Kolej na Warmię i Mazury!

2018-10-11 09:00:00(ost. akt: 2018-10-10 16:33:47)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Krajowy Program Kolejowy zwiększa możliwości podróży koleją w województwie warmińsko-mazurskim. Efektem prac PKP Polskich Linii Kolejowych S.A. będą komfortowe i szybkie połączenia między ważnymi ośrodkami w regionie. Lepsze podróże na Mazury zapewni modernizacja linii ze Szczytna do Ełku. Wygodniej pasażerowie pojadą także z Olsztyna przez Działdowo do Warszawy.
Polska kolej dynamicznie się zmienia

Zapewnia wygodniejszy dostęp do pociągów, lepiej łączy miasta i regiony, sprawniej przewożone są towary. To efekt realizacji Krajowego Programu Kolejowego (KPK) o wartości ponad 66 mld zł, zawierającego ponad 220 projektów. KPK realizują PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Łącznie pracami objętych będzie 9 tys. km torów, a 8,5 tys. km zostanie dostosowanych do wyższych prędkości. Ośrodki o znaczeniu wojewódzkim łączone są liniami o średniej prędkości 100 km/h. Po zakończeniu kolejnych inwestycji skraca się czas przejazdu pociągiem. Podróżni mogą również korzystać z nowych i zmodernizowanych stacji i przystanków. Realizacja KPK to także konsekwentne zwiększanie poziomu bezpieczeństwa podróży oraz przewozu ładunków. Na nowych torach montowane są komputerowe urządzenia sterowania, budowane bezkolizyjne przejazdy pod i nad torami. By zwiększyć bezpieczeństwo — realizowane są specjalne projekty.

Szczegółowo przygotowany rozkład jazdy

Zapewnia sprawne kursowanie rosnącej liczby pociągów pasażerskich i towarowych oraz prowadzenie remontów i budów kolejowych tras. Możliwy jest również transport towarów. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. zapewnią przepustowość linii, czyli możliwość przejazdu pociągów obok prowadzonych robót lub innymi, wcześniej przygotowanymi trasami. Finansowanie KPK zapewniają środki z programów UE i budżetu państwa.

— W ciągu najbliższych 5 lat przeznaczymy na polską kolej 100 mld zł. To niespotykana dotąd skala inwestycji. Po torach będzie można jeździć szybciej. Prawie 200 dworców w całej Polsce zostanie odnowionych, a pociągi, którymi wybierzemy się w podróż, będą komfortowe i nowoczesne — mówi Andrzej Bittel, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury.


Z Olsztyna do Warszawy w 2 godziny

Powstaje szybkie — do ok. 2 godzin, połączenie pomiędzy stolicą województwa a Warszawą. Zapewni to realizowana inwestycja z Działdowa do Olsztyna. Zakończyły się zasadnicze prace na odcinku z Olsztyna do Olsztynka. Wymienione zostały tory i przebudowane wszystkie perony. Większy komfort obsługi na peronach zyskują mieszkańcy m.in. Waplewa, Nidzicy, Olsztynka i Gągławek. Będą wiaty, ławki, tablice informacyjne i funkcjonalne oświetlenie. W połowie października pasażerowie wygodnie wsiądą do pociągów. Inwestycja trwa jednak dalej i roboty obejmą odcinek z Olsztynka do Działdowa. Inwestycje PLK, to kolej bardziej otwarta na mieszkańców miast. W Olsztynie nowe perony, w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Dajtki oraz miasteczka studenckiego Kortowo, zwiększą dostępność do kolei m.in. dla studentów i turystów. Również nowy przystanek Olsztyn Śródmieście pozwoli pasażerom na dotarcie do i wyjazd z centrum miasta. Na modernizowanej trasie wzrośnie poziom bezpieczeństwa, m.in. dzięki przebudowie 47 przejazdów kolejowo-drogowych i montażu nowych urządzeń sterowania ruchem kolejowym.

Wygodne przystanki na stacjach Szczytno, Spychowo, Drygały i Pisz

Istotnie skróci się czas przejazdu pociągów pasażerskich w relacji Szczytno — Ełk o połowę, z ok. 3 godzin do 1,5 godziny. Postępują prace na linii kolejowej prowadzącej na Mazury. To kolejny etap poprawy połączenia kolejowego z Olsztyna do Ełku przez Szczytno. Zakończenie inwestycji przewidziano w sierpniu 2019 r. Wartość robót to 290 mln zł, dzięki którym skróci się czas podróży i zwiększy komfort obsługi na stacjach Szczytno, Spychowo, Drygały i Pisz oraz na 14 przebudowanych przystankach. Dla pasażerów będą wiaty, nowe oświetlenie oraz czytelna informacja pasażerska i wyraźne oznakowanie. Dostęp na perony zostanie zapewniony również osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się. Powstanie także nowy przystanek Pisz Wschód, który poprawi mieszkańcom dostęp do kolei.

