Do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło 13 protestów wyborczych

2018-11-08 13:25:27 (ost. akt: 2018-11-08 13:54:14)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Jak informuje rzecznik do 8 listopada do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynęło 13 protestów wyborczych. Terminy rozpraw nie zostały jeszcze wyznaczone.
— 31 października 2018 r. do Sądu Okręgowego, za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Piszu, wpłynął protest wyborczy Zbigniewa Kozdoja dotyczący ważności wyborów w okręgu wyborczym nr 11 do Rady Miejskiej Ruciane – Nida, obejmującym swoim zakresem sołectwa Iznota, Nowa Ukta i Wygryny oraz wyboru na radnego Rady Miejskiej Ruciane – Nida Roberta Rydzewskiego zgłoszonego przez KWW Ziemia Piska w w/w okręgu wyborczym.

Zbigniew Kozdoj wniósł o stwierdzenie nieważności wyborów w okręgu wyborczym nr 11 (sołectwa Iznota, Nowa Ukta i Wygryny) oraz wyboru na radnego Rady Miejskiej Ruciane – Nida Roberta Rydzewskiego, a także zarządzenie ponownych wyborów na radnego w okręgu wyborczym nr 11 (sołectwa Iznota, Nowa Ukta i Wygryny) do Rady Miejskiej Ruciane – Nida.

W uzasadnieniu protestu wskazał, że z ramienia KWW Niezależne Ruciane – Nida kandydował na radnego Rady Miejskiej Ruciane – Nida z okręgu wyborczego nr 11, obejmującego swoim zasięgiem sołectwa Iznota, Nowa Ukta i Wygryny.
W dniu 21 października 2018 r. Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników wyborów Nr 6 w Ukcie w pkt. 20 protokołu stwierdziła, że Komisja Obwodowa ds. Przeprowadzenia Głosowania nie wydała 54 kart do głosowania dla miejscowości Nowa Ukta, a ponadto ustaliła, że wybory do Rady Miejskiej Ruciane – Nida w w/w okręgu wygrał Robert Rydzewski zdobywając 78 głosów, przy czym na Zbigniewa Kozdoja zagłosowało 75 osób.

Zbigniew Kozdoj uważa, że opisana wyżej sytuacja spowodowała całkowity brak możliwości udziału w wyborach mieszkańców Nowej Ukty, którzy zakresem terytorialnym wchodzili w skład okręgu wyborczego nr 11. Uniemożliwienie głosowania dla 54 mieszkańców Nowej Ukty w jego ocenie zaburzyło wyniki głosowania do Rady Miejskiej Ruciane – Nida i w tym zakresie powinny być one zakwestionowane i powtórzone. Z uwagi na małą różnicę między jego wynikiem, a wynikiem Roberta Rydzewskiego – tylko 3 głosy, potencjalne głosy 54 mieszkańców Nowej Ukty mogłyby zmienić wyniki wyborów.

— W dniu 31 października 2018r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął protest wyborczy Marty Płoskiej, pełnomocnika KWW Piotr Płoski. Wnioskodawczyni zwróciła się o stwierdzenie nieważności wyborów na wójta w okręgu gmina Purda, obwodach Klebark Wielki oraz Klewki.

W uzasadnieniu wniosku podano m.in (na podstawie otrzymanych protokołów), że komisje ds. przeprowadzenia wyborów w obwodach wydały wyborcom do głosowania nieostemplowane karty – 2 sztuki w Świetlicy Wiejskiej w Klewkach obwód nr 5 oraz 15 sztuk w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Klebarku Wielkim obwód nr 4.

Wnioskodawczyni podniosła, że zgodnie z przepisami Kodeksu wyborczego nieostemplowane karty do głosowania są kartami nieważnymi. W związku z tym fakt pominięcia przy ustalaniu wyników wyborów głosów ważnie oddanych na uznanych za nieważne kartach do głosowania w liczbie 17 sztuk ma wpływ na wynik wyborów, ponieważ uznanie tych głosów za ważne nie pozwoliłoby na osiągnięcie bezwzględnej większości przez żadnego z kandydatów, a tym samym doprowadziłoby do drugiej tury wyborów. Wnioskodawczyni argumentuje, że niedopełnienie formalności przez obwodowe komisje wyborcze we wskazanych wyżej lokalach wyborczych, poprzez wydanie nieostemplowanych kart do głosowania w wyborach na wójta spowodowało, że komisje wyborcze ds. ustalenia wyników wyborów nie wzięły pod uwagę ww. kart nieważnych z ważnie oddanymi na nich głosami.

