Komunikacja, czyli kluczowa sprawa

2018-11-16 09:34:22 (ost. akt: 2018-11-16 09:40:00)
Daniel Zadworny

Daniel Zadworny

Autor zdjęcia: arch. UG Dywity

Chciałbym, żeby nasz samorząd był samorządem inkluzyjnym, włączającym różne podmioty w zarządzanie gminą — mówi Daniel Zadworny, nowy wójt gminy Dywity. Największe wyzwanie? — Kreowanie wysokiej jakości życia z myślą o mieszkańcach.
— Dlaczego zdecydował się pan kandydować?
— Inicjatywa wyszła ze strony mieszkańców, którzy są związani z samorządem od wielu, wielu lat, m.in. jako radni, ale też od wójta Jacka Szydło, którego darzę wielkim szacunkiem. Byłem mile zaskoczony propozycją mieszkańców, przedyskutowałem cały temat z rodziną i wspólnie zdecydowaliśmy się podjąć to wyzwanie.
— Co według pana jest dziś największym wyzwaniem dla gminy?
— Kreowanie wysokiej jakości życia oraz rzecz najważniejsza, czyli kształtowanie ładu przestrzennego w dialogu właśnie z mieszkańcami. Chciałbym, żeby nasz samorząd był samorządem inkluzyjnym, włączającym różne podmioty w zarządzanie gminą.

— Coraz większym problemem staje się też dojazd z Dywit do Olsztyna. Jak temu zaradzić?
— Według badań zleconych przez gminę przez Dywity przejeżdża codziennie 20 tys. pojazdów. Będę chciał rozpocząć nowe rozmowy ma temat modernizacji DK51 z Olsztyna do Spręcowa, mam nadzieję na wsparcie przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu „Droga krajowa 51”. Zresztą są już pierwsze pozytywne sygnały dobrej współpracy z zarządcą drogi, czego przykładem jest ścieżka pieszo-rowerowa z cmentarza do Dywit.
Pierwszym krokiem najszybszym do realizacji, który powinien nieco zmniejszyć korki i liczbę samochodów wjeżdżających do Olsztyna od północy, powinno być utworzenie parkingu Park&Ride przy cmentarzu komunalnym w Dywitach. Przy ustawieniu odpowiedniej częstotliwości kursowania autobusów podmiejskich część kierowców mogłaby zostawić tam auta i przesiąść się do transportu publicznego. Jednak żeby stworzyć dobre warunki funkcjonowania w tym rejonie komunikacji, poprawić bezpieczeństwo użytkowników i mieszkańców Osiedla Sterowców trzeba najpierw wybudować rondo na DK51, co planujemy zrobić w ciągu 2 lat razem z GDDKiA w Olsztynie i wsparciu innych podmiotów. Mam nadzieję na aktywną rolę w tej kwestii także samorządu Olsztyna.

—  W planach była budowa północnej obwodnicy Olsztyna. Czy gmina Dywity będzie blokować tę inwestycję, tak jak to stało się kilka lat temu, kiedy nie zgodziła się z zaproponowanym przebiegiem?
— Gmina nie blokowała obwodnicy, co jest nam przypisywane od lat. Działaliśmy w interesie mieszkańców i wskazywaliśmy jedynie na nierzetelnie opracowaną dokumentacje środowiskową. Potwierdził to Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie i to on nie dopuścił do dalszego projektowania obwodnicy. Jedno jest pewne: należy rozpocząć nowe prace korytarzowania przebiegu północnej obwodnicy.

— Gmina Dywity jako pierwsza uruchomiła komunikację publiczną z Olsztynem. To musi kosztować?
— To kosztuje, ale według mojej wizji gmina będzie się rozwijać tam, gdzie rozwijać się będzie komunikacja podmiejska. To jedna z kluczowych spraw dla dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego. Ludzie coraz chętniej korzystają z komunikacji, wzrasta rentowność linii, dzięki temu samorząd mniej dopłaca do transportu, a oszczędności tak powstałe, możemy przeznaczać na zwiększanie częstotliwości kursowania na liniach 108, 110 i 112 już od 1 stycznia 2019. Dodatkowo, na początku 2019 roku na liniach dowozowych, gminnych pojawią się trzy nowe autobusy, które zakupiliśmy.

— Najbliższe plany inwestycyjne  gminy?
— Musimy dokończyć inwestycje rozpoczęte. Kolejne inwestycje, na które mamy dofinansowanie unijne, wynikają z Wieloletniej Prognozy Finansowej, czyli zagospodarowanie terenów nad Jeziorem Dywickim, budowa drogi i ścieżek rowerowych Myki-Zalbki-ul. Wiosenna w Olsztynie. Będziemy też poszukiwać środków na budowę nowej siedziby Gminnego Ośrodka Zdrowia i budowę hali widowiskowo-sportowej. Oczekujemy też pozytywnego rozwiązani i zwiększenia alokacji przez zarząd województwa na budowę świetlic w Różnowie i Ługwałdzie. We współpracy z powiatem planujemy modernizację dróg łączących nasze miejscowości.
am