Nie dostałeś zasiłku chorobowego? Sprawdź, dlaczego tak mogło się stać

2019-02-01 20:43:13(ost. akt: 2019-02-01 20:54:01)
ZUS w Elblągu

ZUS w Elblągu

Autor zdjęcia: Anna Dawid

Jak informują przedstawiciele ZUS-u, do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłasza się ostatnio wiele osób pytających o to, dlaczego nie otrzymali zasiłku.
Elektroniczne zwolnienia lekarskie stały się już regułą. Od dwóch miesięcy nie ma już innej forma potwierdzającej czasową niezdolność do pracy. Należy jednak pamiętać, że nie zmieniły się zasady wypłacania zasiłków. W dalszym ciągu, gdy Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie wypłacał chorobowe, zobowiązani jesteśmy do złożenia wniosek o wypłatę zasiłku. Konieczne jest dopełnienie tej formalności m.in. w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą, występujących o zasiłek po ustaniu ubezpieczenia czy pracowników, którym ZUS, a nie pracodawca, wypłaca świadczenia chorobowe.

ZUS nie wypłaca zasiłku chorobowego z urzędu.

Aby otrzymać to świadczenie pracodawca, który nie jest płatnikiem zasiłków to znaczy taki, który zgłasza do ubezpieczenia chorobowego nie więcej niż 20 ubezpieczonych powinien przekazać do ZUS zaświadczenie płatnika składek Z-3 (w przypadku pracownika) albo Z-3a (w przypadku ubezpieczonych innych niż pracownik, (np. zleceniobiorców), które jest traktowane na równi z wnioskiem o zasiłek. Dotyczy to zarówno pierwszego zwolnienia lekarskiego, jak i kolejnych za nieprzerwany okres niezdolności do pracy. W przypadku wystawienia kolejnego e-ZLA za okres nieprzerwanej niezdolności do pracy, zaświadczenie płatnika składek Z-3 pracodawca wypełnia w ograniczonym zakresie. Pracodawca może też w tym celu skorzystać z zaświadczenia ZAS-12.

Jeżeli zwolnienie dotyczy opieki, niezbędny jest także wypełniony przez pracownika lub innego ubezpieczonego wniosek o zasiłek opiekuńczy na druku Z-15A lub Z-15B. Wniosku o zasiłek opiekuńczy pracownik nie składa, gdy otrzymał kolejne e-ZLA za nieprzerwany okres sprawowania opieki nad tym samym chorym dzieckiem lub tym samym chorym członkiem rodziny i okoliczności podane przez niego we wcześniejszym wniosku nie zmieniły się.

Przedsiębiorca, który jest zgłoszony do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego oraz otrzymał zwolnienie lekarskie, powinien złożyć wniosek o wypłatę swojego zasiłku. Można skorzystać z druku zaświadczenia płatnika składek Z-3b lub wniosku o zasiłek chorobowy ZAS-53.

Jeśli natomiast niezdolność do pracy z powodu choroby przypada po ustaniu zatrudnienia to konieczne jest jeszcze złożenie wniosku na druku ZAS-53. W przypadku otrzymania pierwszego zwolnienia, które obejmuje okres po ustaniu ubezpieczenia, należy wraz z wnioskiem złożyć oświadczenie na druku Z-10. Można to zrobić w formie elektronicznej lub pisemnej.

Źródło: ZUS/ Katarzyna Krupicka