Gmina na bakier z Helperem

2018-03-02 09:00:00(ost. akt: 2018-03-02 09:40:36)
Władze Reszla nawiązały współpracę z Helperem w 2013 roku

Władze Reszla nawiązały współpracę z Helperem w 2013 roku

Autor zdjęcia: UG Reszel

RESZEL\\\Władze gminy wypowiedziały Stowarzyszeniu Helper umowę na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy. Były prezes organizacji Tomasz Kaczmarek jeszcze 22 lutego TIR-em wywiózł wyposażenie placówki.
Działalność Helpera wzbudza kontrowersje już od kilku lat. Przedstawiciele Wojewody Warmińsko - Mazurskiego przeprowadzali kontrole w placówkach prowadzonych przez stowarzyszenie. W wyniku kontroli koordynowanej przeprowadzonej w dniach 13.02-31.05 2017 r. w gminie Reszel oraz Środowiskowym Domu Samopomocy w Reszlu, ustalono szereg nieprawidłowości i uchybień dotyczących wydatkowania środków z dotacji budżetu państwa przez Stowarzyszenie ECWS HELPER, prowadzące ŚDS w Reszlu. — Wykorzystania środków publicznych (dotacji celowych) niezgodnie z przeznaczeniem, pobranie dotacji celowej w nadmiernej wysokości, nieprawidłowe gospodarowanie składnikami majątkowymi zakupionymi do środowiskowego domu samopomocy (brak możliwości ustalenia kompletności oraz miejsca użytkowania poszczególnych składników, nienadawania zakupionym składnikom numerów inwentarzowych). Do tego jeszcze niegospodarność, w związku z brakiem poszanowania ustawy o finansach publicznych, który stanowi, że wydatki publiczne powinny być dokonywane: w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasad uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów — wylicza zastrzeżenia Bożena Ulewicz, rzecznik prasowy wojewody.

Razem z wystąpieniem pokontrolnym, w którym jednym z zaleceń było rozwiązanie umowy ze stowarzyszeniem, zostało wysłane odrębne pismo do burmistrza Reszla nakazujące wskazanie wykonawcy, który z dniem 1 października 2017 miałby realizować zadanie zlecone. Burmistrz Reszla odpowiedział, że nie zgadza się z wynikami kontroli i z rozwiązaniem umów i zanegował podstawę prawną zastosowania przez Wojewodę art.129 ustawy o pomocy społecznej.

W odpowiedzi Wojewoda złożył skargę na bezczynność organu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. WSA wyrokiem z 30 stycznia potwierdził prawidłowość działań Wojewody w zakresie wezwania do wyznaczenia wykonawcy zastępczego i zobowiązał Burmistrza Reszla w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia się orzeczenia do wyznaczenia wykonawcy zastępczego do realizacji zadania zleconego, czyli prowadzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Reszlu.

Dlaczego burmistrz nie chciał wykonać wtedy zalecenia wojewody? — Nie było formalnych podstaw do rozwiązania umowy z Helperem. Nie było żadnych wiążących wyroków sądowych, które mogłyby stanowić powód. Konsultowałem to z moimi prawnikami i okazało się, że naruszyłbym prawo rozwiązując tą umowę — odpowiada Marek Janiszewski.

Kolejną kontrolę w ŚDS Wydział Polityki Społecznej przeprowadził w pierwszej połowie grudnia 2017. — Wyniki wskazały na poważne nieprawidłowości w realizacji zadania zleconego, polegające na naruszeniu licznych przepisów określonych w rozporządzeniu w sprawie środowiskowych domów samopomocy. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczą w głównej mierze poziomu świadczonych usług i wskazują na niespełnienie standardu usług określonego w przepisach prawa — informuje Bożena Ulewicz

Artur Chojecki rozesłał do wszystkich samorządów, w których są prowadzone Środowiskowe Domy Samopomocy aneksy do umów. Znalazły się w nim m.in. zapisy, że wyposażenie i sprzęt domu zakupione za dotacje są własnością gminy. Wojewoda dał samorządom termin na podpisanie aneksów do 15 lutego. Nie podpisał ich tylko Tomasz Kaczmarek. — Stronami umów są Gmina Reszel i Stowarzyszenie Helper. Urząd Wojewódzki nie może i nie powinien ingerować w zapisy umowy dwóch stron. Wyraziłem swoją opinię pisemnie i odmówiłem podpisania takich umów ponieważ narażałyby mnie na odpowiedzialność w zakresie niegospodarnego zarządzania stowarzyszeniem i działaniem na jego szkodę. Takie rozwiązanie zasugerowali mi prawnicy — mówi były prezes Helpera.

Na tej podstawie wojewoda od 15 lutego wstrzymał przelew dotacji na konto Gminy Reszel, zmuszając tym samym samorząd do podjęcia decyzji o rozwiązaniu umowy z Helperem
— Reszelski samorząd nie utraci należnej kwoty dotacji, gdyż od marca planuje prowadzić środowiskowe domy samopomocy jako jednostki gminne — uspokaja rzeczniczka wojewody. Nie oznacza to jednak, że gmina uniknie problemów finansowych. — W wyniku kontroli koordynowanej przeprowadzonej w ŚDS w Reszlu w pierwszej połowie 2017 roku ustalono wykorzystanie dotacji niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości 286.517,25 zł oraz pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w kwocie 116.066,43 zł. Dotacje z budżetu państwa, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrane w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi do budżetu państwa wraz z odsetkami. W chwili obecnej trwa postępowanie dotyczące wydania decyzji dla Gminy Reszel o zwrocie dotacji — dodaje Ulewicz.