Ponadto wnioskodawczyni wskazała, że w 6 obwodach wyborczych ilość 57 głosów zakwalifikowanych jako głosy nieważne z kart ważnych budzi wątpliwość co do rzetelnego i poprawnego zliczenia głosów przez komisje wyborcze.

— 5 listopada 2018 r., za pośrednictwem Sądu Rejonowego w Kętrzynie, wpłynął do Sądu Okręgowego w Olsztynie protest wyborczy Ireny Stróg o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w okręgu nr 15, które zostały przeprowadzone w dniu 21 października 2018 r.

Irena Stróg w uzasadnieniu wniosku podała m.in., że w trakcie wyborów w dniu 21 października 2018 r. do Rady Miejskiej w Korszach w okręgach 14 i 15 doszło do nieprawidłowości, które miały wpływ na wynik wyborów w tym okręgu.

Wnioskodawczyni wskazała, że dla wyborców z trzech miejscowości w gminie Korsze w okręgu nr 15 (Kamień, Wągniki i Marłuty) Komisja Obwodowa wydała nieprawidłowe karty do głosowania. Wyborcy tych miejscowości zamiast ze swojego okręgu nr 15 dostali karty kandydatów do Rady Miasta Korsze z okręgu wyborczego nr 14. Zdaniem wnioskodawczyni zaistniała sytuacja znacząco wpłynęła na wynik wyborów w obu okręgach.

Irena Strug ponadto wskazała, że już w dniu 21 października 2018 r. otrzymała informację, że na 77 uprawnionych z wyżej wymienionych trzech miejscowości, błędnie oddano 31 głosów. Wnioskodawczyni uważa, że gdyby nie doszło do takiego błędu miałaby szansę otrzymać większość ilość głosów, co wpłynęłoby znacząco na wynik głosów.

— 5 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął protest wyborczy Marzeny Kobus, Zofii Jerominek, Stanisława Skoniecznego, Piotra Pawła Herman i Pawła Kobus przeciwko ważności wyborów do Rady Gminy Rozogi w Okręgu Wyborczym nr 2 w Dąbrowach Obwód Wyborczy nr 1 .

Skarżący zarzucili naruszenie przepisów kodeksu dotyczących głosowania, mających wpływ na wynik wyborów poprzez niewpisanie wnioskodawców jako wyborców do spisu wyborców w Okręgu Wyborczym nr 2 w Dąbrowach Obwód Wyborczy nr 1, przez co nie mogli zagłosować w ww. okręgu i musieli zagłosować w innym okręgu co miało wpływ na wynik wyborów ponieważ pozbawiło Czesława Lisa- kandydata do Rady Gminy Rozogi ich pięciu głosów.

— W dniu 6 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie wpłynął protest wyborczy Renaty Błażewicz z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Korszach w obwodzie nr 9 w okręgu nr 14 i nr 15.

Skarżąca wskazała, że dla wyborców z trzech miejscowości w gminie Korsze w okręgu nr 15 (Kamień, Wągniki i Marłuty) Komisja Obwodowa wydała nieprawidłowe karty do głosowania. Wyborcy tych miejscowości zamiast ze swojego okręgu nr 15 dostali karty kandydatów do Rady Miasta Korsze z okręgu wyborczego nr 14. Zdaniem wnioskodawczyni zaistniała sytuacja znacząco wpłynęła na wynik wyborów w obu okręgach. Dodatkowo pomimo zaistniałej pomyłki z błędnym wydaniem kart, w okręgu nr 14 z którego startowała skarżąca jako kandydatka do Rady Miejskiej wystąpiła różnica w liczbie kart wyjętych z urny a otrzymanych przez Obwodową Komisję w liczbie 2 a o tyle głosów Renata Błażewicz przegrała wybory.

— 6 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Pełnomocnika Wyborczego KWW „Olsztyn Kocham” Tomasza Pitury. Jest to protest wyborczy przeciw ważności wyborów w czterech stałych okręgach wyborczych dla miasta na prawach powiatu Olsztyn. Pełnomocnik zwrócił się o stwierdzenie nieważności wyborów z uwagi na odebranie mu możliwości równego dostępu do nieodpłatnego rozpowszechniania audycji wyborczych w regionalnych programach publicznych nadawców radiowych i telewizyjnych przez TVP3 Olsztyn i Radio Olsztyn jako kandydatowi do Rady Miasta Olsztyna i kandydatowi na Prezydenta Olsztyna.

Pełnomocnik wyborczy w uzasadnieniu wniosku wskazuje m.in. na to, że nie został zaproszony na zorganizowaną w dniu 19 października 2018 r. przez Radio Olsztyn debatę kandydatów na Prezydenta Olsztyna, podczas gdy reszta kandydatów została zaproszona na tę debatę. Wskazuje również, że TVP3 Olsztyn zignorowało jego zaproszenie do udziału w konferencji prasowej zorganizowanej w Hotelu Warmińskim w dniu 25 września 2018 r. w Hotelu Warmińskim w Olsztynie, gdzie przedstawił swój program wyborczy oraz kandydata na Prezydenta Olsztyna.

— 6 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Agnieszki Najmowicz odnośnie wyboru Stanisława Grzegorza Trzaskowskiego, kandydującego do Rady Powiatu Olsztyńskiego w Okręgu nr 3 z Listy nr 2- Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe.

W uzasadnieniu wskazano, że wpisano na karty do głosowania osobę nieuprawnioną ponieważ kandydat od ponad 9 miesięcy mieszka w Olsztynie a zatem nie spełniał obowiązku stałego zamieszkiwania na terenie działania Rady Powiatu Olsztyńskiego ponieważ Olsztyn nie leży na terenie Powiatu Olsztyńskiego, lecz jest miastem na prawach powiatu.

— 7 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Norberta Daniela Kamińskiego dotyczący wygaszenia mandatu Andrzeja Chojnowskiego radnego Gminy Purda, który według skarżącego przyznał się do łamania prawa dotyczącego budowy obwodnicy Klebarka Małego .

— 7 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Haliny Skrzypczyk przeciwko ważności wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym nr 4 ( gmina Sorkwity i Gmina Mrągowo ), z powodu naruszenia przepisów kodeksu wyborczego dotyczących głosowania i ustalenia wyników głosowania, a tym samym ustalenia wyników głosowania przez Obwodowe Komisje Wyborcze w Grabowie, Kosewie, Mrągowie, Zalcu , Bożym, Szestnie, Polskiej Wsi ,Marcinkowie, Sorkwitach(2 komisje),Warpunach, Rybnie i Choszczewie oraz Powiatową Komisję Wyborczą w Mrągowie.

Wnioskodawczyni wniosła o ponowne przeliczenie głosów w wyborach samorządowych do Rady Powiatu w Mrągowie w Obwodowych Komisjach Wyborczych Okręgu Wyborczego nr 4 wobec uzasadnionego podejrzenia błędnego dopuszczenia kart nieważnych do głosowania ,błędnego przeliczenia wydanych kart, ilości głosów ważnych oddanych na poszczególnych kandydatów oraz ilości głosów nieważnych, mających wpływ na ostateczny wynik wyborów do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym Nr 4 .

Powyższe wnioski uzasadniła analizą danych dotyczących przebiegu oraz wyników wyborów samorządowych do Rady Powiatu w Mrągowie w Okręgu Wyborczym Nr 4 zamieszonych na stronie Polskiej Komisji Wyborczej .

— W dniu 7 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Zbigniewa Krajczyńskiego dotyczący stwierdzenia nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Mrągowie w Okręgu Wyborczym Nr 1.

W uzasadnieniu wskazano, że po ogłoszeniu wyników wyborów w poszczególnych komisjach w dniu 22 października 2018 r. okazało się, że w okręgu nr 1 w komisji wyborczej w obwodzie nr 2 mieszczącej się w Sanepidzie doszło do rażących błędów w podanych wynikach wyborów .Po ponownym przeliczeniu głosów Mrągowskiej Wspólnoty Samorządowej nastąpiła zmiana wybranego radnego Leona Żbikowskiego – pierwszy podany wynik 86 głosów, po weryfikacji 23 głosy na korzyść Jakuba Doraczyńskiego, jak również nastąpiło nieprawidłowe zaliczenie głosu nieważnego jako ważnego na korzyść Wiesława Kamienieckiego.

— 7 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Damiana Rokojżo, który zarzucił nieważność wyborów do Rady Gminy Ruciane Nida.

W uzasadnieniu wskazał, że wydano 73 nieważne karty do głosowania, ponadto podczas głosowania wyborcy mogli patrzeć jak głosują inne osoby, a na portalu wwwportalsamorządowy.pl były do końca, nawet w dniu wyborów sondaże wyborcze, które przewidywały, kto ma większe poparcie wśród wyborców.

— 8 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Leona Żbikowskiego z wnioskiem o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Miejskiej w Mrągowie w Obwodzie nr 2.

W uzasadnieniu skarżący wskazał, że w obwodzie tym głosy były liczone dwukrotnie ,zaś wyniki w pierwszym liczeniu znacząco odbiegały od tych ustalonych w drugim liczeniu .Podkreślił, że dotyczyło to nawet kilkudziesięciu głosów na korzyść lub niekorzyść kandydata.

— 8 listopada 2018 r. do Sądu Okręgowego w Olsztynie I Wydział Cywilny wpłynął protest wyborczy Tadeusza Bakuła pełnomocnika KWW Wspólna Gmina Stawiguda ,który wniósł o stwierdzenie nieważności wyborów do Rady Gminy Stawiguda w Okręgu Wyborczym nr 1 w Stawigudzie.

W uzasadnieniu wskazano członkowie Obwodowej Komisji nr 1 nie dokonali prawidłowego ostemplowania otrzymanych kart jak też nie dopełnili swojego obowiązku sprawdzenia karty przed wydaniem jej wyborcom. W efekcie wydano wyborcom 26 kart nieważnych, tj nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej .


Komentarze (7) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. Echo purdy #2621077 | 217.99.*.* 10 lis 2018 11:54

  A landryny dalej kłamią : Grzegorz ani nie mieszka przy tej ulicy ani nie był przewodniczącym rady gminy. Oj Danusia nie przystoi pani dyrektor tak kłamać

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 2. ja z Klewek #2620888 | 37.47.*.* 10 lis 2018 07:00

  Wstyd tylko wstyd, p. Płoski powinien godnie przyjąć wynik wyborów. Wchodzisz do U.Gm. aż strach. Mam nadzieję, że sędziowie podejmą słuszną decyzję.

  Ocena komentarza: warty uwagi (3) odpowiedz na ten komentarz

 3. to-ja #2620237 | 83.3.*.* 9 lis 2018 09:21

  A może płoski sam dorzucił nie podpieczętowane karty do głosowania, które drukowali przecież jego ludzie?

  Ocena komentarza: warty uwagi (9) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (3)

  1. klu #2620230 | 37.47.*.* 9 lis 2018 09:15

   przeciez radny Grzegorz zrobil dopiero pierwszy etap ulicy przy której mieszka tak glosila p. wojcinka że bedzie drugi...szkoda by te 1500 zł za przewodniczącego....a znajac jego kregoslup moralny pewnie by chcial dalej na przewodniczacego bo reszta jest za głupia...tylko ja jeden jedyny pan tego swiata....

   Ocena komentarza: poniżej poziomu (-3) odpowiedz na ten komentarz

  2. to-ja #2620223 | 83.3.*.* 9 lis 2018 09:05

   Płoski odwołuje się na wyniki w komisjach w których jego przeciwniczka nie miała żadnych członków. Akurat dziwnym trafem w tych komisjach w wyniku losowania zostali oni odrzuceni i akurat tam jest protest... Komisje te miał w większości obsadzone przez swoich ludzi a teraz twierdzi, że one źle głosy liczyły.

   Ocena komentarza: warty uwagi (10) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (2)

   Pokaż wszystkie komentarze (7)