Kolejny konkurs PARP: Wdrażanie innowacji przez MŚP. Premiowane są najmniejsze firmy ze średnich miast Polski Wschodniej

2019-04-18 13:59:41(ost. akt: 2019-04-19 10:12:14)   Artykuł sponsorowany
Wkrótce do wzięcia nawet 20 mln dofinansowania na realizację projektu, który ma na celu uruchomienie produkcji innowacyjnych produktów lub wdrożenie w firmie innowacyjnych procesów technologicznych. Nowy konkurs Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości został już ogłoszony, a wnioski będzie można składać od 30 kwietnia do 14 czerwca.
Nawet debiutujący w biznesie przedsiębiorca prowadzący mikrofirmę wie, jak ważna jest dziś innowacyjność. Wdrażanie nowych technologii pozwala nie tylko wprowadzać na rynek nowe i konkurencyjne wyroby lub usługi, ale oszczędzać zasoby, począwszy od liczby pracowników a na zużyciu energii skończywszy. A niższe koszty to przecież ważny argument w walce z konkurencją.

Niestety, to tylko jedna strona medalu, bo chcieć nie zawsze oznacza móc. Im mniejsza firma, tym trudniej jej pozyskać finanse na inwestycje o charakterze innowacyjnym, które z samej swojej natury są bardziej ryzykowne od standardowych, sprawdzonych już na rynku.

Pakiet dla średnich miast


Dlatego w programach PARP zaakcentowano konieczność wspierania mniejszych ośrodków w pozyskiwaniu funduszy. Projektem strategicznym realizującym ten cel jest rządowy „Pakiet dla średnich miast”, obejmujący tworzenie warunków dla inwestycji prywatnych. „Wdrażanie innowacji przez MŚP” jest jednym z działań, adresowanych w dużej mierze do przedsiębiorców z Polski Wschodniej, w dużej mierze tych z miast o populacji powyżej 20 tys. mieszkańców (lub większej niż 15 tys. w przypadku stolic powiatów).
W konkursie "Wdrażanie innowacji przez MŚP" wsparcie obejmuje szeroki zakres wydatków związanych z wdrożeniem innowacji. Dotowane są zarówno wydatki poniesione na realizację inwestycji bezpośrednio w przedsiębiorstwie aplikującym o dofinansowanie, jak i cała gama usług związanych z tą inwestycją: usługi doradcze, usługi w zakresie wzornictwa oraz doradztwa technicznego, jak i wydatki poniesione na ochronę własności przemysłowej.
- Dofinansowanie można wykorzystać między inymi na zakup nieruchomości - w tym prawa użytkowania wieczystego - roboty i materiały budowlane oraz wytworzenie lub zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji. Dofinansowane mogą być także wydatki poniesione na nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie m.in. patentów, licencji czy know-how. Co ważne, kwalifikowane są także koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia zaliczki wypłacanej na rzecz MŚP - podkreśla Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Poziom dofinansowania w przypadku zakupu usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji może zostać zwiększony do 85 proc. pod warunkiem, że całkowita kwota pomocy na te usługi nie przekracza 200 000euro na przedsiębiorcę w dowolnym trzyletnim okresie.

Teraz łatwiej o dofinansowanie


Co ważne, wnioski przyjmowane w ramach tego konkursu dalej muszą dotyczyć realizacji wydatków związanych z procesem rynkowego wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych, ale w tegorocznej edycji podniesiono maksymalną kwotę dofinansowania – teraz wynosi ona 20 mln zł. Jednocześnie został zniesiony wymóg zatrudniania co najmniej pięciu pracowników.

Ponadto do konkursu dopuszczono projekty dotyczące wdrożenia technologicznej innowacji w procesie produkcji. Jako wystarczające do spełnienia warunków konkursu uznawane będą innowacje na poziomie regionalnym, jeśli wynikają z prac badawczo-rozwojowych. Jeśli innowacja ma poziom co najmniej polskiego rynku, jej źródłem nie musi być przeprowadzone wcześniej prace badawczo-rozwojowe.

Dofinansowanie można otrzymać na projekty o wartości od 1 mln zł do 50 mln euro. Wsparcie z konkursu może stanowić nawet 70 proc. wartości projektu. Poziom wsparcia zależy od rodzaju firmy i jej lokalizacji. Firmy mikro i małe mogą liczyć na 20-proc. premię, średnie na 10-proc. Natomiast za lokalizację projektu, w zależności od województwa - od 10 do proc. Premie się sumują i w efekcie na przykład małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie lubelskim może otrzymać do 70 proc. dofinansowania.

Działanie w kooperacji


Konkurs został ogłoszony w ramach działania 1.3 Ponadregionalne powiązania kooperacyjne, dlatego firma wnioskująca o dotację musi także (od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie) działać w kooperatywie biznesowej, która skupia minimum pięć przedsiębiorców działających w pokrewnych sektorach lub współpracujących przy tworzeniu produktów o charakterze komplementarnym.

Kooperatywa musi funkcjonować przynajmniej od roku przed złożeniem wniosku, a w jej skład muszą wchodzić członkowie z dwóch lub więcej województw, w tym przynajmniej jednego z terenu Polski Wschodniej.
– Przedsiębiorca wnioskujący o dofinansowanie musi mieć przychody na poziomie przynajmniej 600 tys. zł w jednym z trzech zamkniętych lat obrotowych, przy czym może działać krócej tj. przez 1 rok obrotowy liczący 12 miesięcy. Musi również funkcjonować w ramach ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego, czyli grupie firm współpracujących w celu ulepszenia swojej oferty produktowej bądź usługowej w tej samej branży – podkreśla Izabela Wójtowicz.

Współpraca z innymi podmiotami stanowi istotny element działalności przedsiębiorstwa. Umożliwia szerszy dostęp do wiedzy i nowych technologii, pozwala na obniżenie kosztów i ryzyka prowadzonej działalności gospodarczej, sprzyja wymianie doświadczeń i wiedzy. Wiele polskich firm musi takiej kooperacji się uczyć, poza wszystkim więc regulamin konkurs stanowi ku temu formalną zachętę.

Wszystkie szczegóły, w tym regulamin konkursu dostępne są na stronie internetowej.

Materiał informacyjny PARP
Obrazek w tresci