Złap wiatr w żagle!

2018-09-18 12:14:37(ost. akt: 2018-09-18 12:16:11)

Autor zdjęcia: materiały prasowe

Nagroda „Żagle Warmii i Mazur” przyznawana jest przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Termin składania wniosków upływa 19 września.
Celem konkursu „Żagle Warmii i Mazur” jest wyłonienie i promocja najlepszych przedsiębiorstw, produktów oraz usług w regionie. Warto się pospieszyć — to już ostatnia szansa na zgłoszenie udziału w konkursie.

W ramach konkursu "Żagle Warmii i Mazur" lokalne firmy zostaną nagrodzone w trzech kategoriach głównych: Najlepszy Produkt i Usługa, Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss oraz Warmińsko-Mazurska Nagroda Jakości. Do konkursu mogą zgłaszać się firmy działające na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Spośród zgłoszonych przedsiębiorstw, komitet konkursowy wyłania te podmioty, które wyróżniają się na tle innych na terenie Warmii i Mazur. Ponadto laureaci i podmioty wyróżnione w konkursie mogą liczyć na dodatkową promocję nie tylko na rynku regionalnym, ale także krajowym i międzynarodowym.

Celem konkursu w pierwszej kategorii jest wyłonienie najlepszych produktów i usług z regionu Warmii i Mazur oraz ich promocja. Jedną z podkategorii jest Produkt lokalny, którym mogą zostać wytwory będące przejawem artystycznej pasji twórców, zakorzenione w tradycji regionu (np. zespoły, stroje ludowe), produkty spożywcze, rękodzieło, usługi związane z prezentacją regionu i produktów z nim związanych (np. warsztaty twórcze, usługi przewodnickie, warsztaty edukacji kulturowej i przyrodniczej), jak również lokalne wydarzenia (święta).

Z kolei do kategorii Przedsiębiorstwo Odpowiedzialne Społecznie WaMaBoss mogą być zgłaszane firmy, które prowadzą działania pro-pracownicze, ponadto muszą wykazać zaangażowanie i wspieranie rozwoju lokalnego, dbałość i poszanowanie środowiska naturalnego oraz stosować działania CSR (społecznej odpowiedzialności biznesu) wobec uczestników rynku. Istotą konkursu jest promocja postaw społecznej odpowiedzialności biznesu wśród mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

— Specyfika gospodarki Warmii i Mazur wyraża się, m.in. tym, że dominują tu małe i średnie przedsiębiorstwa, którym niełatwo skutecznie konkurować z potentatami rynku krajowego i międzynarodowego. Z drugiej strony, szansą jest obserwowany wzrost zainteresowania klientów produktami regionalnymi — mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. — Lokalne firmy często działają w niewielkich miejscowościach, w których społeczna odpowiedzialność i dobre praktyki wobec zatrudnianych osób są wyjątkowo ważne. W dzisiejszych czasach sukcesy odnoszą firmy i organizacje, które potrafią dostosować się nie tylko do coraz wyższych wymagań, oferując produkty i usługi najwyższej jakości, ale także uwzględniające w swojej działalności interes społeczny — kontynuuje marszałek. — Laureaci naszych konkursów są tego najlepszym przykładem.

Statuetki, tytuły oraz wyróżnienia w konkursie „Żagle Warmii i Mazur” przyznawane będą firmom, które osiągnęły najwyższe oceny według ekspertów kapituły konkursu. Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się podczas Gali Konkursu „Żagle Warmii i Mazur”, która odbędzie się 15 października w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej w Olsztynie.
pj