Ponad pół miliarda złotych na wdrażanie innowacji w miastach średniej wielkości

2019-04-02 12:00:00 (ost. akt: 2019-04-02 12:02:30)
Do 8 maja mikro-, małe i średnie firmy, które chcą wdrożyć produkty powstałe w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, mogą wnioskować o wsparcie z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Podobnie jak w poprzednim roku, osobną pulę przewidziano dla MŚP inwestujących w miastach średnich – tym razem to 550 mln zł.
„Badania na rynek” to największy program PARP, który pozwala uzyskać małym i średnim przedsiębiorcom dofinansowanie na wdrożenia nowych technologii w produktach i procesach produkcyjnych. Łączny budżet tego programu to aż 1,5 mld zł! W tym roku obejmuje on trzy prowadzone równolegle konkursy. Aż 550 mln zł przewidziano dla firm, które planują zrealizować swoje projekty w jednej z prawie 800 lokalizacji, obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna jest na stronie PARP).
Ze wsparcia mogą skorzystać firmy, które chcą wdrożyć wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych nad nowymi produktami, usługami lub procesami technologicznymi.

Co nowego?


To już druga edycja „Badań na rynek” realizowana w ramach „Pakietu dla miast średnich”. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie.
Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki temu z programu może skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze, jak i zdecydowanie bardziej kosztowne projekty.
– Chcemy, by ze wsparcia Agencji mogło skorzystać jak najwięcej przedsiębiorców. Zależy nam przy tym, by wspierać najlepsze, najbardziej innowacyjne projekty. Z tego powodu znieśliśmy górny limit dofinansowania. Nie zapomnieliśmy jednak o tym, że równie często ciekawe innowacje mają autorów działających w skali mikro, dlatego też znacząco obniżyliśmy minimalną wartość projektu. Do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę kierujemy ponadto bardzo popularne „Bony na innowacje dla MŚP” – zaznacza Adam Banaszak, wiceprezes PARP.
W ramach konkursu mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70 proc. dofinansowania. Wnioski można składać do 8 maja 2019 r. wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków na stronie PARP.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?


Przedmiotem wsparcia w „Badaniach na rynek” są przede wszystkim wydatki inwestycyjne. Ale dofinansowanie można uzyskać także na niezbędne przy wdrożeniu usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. W ramach wydatków inwestycyjnych wsparciem mogą być objęte m.in.:
• zakup maszyn i urządzeń niezbędnych do uruchomienia produkcji nowych produktów
• zakup nieruchomości
• roboty budowlane
• budowa nowych linii oraz hal produkcyjnych
• nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu można znaleźć na stronie programu na portalu internetowym PARP.

Kto może otrzymać dofinansowanie?


O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy zamknęli jeden pełny rok obrotowy i w ostatnich trzech latach przynajmniej raz osiągnęli 600 tys. zł (mikro- i małe firmy) lub 1 mln zł (firmy średnie) przychodu ze sprzedaży. Warunkiem kluczowym jest dysponowanie wynikami prac badawczo-rozwojowych, które stanowią podstawę wdrażanych innowacji.
Materiał informacyjny

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD