Niech twój głos będzie ważny! Podpowiadamy, jak prawidłowo wypełnić kartę do głosowania

2018-10-20 17:36:12 (ost. akt: 2018-10-20 17:37:20)
Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Zdjęcie jest tylko ilustracją do tekstu

Autor zdjęcia: redakcja

W najbliższą niedzielę 21 października odbędą się wybory samorządowe. Wybierzemy prezydentów, burmistrzów, wójtów i radnych, którzy będą rządzić w naszych gminach przez kolejnych pięć lat. Ważne, żeby oddać nasz głos prawidłowo.
W niedzielę 21 października odbędzie się pierwsza tura wyborów samorządowych w Polsce. Tego dnia będziemy wybierali prezydentów i burmistrzów miast, wójtów i radnych. Pamiętaj, że twój głos jest ważny! Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. To ty decydujesz o tym, kto będzie rządzić twoim miastem, gminą, powiatem i województwem.

Osoby, które wybierzemy, będą decydowały między innymi o budżecie, inwestycjach, komunikacji miejskiej, edukacji czy zdrowiu. Chętnych do rządzenia jest wielu — 291 kandydatów startuje do sejmiku województwa warmińsko-mazurskiego. Z Okręgu numer 1, czyli z Olsztyna i powiatu olsztyńskiego, 70 kandydatów będzie walczyć tylko o sześć mandatów.

Kto może głosować?
Prawo wybierania, czyli czynne prawo wyborcze, w wyborach do rady gminy oraz w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta ma obywatel Polski oraz obywatel Unii Europejskiej, który nie jest obywatelem polskim, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze danej gminy. W przypadku wyborów do rad powiatów oraz sejmików województw prawo wybierania przysługuje tylko obywatelom polskim, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 18 lat, oraz stale zamieszkują na obszarze, odpowiednio, danego powiatu i województwa.

Informacje o głosowaniu

Głosowanie odbywa się w lokalach wyborczych w godzinach od 7 do 21. Z zastrzeżeniem przepisów dotyczących głosowania przez pełnomocnika (i głosowania korespondencyjnego), głosować można osobiście. Przed przystąpieniem do głosowania wyborca musi okazać obwodowej komisji wyborczej dokument umożliwiający stwierdzenie jego tożsamości.

Po okazaniu przez wyborcę stosownego dokumentu obwodowa komisja wyborcza wydaje mu karty do głosowania potrzebne do oddania głosu. Wyborca niepełnosprawny może głosować przy użyciu nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille'a. Wyborca potwierdza otrzymanie kart do głosowania własnym podpisem w odpowiedniej rubryce spisu wyborców.

Należy wskazać, że jeśli otrzymujący kartę do głosowania będący osobą niepełnosprawną o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych nie może w związku z tym potwierdzić otrzymania karty do głosowania, członek obwodowej komisji wyborczej wydający kartę do głosowania wraz z przewodniczącym lub zastępcą przewodniczącego stwierdza fakt wydania oraz przyczynę braku podpisu osoby otrzymującej kartę.

Jak oddać głos?

Wystarczy, że wpiszemy znak „X” przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać nasz głos. W przypadku wyborów wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast oraz radnych gmin do 20 tysięcy mieszkańców głosujemy bezpośrednio na kandydatów.

W wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta wyborca głosuje, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów. Jeśli w danym okręgu wyborczym tylko jeden kandydat ubiega się o stanowisko wójta, burmistrza lub prezydenta wówczas stawiamy znak „X” w kratce TAK (jeśli go popieramy) lub NIE (jeśli jesteśmy mu przeciwni).

Z kolei podczas głosowań do rad gmin liczących powyżej 20 tysięcy mieszkańców, rad powiatów i sejmików województw głos oddajemy na konkretną listę wyborców. Wyborca głosuje tylko na jedną listę kandydatów, stawiając znak „X” w kratce z lewej strony obok nazwiska jednego z kandydatów z tej listy. Poprzez postawienie znaku „X” obok nazwiska jednego z kandydatów z danej listy wyborca wskazuje jego pierwszeństwo do uzyskania mandatu. Potem wyborca wrzuca kartę do urny. Kartę trzeba wrzucić w ten sposób, aby strona zadrukowana była niewidoczna.

Kiedy nasz głos będzie nieważny?

Nasz głos nie będzie ważny, jeśli nie postawimy znaku „X” przy żadnym nazwisku lub postawimy przy więcej niż jednym nazwisku. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu wyborczego zmieniono definicję znaku „X”. Wcześniej były to dwie przecinające się linie, czyli tak zwany krzyżyk. Obecnie są to co najmniej dwie linie, przecinające się w obrębie kratki. Głos będzie nieważny, jeśli znak „X” umieścimy przy nazwisku kandydata, którego skreślono z listy wyborczej.

Oprac. Kajot na podstawie materiałów akcji „Masz głos”


W tegorocznych wyborach samorządowych wszystkie karty co do zasady są białe, wyznacznikiem jest tło pod nazwiskiem kandydata/ów. Rada gminy — tło pod nazwiskami kandydatów jest szare, rada powiatu — tło pod nazwiskami kandydatów jest żółte, sejmik województwa — tło pod nazwiskami kandydatów jest niebieskie, wójt/burmistrz/prezydent miasta — tło jest różowe.Jak wyglądają karty do głosowania?:


2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5