Mikołaj Kopernik patronem edukacji

2019-02-20 12:00:00 (ost. akt: 2019-02-20 12:58:54)
Dziekan WNE prof. R.Kisiel i dyrektor III LO D. Gomolińska z podpisaną umową

Dziekan WNE prof. R.Kisiel i dyrektor III LO D. Gomolińska z podpisaną umową

Autor zdjęcia: Łukasz Czarnecki-Pacyński

„Mikołaj Kopernik i jego nauka o pieniądzu - wczoraj i dziś” było hasłem przewodnim obchodów urodzin wielkiego uczonego doby Renesansu na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM.
W tym roku III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie obchodziło Dzień Patrona Szkoły - 19 lutego - w auli Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM. Uczniowie klas maturalnych odczytali fragmenty „Traktatu o reformie monetarnej Prus Królewskich i Książęcych (...)” autorstwa Kopernika, z których dowiedzieliśmy się, że już w pierwszej połowie XVI w. ten wielki uczony Renesansu stworzył podstawy nauki o pieniądzu. Dwa referaty o wygłosili także: dr inż Wojciech Szalkiewicz z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Olsztynie oraz dr hab. Rafał Warżała prof. UWM, kierownik Katedry Makroekonomii WNS UWM.

Szalkiewicz przybliżył nam postać Kopernika, jako wybitnego ekonomisty swoich czasów, który odkrył prawa rządzące pieniądzem: — Również do zagadnień ekonomii podszedł on jak prawdziwy umysł Renesansu - stwierdził prelegent. — Rezultaty jego pracy na tym polu są aktualne do dzisiaj i powinniśmy traktować go jako jednego z ojców polskiej ekonomii. Słynnego prawa Kopernika, mówiącego, że „pieniądz gorszy wypycha pieniądz lepszy z obrotu rynkowego” uczą się dzisiaj studenci na całym świecie. A pracę nad nim zakończył Mikołaj Kopernik na Zamku w Olsztynie 15 sierpnia 1517 roku. To były urzędowe projekty regulacji prawnych, a nie traktaty naukowe, pokazujące, że był ich autor wielkim myślicielem doby Odrodzenia.

Na zakończenie podpisano umowę o współpracy pomiędzy Wydziałem Nauk Ekonomicznych a III Liceum Ogólnokształcącym w Olsztynie. — W najlepszych szkołach województwa prowadzimy zajęcia, zakończone Dyplomem Młodego Ekonomisty wręczanym wraz ze świadectwem maturalnym - poinformował prof. Roman Kisiel, dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych. — WNE objął swoim patronatem blisko 30 wybranych szkół naszego województwa a z 10 z nich podpisał umowy o współpracy. Ich uczniowie będą uczestniczyli w zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych wydziału na uczelni, oraz w ich macierzystych szkołach.

— Uczelnia i szkoła mają wspólne cele - dodała dyrektor III LO Danuta Gomolińska. — Otwieramy teraz w szkole Akademię Młodego Ekonomisty i część zajęć będzie odbywała się w trakcie lekcji. Naszym zadaniem jest pokazać młodym ludziom, jak należy pracować, a potem każdy już samodzielnie znajdzie swoją drogę. I tak będzie co roku.

— Wykłady był bardzo ciekawe - stwierdziła Andżelika z pierwszej klasy - choć jestem jeszcze pewna, czy przystąpię do Akademii. Jej koleżanki z klasy, Kinga i Natalia, wykazują już większe zainteresowanie: — Raczej pójdziemy w tym kierunku - deklarują. Bardziej dojrzałą decyzję podjęła za to Maja z trzeciej klasy: — Bardzo lubię matematykę i zagadnienia ekonomiczne, i tym bardziej zagłębię się w nie teraz, po wysłuchaniu tych wykładów. Być może podejmę już niedługo studia ekonomiczne.

Łukasz Czarnecki-Pacyński
l.czarnecki@gazetaolsztynska.pl


Aula im. prof. Gotowca pełna ludzi
Nauczyciele akademiccy oraz uczniowie III LO w auli im. prof. Gotowca

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci