Za to i nie tylko za to powinniśmy cenić nasz Uniwersytet

2019-01-08 12:10:00(ost. akt: 2019-01-08 12:55:04)
Inauguracja roku UWM

Olsztyn-Inauguracja roku UWM wręczenie honoris causa dla Tetsuo Kanno

Inauguracja roku UWM Olsztyn-Inauguracja roku UWM wręczenie honoris causa dla Tetsuo Kanno

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Rok 2019 to będzie na pewno dobry rok dla olsztyńskiej uczelni. My przypominamy wydarzenia z ubiegłego roku, które – naszym zdaniem – najlepiej oddają ducha naszego uniwersytetu. Naszego, ponieważ to nasze regionalne dobro.
1. Uniwersytet jest na topie
Zacznijmy może trochę od końca. 1 października 2018 roku nasz Uniwersytet rozpoczął jubileuszowy — 20. rok istnienia. W tym czasie powstały nowe wydziały, oferta dydaktyczna powiększyła się o nowe kierunki kształcenia, uczelnia zdobyła liczne uprawnienia do habilitacji i doktoryzowania.
Obecnie UWM zatrudnia około 3 tysięcy osób, z których około 1900 to nauczyciele akademiccy, a 620 osób stanowi grupę samodzielnych pracowników naukowych. Warto podkreślić, że uczelnia prowadzi pierwszą w Polsce Akademię Biznesu. UWM jest też pierwszym uniwersytetem w Polsce, który realizuje dualny typ kształcenia. Polega on na łączeniu teoretycznych studiów z praktycznymi zajęciami. Jego uczestnicy otrzymują także stypendia. Studia dualne, realizowane są we współpracy ze znanymi firmami, m.in. z fabryką Michelin.
Trzeba też przypomnieć, że UWM w rankingu uczelni Fundacji Perspektywy awansował o pięć miejsc, a rankingu uniwersytetów o dwa. — Osiągaliśmy sukcesy naukowe i badawcze w wielu dziedzinach, stając się liderem wielu projektów, zdobywając granty, nagrody i wyróżnienia. Doskonaliliśmy proces kształcenia, dostosowując się niejednokrotnie do trudnych zmian społeczno-gospodarczych — mówi prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

2. Umiędzynarodowienia kształcenia
Co roku dzięki programowi Erasmus Plus za granicę wyjeżdża 16 tysięcy polskich studentów i ponad 6 tysięcy naukowców. Program ma być wydłużony do 2027 roku. Unia ma na niego przeznaczyć dwa, a może nawet trzy razy więcej pieniędzy.
— Żadna uczelnia nie lekceważy umiędzynarodowienia kształcenia — mówi prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów. — To jeden ze strategicznych celów UWM. Mamy Biuro Współpracy Międzynarodowej, na wydziałach są koordynatorzy programu Erasmus. Na staże naukowe w ciągu najbliższych 4 lat przeznaczymy 14 mln zł z Programu Rozwojowego UWM. W 2018 roku rektor uruchomił program finansowania trzymiesięcznych naukowych lub artystycznych staży zagranicznych dla pracowników UWM. Na 3-miesięczne staże naukowe zakwalifikowało się 6 naukowców. Wyjechali lub wyjadą do najlepszych uczelni w Finlandii, Australii, USA, Portugalii, Chiny i Niemiec.

3. Umowa z potentatem
Rektor UWM prof. Ryszard Górecki i prezes firmy Zortrax Rafał Tomasiak podpisali porozumienie o współpracy. Od tego momentu firma i uczelnia będą się wspierać w kilku różnych obszarach. Zortrax to największy polski producent drukarek 3D i jeden z wiodących podmiotów na globalnym rynku technologii druku 3D typu desktop.
Podpisanie tego porozumienia to bardzo ważny krok dla Uniwersytetu. Współpraca ma dotyczyć realizacji programów badawczych. Ważnym jej elementem są staże naukowo-edukacyjne, które studenci będą odbywać w firmie. Ale to nie wszystko, bo także nauczyciele akademiccy prowadzący przedmioty z obszaru nauk technicznych i ścisłych będą zobligowani do obywania staży.

