„Design dla przedsiębiorców” — 70 mln zł w nowym konkursie PARP

2018-09-13 12:00:00(ost. akt: 2018-09-13 09:28:59)

Autor zdjęcia: Materiały organizatora

Dla przedsiębiorców konkurujących na zglobalizowanym rynku, z łatwym dostępem do produktów i producentów z całego świata, design jest równie ważny jak cena, technologia i użyteczność. Zresztą — w wielu dziedzinach to wzornictwo decyduje o użyteczności, a nowatorskie technologie pozwalają na śmielsze projekty i obniżanie kosztów produkcji. W branżach, w których trudno o przełom funkcjonalny i technologiczny, design może decydować o wszystkim.
Z badań przeprowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości wynika, że większość przedsiębiorców ma świadomość, że inwestowanie w design jest potrzebne (takiego zadania jest 73,3 proc. badanych). Jednocześnie, prawie 43 proc. z nich uważa, że polskich firm nie stać na usługi związane z designem, a decydując się na współpracę z projektantami — nadal oczekuje propozycji wyłącznie w obszarze estetycznym. Firmy nie zdają sobie sprawy z natury i przebiegu procesu projektowania innowacyjnego produktu. Nie są również świadome zysków i korzyści wynikających z inwestycji w design.
Może dlatego w wielu branżach naszej gospodarki wzornictwo nadal jest kojarzone z luksusem, pojęciem oderwanym od realnej wartości produktu.

Tymczasem ma ono bezpośredni wpływ nie tylko na formę produktu, ale też technologię, procesy produkcyjne, koszty, materiały, a na końcu cechy funkcjonalne i rozpoznawalność produktu. To optymalizacja wspomnianych elementów decyduje o ostatecznym sukcesie rynkowym, a właśnie w taki sposób należy rozumieć rolę profesjonalnego designu w opracowaniu innowacyjnego produktu.

Design ma znaczenie

Przedsiębiorcy, którzy rozumieją znaczenie designu i inwestują w profesjonalne wzornictwo, są bardziej innowacyjni, lepiej i szybciej odpowiadają na potrzeby rynku, a co za tym idzie — mają większe zyski i szybciej się rozwijają. Na konieczność zmian strukturalnych w polskiej gospodarce, uwzględniających zwiększenie innowacyjności i położenie nacisku na produkcję o większej wartości dodanej, wskazuje także Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Stymulowanie rozwoju usług B+R i wzornictwa przemysłowego w celu tworzenia silnych polskich marek, wykorzystujących nowe technologie i eko-wzornictwo to jedne z najważniejszych elementów SOR. To główne przesłanki, którymi kierował się PARP wprowadzając do swojej oferty nowy instrument wsparcia dla MŚP chcących rozwijać swoje firmy przez wzornictwo — Design dla przedsiębiorców.

— Chcemy zachęcić przedsiębiorców do współpracy z profesjonalnymi projektantami i tym samym do rozwijania ich firm w oparciu o nowe projekty wzornicze, do konkurowania własnym designem. Konkurowanie niskimi kosztami (np. pracy) nie pozwala firmom na generowanie nadwyżek koniecznych do inwestowania w nowe technologie. Hamuje to możliwości wzrostu wydajności takich firm. Rozwiązaniem mogą być inwestycje w design, w opracowanie innowacyjnego produktu, które stanowią źródło wartości dodanej i pomagają w konkurowaniu, w tym na rynkach zagranicznych — zaznacza Anna Forin, dyrektor Departamentu Usług Proinnowacyjnych w PARP.

Wzór za milion

Zakres działań, które mogą zostać wsparte w ramach programu obejmuje trzy obszary, z których jeden jest obligatoryjny — to przeprowadzenie profesjonalnego procesu wzorniczego, którego efektem ma być powstanie nowego lub znacząco poprawionego produktu, czyli wdrożenie przez firmę innowacji produktowej. Oznacza to, że prowadzący mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie finansowe na profesjonalną pomoc projektanta, który sprawdzi potencjał wzorniczy firmy, zaproponuje i opracuje funkcjonalne rozwiązania produktowe wraz z optymalną technologią ich wytworzenia, pomoże przetestować nowy produkt. Poza tym „Design dla przedsiębiorców” przewiduje dofinansowanie doradztwa w zakresie wdrożenia oraz inwestycji początkowej, która umożliwi wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek. Szczegółowy katalog kosztów znajduje się w regulaminie konkursu na stronie internetowej PARP.
Na wsparcie projektów złożonych w konkursie przewidziano łącznie 70 mln zł. Maksymalne dofinansowanie jednego to aż 1,125 mln zł.

— „Design dla przedsiębiorców” ma dziewięć dość prostych kryteriów wyboru projektów, opracowanych przez PARP z wykorzystaniem udogodnień, które niesie dla wnioskodawców nowa ustawa wdrożeniowa. Opisy dotyczące aż siedmiu z nich przedsiębiorcy będą mogli poprawić jednokrotnie we wnioskach o dofinansowanie projektu — co powinno dodatkowo ułatwić ubieganie się o to wsparcie. Firmy zainteresowane wsparciem powinny zgłosić się do PARP z diagnozą, czyli wstępnym audytem, który potwierdzi zasadność i zakres projektu wzorniczego. Koszt takiej usługi może być objęty dofinansowaniem, o ile będzie to zakup usługi od zewnętrznego wykonawcy, dokonany przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie projektu oraz nie wcześniej niż 9 lutego 2018 r. — zaznacza dyrektor Forin.

Ocena wniosków o dotacje odbywa się w trybie konkursowym. Nabór rozpoczął się od 3 lipca i potrwa do 31 października 2018 r.

— Chcemy zachęcić przedsiębiorców do współpracy z profesjonalnymi projektantami — mówi Anna Forin.

MATERIAŁ INFORMACYJNY PARP