Pod napięciem do Ełku

Projektowane jest wygodne połączenie z Olsztyna do Ełku przez Korsze. Szybszą o ok. pół godziny podróż zapewni elektryfikacja trasy Korsze — Ełk. Poza przebudową torów i sieci trakcyjnej kolejarze przebudują perony. Na 7 stacjach i 7 przystankach, m.in.: Stare Juchy, Wydminy, Giżycko, Sterławki Wielkie, Kętrzyn, Tołkiny i Korsze perony będą wyższe i wyposażone w wiaty, ławki, system informacji o kursowaniu pociągów. Na linii poprawią się też warunki do przewozu ładunków. Przebudowa 78 przejazdów kolejowo-drogowych i przejść dla pieszych zwiększy poziom bezpieczeństwa w ruchu kolejowym i drogowym oraz usprawni ruch pociągów. Wartość prac szacowana jest na 578,5 mln zł. Realizacja planowana jest w latach 2020-2023.


Bliżej na pierniki do Torunia

Olsztyn i Toruń łączy nie tylko szczególna pamięć o Mikołaju Koperniku, ale także szybka i wygodna kolej. Do tej pory na ok. 80-kilometrowej trasie w większości zmodernizowano tory pomiędzy Jamielnikiem a Iławą i Olsztynem. Kompleksowo przebudowano perony w Olsztynie Zachodnim. Kończą się prace na trasie od Iławy do Olsztyna. Wyższy komfort obsługi zapewniają nowe perony w Naterkach, Rudzienicach Suskich, Pikusie, Samborowie, Lubajnach i Unieszewie. Są one wyższe, co pozwola wygodniej wsiadać do pociągów. Przystanki wyposażono w wiaty, oświetlenie, ławki oraz tablice informacyjne. Zapewniono również udogodnienia dla osób o ograniczonej mobilności. Dzięki pracom jedziemy szybciej na trasie Iława — Olsztyn, gdzie prędkość zwiększyła się do 120 km/h.

Nowe przystanki w Olsztynie oraz Nowym Dworze i Bobrowcu

W Krajowym Programie Kolejowym zaplanowano również remont linii kolejowej z Gutkowa do Braniewa. Pociągi pasażerskie znacznie przyśpieszą i pojadą z prędkością do 100 km/h. Inwestycja o ok. 20 minut skróci podróż z Olsztyna do Braniewa. Zwiększy się przepustowość linii, co pozwoli na uruchomienie większej liczby pociągów w kierunku północnej części województwa. Standard obsługi podróżnych poprawi się na wszystkich stacjach i przystankach. Lepszy dostęp do kolei zapewni budowa nowych przystanków Nowy Dwór i Bobrowiec. Podróżni wygodniej wsiądą do pociągu w Henrykowie oraz Rogiedlach, Lubominie i Wysokiej Braniewskiej. Projekt szacowany jest na ponad 231 mln zł.

Kolej bliżej Olsztyna

Krajowy Program Kolejowy pozwala na poprawę i rozwój połączeń regionalnych i międzywojewódzkich oraz aglomeracyjnych. Przykładem jest planowany remont trasy z Olsztyna Głównego do osiedla Gutkowo. Inwestycja zapewni mieszkańcom szybki przejazd, m.in. z osiedli Redykajny, Likusy i Gutkowo do centrum miasta oraz wygodniejszy dojazd do pracy i szkół z sąsiednich gmin. Budowa czterech nowych przystanków kolejowych, o roboczych nazwach Olsztyn Śródmieście, Olsztyn Szkoła, Olsztyn Likusy i Olsztyn Redykajny, znacznie poprawi mieszkańcom dostęp do kolei i pozwoli częściej wykorzystywać kolej w codziennych podróżach.

Koleją także do Tallina

Przez województwo warmińsko-mazurskie prowadzi międzynarodowa trasa Rail Baltica. Modernizacja tej linii zapewni wygodną i szybką podróż z Berlina przez Warszawę do Wilna, Tallina oraz Helsinek. W skład tej kolejowej trasy wpisane są odcinki Białystok — Ełk oraz Ełk — Trakiszki, który ma zostać w przyszłości zelektryfikowany. Obecnie PLK analizują przyszły kształt inwestycji, łączącej Polskę z innymi państwami Unii Europejskiej.