Ile można zarobić, pracując przy majowych wyborach?

2019-03-02 14:30:03 (ost. akt: 2019-03-02 13:01:33)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: Zbigniew Malinowski

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała, ile zarobią członkowie komisji wyborczych w nadchodzących wyborach do Parlamentu Europejskiego.
Za trzy miesiące, 26 maja odbędą się w Polsce wybory do Parlamentu Europejskiego. Jakie wynagrodzenie przysługiwać będzie członkom pracujących wówczas komisji wyborczych ogłosiła właśnie w uchwale PKW.

Członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych za czas związany z wykonywaniem zadań członka komisji oraz członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania oraz ustaleniem wyników głosowania przysługują zryczałtowane diety:


Należności te wypłacają: członkom okręgowych i rejonowych komisji wyborczych - dyrektor właściwej miejscowo delegatury Krajowego Biura Wyborczego; członkom obwodowych komisji wyborczych - właściwy wójt (burmistrz, prezydent miasta) albo konsul (jeśli obwód utworzony był za granicą); członkom obwodowych komisji wyborczych na polskich statkach morskich - dyrektor delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie, za pośrednictwem kapitana statku.

Wynagrodzenia wypłacane są po przyjęciu protokołów głosowania w obwodach przez właściwą komisję wyborczą wyższego stopnia.

Podstawą wypłaty i ustalenia wysokości zryczałtowanej diety jest pisemne potwierdzenie udziału w czynnościach, wystawione przez przewodniczącego albo, z jego upoważnienia, przez zastępcę przewodniczącego właściwej komisji.

Zryczałtowana dieta nie przysługuje, jeżeli członek komisji wyborczej w ogóle nie uczestniczył w czynnościach komisji.Jeżeli z kolei członek okręgowej lub rejonowej komisji wyborczej nie uczestniczył w posiedzeniu lub posiedzeniach danej komisji, wysokość zryczałtowanej diety jest obniżana proporcjonalnie do liczby odbytych posiedzeń komisji.Wysokość takiej diety oblicza się przez podzielenie kwoty przez liczbę wszystkich odbytych przez komisję posiedzeń, a następnie mnoży się otrzymany iloraz przez liczbę posiedzeń komisji, w których dany członek komisji uczestniczył.

Jeśli członkowie obwodowych komisji wyborczych zamierzają w związku z pracą w komisji skorzystać ze zwolnienia od pracy, zobowiązani są co najmniej na trzy dni przed przewidywanym terminem nieobecności w pracy, uprzedzić, w formie pisemnej, pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, a następnie, nie później niż następnego dnia po upływie okresu nieobecności w pracy, dostarczyć pracodawcy zaświadczenie usprawiedliwiające nieobecność wykonywaniem zadań w komisji.

Takie zaświadczenie powinno zawierać: imię i nazwisko osoby wchodzącej w skład danej komisji; wskazanie podstawy prawnej zwolnienia od pracy; przyczynę i czas nieobecności w pracy. Zaświadczenie opatrzone pieczęcią obwodowej komisji wyborczej podpisuje przewodniczący danej komisji wyborczej, a dla przewodniczącego komisji - jego zastępca.Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań w kraju, przysługują też diety oraz zwrot kosztów podróży i noclegów. Dla członków komisji jest to półtorej diety ustalonej na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej czyli 45 zł.

Członkom obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych za granicą przysługuje półtorej diety zagranicznej określonej w rozporządzeniu. Kwota diety zależy od kraju delegowania i określa ją załącznik do rozporządzenia.Dieta ta nie przysługuje członkom obwodowych komisji wyborczych za czas związany z przeprowadzeniem głosowania i ustaleniem wyników głosowania.Członkom komisji, w związku z wykonywaniem zadań, przysługuje też zwrot kosztów przejazdów lub dojazdu środkami komunikacji publicznej.

W uzasadnionych przypadkach, związanych w szczególności z brakiem możliwości przejazdu lub dojazdu środkami komunikacji publicznej, członkom komisji przysługuje zwrot kosztów przejazdu innymi środkami transportu zbiorowego lub - za zgodą przewodniczącego komisji - własnym samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem według stawek określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r.

Źródło: Kurier PAP/js

Komentarze (12) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Wyborowy #2692014 | 176.97.*.* 4 mar 2019 16:03

  W takich komisjach powinni siedzieć obecni prezydenci, burmistrzowie i cała sfora im podwładnych w ramach normalnego dnia pracy (w końcu za to im płacimy). A nie robią łapanki swoich ludzi i mam jeszcze za to płacić...

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 2. Bolek #2691759 | 81.190.*.* 4 mar 2019 08:28

  Chciałbym pracowac w takiej komisji w Gizycku .Do kogo sie zgłosić??????

  odpowiedz na ten komentarz

 3. emigrant Polak #2691531 | 37.201.*.* 3 mar 2019 18:32

  Dobrze ze ja uczekłem 40 lat temu ze tego piekła Polskiego czerwono czarnego obecnie urządzonego przez księży pedofili z tylnego siedzenia za pomocą pis.Ani centa z UE dla pis nacjonalistów nazistow.

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-4) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)

  1. Kaminskp@tlen.pl #2691344 | 95.160.*.* 3 mar 2019 15:09

   Chciał bym pracować w jakiejś komisji, jestem z Olsztyna.

   Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

   1. moim zdaniwm w komisjach wyborczych powinny z #2691318 | 77.87.*.* 3 mar 2019 14:18

    wybory

    odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

    Pokaż wszystkie komentarze (12)