Lidzbark Warmiński ma swojego Powstańca Warszawskiego

2018-08-01 16:07:56 (ost. akt: 2018-08-01 16:13:23)
Dzisiaj kolejna rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. O godz. 17.00 na lidzbarskim cmentarzu komunalnym odbędzie się nabożeństwo okolicznościowe, a na deptaku w centrum miasta akcja "Raca dla Powstańca".
Przypominamy, że Lidzbark Warmiński ma swojego bohatera — powstańca starszego sierżanta Wojciecha Markowskiego ps. "Sęp".

Urodził się 1 stycznia 1927 r. w Łukowie. Przed i w czasie okupacji mieszkał z rodziną w Miłosnej pod Warszawą. W 1937 roku wstąpił w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego (47. drużyna Miłosna).

Po wybuchu drugiej wojny światowej rozpoczął działalność konspiracyjną i walkę z okupantem już jako harcerz 2. drużyny Hufca Centrum, Grup Szturmowych Szarych Szeregów oraz jako żołnierz Oddziału Specjalnego "Jerzy" Kedywu Komendy Głównej Armii Krajowej.

1 września 1943 roku powstał batalion Armii Krajowej "Zośka". Sęp wszedł w skład 1. kompanii "Felek". Po reorganizacji znalazł się w III. plutonie AK "Felek" 2. kompanii "Rudy" bataliony "Zośka".

W 1944 r. Wojciech Markowski ukończył Szkołę Podchorążych Rezerwy Piechoty Agricola. 
Podczas Powstania Warszawskiego przeszedł szlak bojowy Wola – Kampinos – Żoliborz - Stare Miasto – Śródmieście i Czerniaków.

Za walki powstańcze został odznaczony przez Dowództwo AK dwukrotnie Krzyżem Walecznych, Warszawskim Krzyżem Powstańczym oraz Krzyżem Armii Krajowej, a cały batalion "Zośka" Krzyżem Srebrnym Virtuti Militari V klasy. 


Kompania "Rudy", w której szeregach walczył Wojciech Markowski została uznana przez dowództwo AK za najlepszą z pośród 40-tysięcznej załogi żołnierzy walczących w Powstaniu Warszawskim.

Po upadku powstania "Sęp" dostał się do niewoli jenieckiej do obozu Sandbostel koło Bremen. Przetransportowany do obozu w Markt Pongau na tereny Austrii doczekał się wyzwolenia w maju 1945 roku.

Od 7 września 1945 roku do 12 maja 1947 roku odbywał służbę wojskową w Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie II. Korpus we Włoszech pod dowództwem gen. broni Władysława Andersa. Po rozwiązaniu korpusu wrócił do kraju. Było to 31 maja 1947 roku.

W latach ustroju komunistycznego był represjonowany i więziony w olsztyńskim areszcie. Za przynależność do AK stracił też stanowisko kierownicze i jedynym zawodem jaki mógł w tym czasie wykonywać, mimo swojego wykształcenia i doświadczenia był murarz tynkarz.

Pomnik powstańca stanął na lidzbarskim cmentarzu w Lidzbarku Warmiński wiosną 2015 roku. W uroczystościach wzięły udział między innymi poczty sztandarowe organizacji kombatanckich, w tym Batalionu "Zośka", 9 Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego oraz lidzbarskich szkół.

Wartę przy grobie bohatera obok żołnierzy pełnili harcerze Hufca Orneta. Dzisiaj oddawana jest cześć bohaterowi przy okazji wielu uroczystości państwowych.
lub, a.w.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.