4. Uniwersytet buduje centrum nauki
W końcu ubiegłego roku UWM ogłosił przetarg na budowę Centrum Popularyzacji Nauki i Innowacji. Ma to być miejsce popularyzowania nauki i prezentacji osiągnięć badawczych naszego Uniwersytetu, które będą odwiedzać będą uczniowie szkół podstawowych, uczniowie szkół podstawowych, średnich, a nawet dzieci. Koszt budowy to około 25,6 mln zł, z tego 16,7 mln zł to dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Ten czterokondygnacyjny obiekt będzie miał ponad 3,1 tys. mkw. powierzchni użytkowej.

5. Mocna medycyna
Styczeń 2018 przywitał nas bardzo dobrą wiadomością. To wtedy dowiedzieliśmy się o pionierskiej operacji przeprowadzonej przez doktora nauk medycznych Tomasza Waśniewskiego, który wraz z zespołem przeprowadził pionierską operację wyhamowania akcji porodowej w ciąży bliźniaczej po poronieniu obumarłego płodu. W ten sposób, odraczając poród o prawie 12 tygodni, uratował drugie dziecko od śmierci.
Jeżeli już jesteśmy przy medycynie, to w ubiegłym roku absolwenci Wydziału Lekarskiego po raz pierwszy zdobyli więcej punktów niż wynosi średnia krajowa. A wydział zajął ósme miejsce w Polsce wśród uczeni medycznych.
— Na początku, kiedy nasi absolwenci osiągnęli porządny wynik, koledzy uznali, że to przypadek. Ale jak zaczęło się to powtarzać, to muszą uznać, że jesteśmy naprawdę dobrą uczelnią — skomentował prof. Andrzej Rynkiewicz, dziekan Wydziału Lekarskiego.
I jeszcze jedna dobra wiadomość. W działającej w Szpitalu Uniwersyteckim Klinice Budzik dla Dorosłych obudził się jedenasty pacjent, który w śpiączce był przez trzy miesiące. Olsztyńska klinika jest jednym z pięciu takich ośrodków na świecie.
Absolwenci wydziału lekarskiego UWM z 2018 roku.

6. Pieniądze dla studentów
Granty rektorskie są przyznawane studenckim kołom naukowym dwa razy w roku. W ubiegłym roku największe dofinansowanie — 15 tysięcy złotych — zdobyło Studenckie Koło Mikrobiologów Molekularnych Coccus. Przeznaczyło je na dwuletni program badawczy dotyczący bakterii występujących w powietrzu w olsztyńskiej oczyszczalni ścieków oraz w sortowni odpadów.
Natomiast 14 tysięcy złotych otrzymało Studenckie Koło Naukowe Ius Homini z Wydziału Prawa i Administracji. Studenci opracują poradnik dla osób, które chcą złożyć skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Grant rektorski dostali również członkowie Koła Naukowego Historii Sztuki Art z Wydziału Sztuki.

Jak podkreśla prof. Jerzy Przyborowski, prorektor ds. kształcenia i studentów, pomysłodawca programu, pomoże także rozwijać tzw. kompetencje miękkie studentów, uczyć pracy zespołowej, analitycznego myślenia, projektowania.- Liczymy, że stanie się wstępem do przyszłej pracy badawczej, w tym aplikowania o duże granty naukowe – zaznacza prof. J. Przyborowski.

7. Podwodne życie
Kamila Dąbrowska Skorpena

Olsztyn-Kamila Dąbrowska  z Akademickiego Klubu Płetwonurków Skorpena

Nie samą nauką student żyje. I nie chodzi tutaj o studenckie klubu czy Kortowiadę. Chodzi o życie podwodne. Akademicki Klub Płetwonurków Skorpena skończył w ubiegłym roku 50 lat. Jest jednym z najstarszych klubów nurkowych w Polsce. Członkowie koła brali udział w wielu akcjach eksploracyjnych w Polsce i za granicą. Teraz klub zrzesza ponad 70 osób.


8. Wynalazcy z UWM podbijają Europę
Nasz Uniwersytet od lat utrzymuje się w czołówce polskich uczelni pod względem liczby uzyskanych patentów i wdrażanych innowacji. — Trzeba podkreślić, że patenty dotyczą bardzo różnych dziedzin. Począwszy od typowo technicznych, poprzez branżę żywnościową. Ostatnio udało nam się m.in. wprowadzić na rynek know-how z zakresu biotechnologii. Potencjał Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego pod względem innowacji jest olbrzymi — od humanistyki po technologie związane z branżą przemysłową — mówi Eliza Popławska-Jodko, dyrektorka Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Potwierdziły to także targi wynalazczości, które odbyły się w Zagrzebiu. Podajnik pneumatyczno-wibracyjny do iniekcji zapraw prof. Roberta Wójcika z Instytutu Budownictwa UWM oraz prototyp falochronu wytwarzającego energię elektryczną Mateusza Pietkiewicza i Andrzeja Ostrowskiego, doktorantów z Wydziału Nauk Technicznych, zdobyły nagrody i wyróżnienia podczas targów wynalazczości Budi Uzor 2018 w Zagrzebiu.
Podajnik pneumatyczno-wibracyjny jest stosowany w budownictwie w celu konsolidacji i uszczelnienia murów, ścian oporowych, posadzek, fundamentów techniką iniekcji. To innowacyjne rozwiązanie, którego nie było wcześniej na rynku. Drugim prezentowanym i nagrodzonym w Chorwacji wynalazkiem był prototyp falochronu wytwarzającego energię elektryczną. Falochron ustawia się na nabrzeżu. Fale idące w stronę brzegu uderzają w urządzenie, wprawiając je w ruch. To powoduje, że specjalny mechanizm wytwarza energię elektryczną.
Autorzy falochronu już po raz kolejny zostali docenieni. Rok wcześniej wygrali ogólnopolski konkurs organizowany przez EDP Renováveis, portugalskiego potentata w branży energii odnawialnej.
studenci


9. Na Uniwersytet płyną pieniądze
W ubiegłym roku Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przekazało na ręce rektora prof. Ryszarda Góreckiego i prof. Jerzego Przyborowskiego, prorektora ds. kształcenia i studentów, symboliczny czek na prawie 33 mln zł. Uczelnia otrzymała te pieniądze na budowę mostów między nauką a gospodarką.
Na UWM trafi też 12 mln zł na realizację badań z pilotażowego programu „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”. To najwyższa możliwa kwota przyznawana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wsparcie otrzymają agronomia, rybactwo, technologia żywności i żywienia, zootechnika oraz nauki weterynaryjne. Z kolei 10 mln zł otrzymał Uniwersytet na budowę siedziby dla dwóch nowych wydziałów — Prawa i Administracji oraz Nauk Społecznych. Nowa siedziba WNS i WPiA będzie mieć ponad 12,5 tys. mkw. powierzchni.

10. Dla Polonii
Po raz pierwszy na UWM została zorganizowana Letnia Akademia Kultury i Języka Polskiego. Uczestnikom, którzy przyjechali z Odessy, Kamczatki, Brazylii i Paragwaju, Olsztyn bardzo się im podobał. Organizatorem Letniej Akademii jest stowarzyszenie Wspólnota Polska, a dofinansowuje ją Senat RP. Zajęcia Akademii są adresowane do osób z całego świata posiadających polskie korzenie.

11. Influencerka z UWM
Portal Granice.pl umieścił Bernadettę Darską, doktor habilitowaną nauk humanistycznych, krytyczkę literacką i wykładowczynię w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM, na liście Top 10 polskich influencerów książkowych, czyli osób, których recenzje w największym stopniu kształtują i wpływają na opinie czytelników.
Przy okazji przypomnijmy, że na UWM działa Pogotowie Językowe, które tworzą językoznawcy z Instytutu Polonistyki i Logopedii. W minionym roku udzielili mieszkańcom wielu porad dotyczących zawiłości naszego języka. Pomogli na przykład rozwiązać problem pewnej mieszkanki województwa warmińsko-mazurskiego, która chciała się dowiedzieć, czy wołowina jest „wolno gotowana” czy też może „wolnogotowana”.

