Rekrutacja na studia w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego trwa

2018-09-14 09:00:00 (ost. akt: 2018-09-21 09:34:31)   Artykuł sponsorowany
Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego przyjmuje kandydatów na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego przyjmuje kandydatów na studia I i II stopnia, jednolite magisterskie i podyplomowe, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym

Autor zdjęcia: Materiały prasowe

Rekrutacja na największą niepubliczną uczelnię w Olsztynie trwa. Do 30 września przyjmujemy spragnionych zdobycia wyższego wykształcenia na unikatowych kierunkach, zapewniających pewną perspektywę zatrudnienia.
Rekrutujemy już po raz 22. Mamy ogromne doświadczenie, ale nie popadamy w rutynę, zwłaszcza, że ten rok jest dla nas przełomowy. Po raz pierwszy prowadzimy rekrutację w nowej odsłonie.

Olsztyńska Szkoła Wyższa im. Józefa Rusieckiego zmienia oblicze. Nowoczesność połączona z siłą tradycji, otwarcie na nowe wyzwania i umiędzynarodowienie towarzyszą nam od lat, ale teraz nabiorą jeszcze więcej mocy. Weszliśmy bowiem do Grupy Uczelni Vistula.

Padały słowa o fuzji czy o wchłonięciu przez publiczną uczelnię. Znaleźliśmy jednak własną drogę. Nie tracimy tożsamości budowanej przez dwie dekady. Chcemy być sobą i sobą pozostajemy, dzięki wejściu do Grupy Uczelni Vistula.
Dołączając do GUV rozpoczynamy nowy etap naszego rozwoju. Będziemy zdobywać nowe doświadczenia bazując na tym, w czym jesteśmy najlepsi. Od lat wiedziemy prym wśród uczelni niepublicznych naszego regionu i mamy pełną świadomość, iż tylko odważne stawienie czoła nowym wyzwaniom gwarantuje dalszy rozwój w trudnych demograficznie czasach. Połączenie z Vistulą wzmacnia pozycję OSW. Stajemy się częścią elitarnego zespołu łączącego silną tradycję z najnowocześniejszymi trendami w świecie nauki.

Połączenie osiągnięć, doświadczeń i potencjałów Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego i Grupy Uczelni Vistula daje nam pewność, że najlepsze lata są przed nami. To dobra wiadomość dla naszych studentów, wykładowców i pracowników.

Atuty Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego:
• unikatowe kierunki: fizjoterapia, wychowanie fizyczne, kosmetologia;
filologia angielska: kierunek realizowany w języku angielskim m.in. z native speakerami — tylko u nas pogodzisz naukę z pracą: prowadzimy studia także w systemie niestacjonarnym;
• blisko 30 kierunków studiów podyplomowych;
• indywidualne podejście do studentów — u nas nie jesteś anonimowy;
• doskonała baza dydaktyczno-sportowa i lokalizacja kampusu, wszystkie zajęcia w jednym miejscu, dom studenta w budynku uczelni, bufet, biblioteka i inne;
• infrastruktura dostosowana dla osób niepełnosprawnych;
• zajęcia praktyczne odbywają się w dostosowanych do tego gabinetach kosmetycznych, kinezyterapii, masażu;
• Centrum Zdrowia i Sportu na terenie uczelni, w tym m.in. pływalnia, sauny, squash;
• KARTA ERASMUSA: studenci (również cudzoziemcy) mogą podjąć praktyki w uczelniach na terenie innych krajów Unii Europejskiej;
• obozy rekreacyjno-szkoleniowe na kierunku fizjoterapia i wychowanie fizyczne;
• laboratoria badawcze — pozwalają na prowadzenie badań w zakresie fizjologii wysiłku fizycznego, diagnostyki fizycznych i psychicznych predyspozycji sportowych oraz rehabilitacji;
• studentom z zagranicy w roku akademickim 2018/2019 proponujemy podjęcie kształcenia na Przygotowawczych Kursach Językowych w zakresie języka polskiego i języka angielskiego.

Dodatkowo kandydaci na studia na kierunku pedagogika uzyskują ponad 20% zniżki na czesne.

Filarami GUV są dwie renomowane uczelnie w Warszawie — Akademia Finansów i Biznesu Vistula oraz Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji. W Grupie jest także Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu — uczelnia o profilu biznesowym, a razem z nami do rodziny GUV dołącza Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Szkoły łączy misja — stawiają na praktyczne kształcenie w wielokulturowym środowisku. W ostatnim rankingu magazynu „Perspektywy” Akademia Finansów i Biznesu Vistula (AFiBV), której rektorem jest prof. Witold Orłowski, została uznana za „Najbardziej Umiędzynarodowioną Uczelnię w Polsce”.

W OSW kształcimy w zakresie zawodów o dużym społecznym zapotrzebowaniu. Na wszystkich kierunkach zajęcia są prowadzone przez doświadczonych profesjonalistów. Na rynku edukacyjnym wyróżnia nas ogromna elastyczność wyrażająca się w reagowaniu na potrzeby rynku. Nowelizujemy specjalności i projektujemy nowe — zgodnie z oczekiwaniami i wyzwaniami współczesności. Stawiamy na praktyczne kształcenie, na kierunki, które zapewnią naszym absolwentom sukces w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu gospodarczym w Polsce i Europie. Dzięki praktykom realizowanym zgodnie ze specjalnością, młodzi ludzie zdobywają biegłość i kompetencje, co zwiększa ich poczucie własnej wartości, a przede wszystkim szanse na zatrudnienie. Integracja OSW z Grupą Uczelni Vistula i środki finansowe z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pozwolą jeszcze lepiej dostosować nasze programy kształcenia do potrzeb rynku.

Stwarzamy młodzieży szansę na wszechstronny rozwój, zdobycie zawodu, który zapewni dobry start w realiach europejskiego rynku pracy, podniesienie statusu społecznego oraz na podjęcie dalszego kształcenia w kraju i za granicą.