1,8 mld zł na innowacje, które napędzają gospodarkę

2019-03-20 07:31:22 (ost. akt: 2019-03-20 09:59:26)
Nowe produkty i rozwiązania. Bardziej efektywne, oszczędne i ekologiczne technologie produkcji. Lepsze i szybsze odpowiadanie na zmieniające się potrzeby klientów. To powody, dla których warto inwestować w badania i rozwój, współpracę z naukowcami i profesjonalnymi projektantami. Dzięki wsparciu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości to możliwe nawet, kiedy skala naszego biznesu zdaje się to wykluczać.
W tym roku PARP zaprasza do udziału w 15 konkursach w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Mali, średni i mikroprzedsiębiorcy, którzy stawiają na rozwój przez innowacje mogą liczyć na wsparcie w wysokości łącznie ponad 1,8 mld zł. Na największe środki mogą liczyć firmy szukające wsparcia w sfinansowaniu opracowania i wdrożenie innowacyjnych produktów i usług. W tym zakresie, obok Badań na rynek z budżetem w wysokości 1,5 mld zł, w ofercie PARP znajdują się popularne Bony na innowacje. Budżet tego działania skrojonego na miarę potrzeb mniejszych firm wyniesie 80 mln zł. Taka sama pula środków czeka na firmy zdecydowane zainwestować w profesjonalne wzornictwo przy wprowadzaniu innowacyjnych produktów – w konkursach Design dla przedsiębiorców. Nowością jest dodatkowa pula pieniędzy na wsparcie projektów wpisujących się w realizację programu Dostępność Plus. W 2019 r. zostanie przeprowadzonych łącznie pięć konkursów, w których kryterium wstępnym będzie działanie na rzecz dostępności m.in. dla osób starszych oraz z różnymi rodzajami niepełnosprawności. – Jednym z wyznaczników innowacyjności w usługach i produktach jest ich dostępność. Nie chodzi przy tym tylko o dostępność dla osób starszych czy niepełnosprawnych. Problem dostępności dotyczy także – pasażera pociągu z ciężkim bagażem, kobiety w ciąży czy ojca prowadzącego wózek dziecięcy. Dlatego Agencja zaangażowała się w realizację programu Dostępność Plus. Prawie 150 mln zł wsparcia trafi wyłącznie do tych firm, których projekty wychodzą naprzeciw potrzebom osób z trwałymi lub czasowymi ograniczeniami w mobilności czy percepcji – mówi Adam Banaszak, zastępca prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Badania na rynek


Badania na rynek to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP. Obejmuje tym razem trzy konkursy prowadzone równolegle. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 850 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – z budżetem 550 mln zł – do firm, które projekt planują zrealizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP). Przedsiębiorcy, którzy planują wprowadzić na rynek nowe produkty uwzględniające specyficzne potrzeby osób z ograniczeniami w mobilności czy percepcji, w tym osób starszych, mogą starać się o dofinansowanie w dodatkowym konkursie z dopiskiem Dostępność Plus i budżetem 100 mln zł. Konkursy są skierowane do firm, które prowadzą lub przeprowadziły prace badawczo-rozwojowe w ramach wewnętrznych struktur czy przy współpracy z ośrodkami naukowymi, albo zakupiły wyniki prac badawczych na rynku. Składając wniosek muszą dysponować wynikami prac, które mają kluczowe znaczenie dla opracowania i wprowadzenia na rynek innowacyjnego produktu, usługi lub procesu technologicznego.
W konkursie dedykowanym realizacji programu Dostępność Plus, oceniane będą innowacyjne produkty i usługi nakierowane na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi – fizycznymi i poznawczymi.
Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie.
Nowością jest m.in. obniżenie minimalnej wartości kosztów projektu z 5 mln zł do 1 mln zł oraz zniesienie dotychczasowego limitu dotacji (do tej pory było to nie więcej niż 20 mln złotych). Dzięki temu z programu może skorzystać większa liczba przedsiębiorców. Szansę na dofinansowanie mają zarówno dużo mniejsze, jak i zdecydowanie bardziej kosztowne projekty*. W ramach konkursu mali i średni przedsiębiorcy mogą uzyskać nawet do 70 % dofinansowania. – Chcemy, by ze wsparcia Agencji mogło skorzystać jak najwięcej przedsiębiorców. Zależy nam przy tym, by wspierać najlepsze, najbardziej innowacyjne projekty. Z tego powodu znieśliśmy górny limit dofinansowania w działaniu Badania na rynek. Nie zapomnieliśmy jednak o tym, że równie często ciekawe innowacje mają autorów działających w skali mikro, dlatego znacząco obniżyliśmy minimalną wartość projektu we wspomnianym programie. Do przedsiębiorców działających na mniejszą skalę kierujemy ponadto bardzo popularne Bony na innowacje dla MŚP – zaznacza wiceprezes PARP.

Wzornictwo i ochrona patentowa


Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stale rozszerza zakres instrumentów, które inicjują i animują współpracę małych i średnich – w tym także mikroprzedsiębiorstw – ze specjalistami w dziedzinie wzornictwa.
Do 14 czerwca można składać wnioski w ramach programu Design dla przedsiębiorców. Wzbudził on duże zainteresowanie w zeszłym roku.
Tym razem prowadzone są równolegle dwa konkursy – jeden ogólny i jeden dedykowany projektom na rzecz dostępności. Ich budżety to odpowiednio 50 i 30 mln zł. Natomiast do 31 maja PARP będzie przyjmował wnioski w konkursie na Ochronę własności przemysłowej z pulą środków wynoszącą 5 mln zł. W ramach wspomnianych działań przedsiębiorcy mogą starać się o dofinansowanie w wysokości ponad 1,1 mln zł na profesjonalny proces projektowy dla nowego lub ulepszonego produktu i jego wdrożenie oraz do 500 tys. zł na pokrycie kosztów uzyskania lub realizacji ochrony patentowej za granicą.

Bony na innowacje


Obok wartych 1,25 mld zł Badań na rynek, PARP oferuje prosty, przystępny – skrojony na miarę potrzeb mniejszych firm – mechanizm wsparcia innowacji w postaci Bonów na innowacje. Przedsiębiorcy mogą uzyskać maksymalnie 340 tys. zł dofinansowania na usługi jednostek naukowych, które pomogą w opracowaniu nowego lub znaczącym ulepszeniu dotychczasowego produktu. Wsparciem może być objęty zarówno wyrób czy usługa, jak i technologia lub nowy projekt wzorniczy.


*w ramach konkursu dofinansowania nie mogą otrzymać projekty duże w rozumieniu art. 100 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, czyli przekraczające równowartość 50 mln euro.


Materiał informacyjny PARP
2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD