Rada Gminy Ostróda ukonstytuowała się i rozpoczęła nową kadencję [zdjęcia]

2018-11-19 13:12:34 (ost. akt: 2018-11-19 13:35:24)
Piętnastu radnych gminy Ostróda spotkało się na inauguracyjnej sesji w kadencji 2018-2023

Piętnastu radnych gminy Ostróda spotkało się na inauguracyjnej sesji w kadencji 2018-2023

Autor zdjęcia: Marcin Tchórz

Rozpoczęła się kadencja 2018-2023 Rady Gminy Ostróda. W sali sesyjnej piętnastu radnych - w większości pracowali w radzie poprzedniej kadencji - odebrało zaświadczenia o wyborze i złożyło ślubowanie. Następnie słowa roty ślubowania wypowiedział Bogusław Fijas, wójt gminy Ostróda.
Inauguracyjne posiedzenie Rady Gminy Ostróda w kadencji 2018-2023 otworzył najstarszy radny Dominik Serafin. Później radni odebrali zaświadczenia o wyborze do rady, a następnie złożyli ślubowanie. Po nich ślubował nowo wybrany wójt.

Bogusław Fijas po raz trzeci otrzymał kredyt zaufania od mieszkańców i został wybrany na stanowisko wójta gminy Ostróda. Podczas pierwszego w nowej kadencji przemówienia nowy stary wójt podziękował wszystkim za wybór, podziękował też za kilkuletnią owocną współpracę ustępującemu burmistrzowi Ostródy Czesławowi Najmowiczowi.

- Będziemy kontynuowali to co robiliśmy w poprzedniej kadencji - powiedział Bogusław Fijas. - Czyli współpracując chcemy pracować na dobro naszego gminnego samorządu.

Podczas pierwszej sesji wybrany został przewodniczący rady gminy Ostróda, którym, jak w poprzedniej kadencji, został Janusz Sadowski.