdefiniowany konkretnie i zakomunikowany właściwie tzn. tak, żeby był jednakowo zrozumiany przez wszystkich członków zespołu. Metod motywowania jest mnóstwo i zależą one od celu. Czy ma wymiar krótkoterminowy czy długoterminowy. Czy był zaplanowany, czy pojawił się nagle. Jednak w każdym z tych przypadków musi być właściwie zrozumiany przez zespół. Cel musi być mierzalny, ponieważ to pokazuje zespołowi czy zmierza we właściwym kierunku. Ważne jest to, żeby zespół uwierzył, że cel może zostać osiągnięty, że jest to możliwe. Stanie się to tylko wtedy, kiedy zobaczą to w postawie szefa. Oczywiście można by wymieniać sposoby motywowania. I te finansowe i poza finansowe, ale to są tylko narzędzia. Z mojej perspektywy o tym, czy cele są realizowane, decyduje kultura firmy. Nie wizja ani misja. Wizja i misja są to zdefiniowane w sposób określony oczekiwania co do firmy, kultura firmy są to działania funkcjonujące w firmie.

— Do kogo kieruje pan treści swojego wykładu podczas czerwcowego Kongresu Przyszłości?

— Przeze wszystkim do właścicieli firm, zarządów, menedżerów oraz osób, które pretendują do bycia liderem i chcą się w tym obszarze rozwijać. Jest ono dedykowane tym osobom, których temat zarządzania i przywództwa interesuje.

Aleksander Chodźko


Bilety na szkolenie z Andrzejem Cichockim dostępne na www.kongresprzyszlosci.pl