12. Jedzenie i autyzm
W Polsce żyje ponad 300 tysięcy osób dotkniętych różnymi postaciami autyzmu, z czego 80 proc. stanowią dzieci. Jak ustalili naukowcy UWM pod kierownictwem prof. Elżbiety Kostyry, żywienie jest czynnikiem wpływającym na poprawę zachowań i wyciszenie dzieci z autyzmem.
Badacze opracowali metody analizy czynników opioidowych występujących w produktach mleczarskich. Zespół prof. Elżbiety Kostyry prowadzi obecnie badania będące wstępem do opracowania specjalnej żywności (odżywek) dla dzieci autystycznych czy dotkniętych alergiami.
UWM podpisał umowę na korzystanie z efektów pracy naukowców w postaci know-how z firmą ALAB Laboratoria. We wrześniu 2018 roku sfinalizowano wdrożenie metod diagnostycznych w laboratoriach ALAB. To jedna z największych ogólnopolskich sieci laboratoriów diagnostycznych. W jej skład wchodzi 50 laboratoriów wykonujących ponad 35 milionów badań rocznie.

13. Pierwszy z czterech
W 2018 roku ukazał się pierwszy z czterech tomów serii „Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Literatura i sztuka”. Autorami publikacji pod redakcją prof. Sławomira Buryły z UWM jest 60 badaczy z dziesięciu krajów. Sławomir Buryła

14. Są na szóstkę
Kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku otrzymał ocenę wyróżniającą na studiach inżynierskich i magisterskich. To wielkie wyróżnienie, bo taką ocenę Polska Komisja Akredytacyjna wystawia rzadko.
Czym kortowska inżynieria środowiska zapracowała na taką notę? — Wytrwałą pracą wielu ludzi. Kierunek ten realizują dwie katedry — Inżynierii Środowiska, którą kieruje prof. Wojciech Janczukowicz i Biotechnologii w Ochronie Środowiska, kierowana przez prof. Irenę Wojnowską-Baryłę. Pracują tu ludzie o wysokim poziomie naukowym. Dużo publikują w renomowanych czasopismach. Większość wysoko punktowanych publikacji wychodzących z naszego wydziału to publikacje pracowników naukowych — cieszy się prof. Ewa Paturej, dziekan WNoŚ.
Ocenę wyróżniającą Polska Komisja Akredytacyjna wystawiła również kierunkowi
zootechnika na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt.. Ocena ta dotyczy kształcenia na studiach inżynierskich i magisterskich. W rankingu Fundacji Perspektywy kortowska zootechnika uzyskała pierwsze miejsce w Polsce.
Ocenę wyróżniającą Polskiej Komisji Akredytacyjnej otrzymał kierunek inżynieria środowiska na Wydziale Nauk o Środowisku UWM

15. Łosoś pod lupą
Arkadiusz Zakrzewski: - Cieszę się, że będę mógł się rozwijać!
Kiedyś karp, dzisiaj łosoś. Tak zmieniły się nasze rybne preferencje (za wyjątkiem stołu wigilijnego oczywiście). Dlatego podwójnie ucieszyło nas, że Arkadiusz Zakrzewski, absolwent Wydziału Nauki o Żywności, zdobył Diamentowy Grant, przeznaczony dla najzdolniejszych studentów. Stało się to po raz pierwszy w historii UWM. Grant przyznaje minister nauki i szkolnictwa wyższego. Arkadiusz Zakrzewski otrzymał 220 tys. zł na badanie bakterii wieloopornych na antybiotyki w mięsie łososia norweskiego i pstrąga tęczowego.

oprac. Igor Hrywna, Ewa Mazgal

Więcej informacji o naszym uniwersytecie: >>> kliknij tutaj.

Obrazek w tresci