Gmina Reszel wypowiedziała umowę Helperowi ze skutkiem na dzień 28 luty. — To konsekwencja nie podpisania przez stowarzyszenie nowych umów z aneksami. Poza tym chcieliśmy niedawno przeprowadzić kontrolę majątku i nie zostaliśmy wpuszczeni do budynku — informuje Marek Janiszewski. — To sama gmina zrezygnowała z tej kontroli po tym jak się dowiedzieli, ze nie podpiszemy aneksów. Będę dochodził swoich roszczeń na drodze cywilno - prawnej w stosunku do Urzędu Wojewódzkiego - zapowiada Kaczmarek.

Jednak już w czwartek 22 lutego pod reszelską placówkę podjechały TIRy i na polecenie Kaczmarka zabrano całe ich wyposażenie. Na miejscu pojawili się funkcjonariusze z komisariatu policji w Reszlu, jednak nie podjęli żadnych czynności. — Nie było ku temu podstaw. Funkcjonariusze sprawdzili dokumenty, z których wynikało, że właścicielem mienia jest osoba wywożąca. Została sporządzona notatka, wykonane zostały zdjęcia tablic rejestracyjnych. Sytuacja nie znosiła żadnych znamion czynu karalnego — mówi mł. insp. Marcin Piechota, Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Kętrzynie. — Umowa wyraźnie wskazuje, kto jest właścicielem wyposażenia zakupionego na potrzeby funkcjonowania tej placówki. To na mnie ciąży obowiązek dbania o to mienie. Jeśli bym go nie zabezpieczył, ponownie naraziłbym się na odpowiedzialność. Wywożąc sprzęt postąpiłem zgodnie z zapisami umów i obowiązującymi przepisami prawnymi — odpowiada Kaczmarek. Innego zdania jest burmistrz Reszla. — Owszem do 28 lutego to stowarzyszenie jest dysponentem majątku. My 1 marca przejmujemy obiekt, przeprowadzimy inwentaryzację, sprawdzimy co zostało wywiezione i zgłosimy sprawę do prokuratury. Niestety my nie mogliśmy zabezpieczyć tego mienia wcześniej, bo złamalibyśmy prawo — twierdzi Janiszewski.

Obecnie Prokuratura Regionalna w Białymstoku prowadzi dwa postępowania w związku z działalnością stowarzyszenia. W pierwszym zarzuty ma już 8 osób. Według prokuratury stowarzyszenie wydało 32 miliony zł niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrało 7,6 mln nienależnej dotacji.
Drugie śledztwo dotyczy kwoty: 16 mln zł. Prokuratura nikomu jeszcze nie postawiła zarzutów. Bada, czy Helper wyrządził szkodę Skarbowi Państwa oraz gminom Olsztyn, Purda, Reszel i Jedwabno.

— To postępowanie toczy się już od kilku lat. Na wszelkie wątpliwości, które pojawią się w jego trakcie udzielę wyczerpujących informacji. Wytłumaczę każdy wydatek. Zapewniam, że stowarzyszenie od samego początku działało zgodnie z prawem. Nigdy nikogo na straty nie naraziło i zawsze kierowało się dobrem osób chorych i potrzebujących — twierdzi były agent CBA, słynny "agent Tomek".
Zapytany o zasadność zakupienia np. deskorolek czy drona odpowiada krótko. — Dla mnie ma to sens. Z deskorolek skorzystali nasi pacjenci nie tylko w ramach swojej rehabilitacji, ale też ci, którym sprawność fizyczna na to pozwoliła. Jeżeli mają z tego radość i zabawę, to dlaczego im tego nie dać? Drona wykorzystujemy do kręcenia filmów i robienia zdjęć z naszej działalności. Często potem te materiały przekazujemy rodzinom naszych podopiecznych na pamiątkę. Co w tym złego? — pyta retorycznie Kaczkmarek. — Można było zrobić ośrodek na europejskim standardzie? Gdzie jest powiedziane, że nasza opieka ma się ograniczyć do najtańszego wyżywienia? Nie mogę im dać czegoś lepszego? Dawałem i będę dalej dawał tym ludziom to, co najlepsze — dodaje.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej z 19 lutego Reszel sam będzie prowadził Środowiskowy Dom Samopomocy, powołując od 1 marca nową placówkę. — Jest ogłoszony konkurs na kierownika i myślę, że ok. 10 marca powinna zafunkcjonować nowa gminna placówka. Tymczasowo opiekę nad pensjonariuszami przenieśliśmy miejskiej świetlicy tam mają zapewnione zajęcia i poczęstunek. Pracownicy też nie powinni obawiać się o dalsze zatrudnienie. Cieszę się z tego rozwiązania. Nie ukrywam, że po tych wszystkich perturbacjach odetchnąłem z ulgą. Teraz możemy działać dla dobra potrzebujących — uspokaja Marek Janiszewski.

Wojciech Caruk

Czytaj e-wydanie

Pochwal się tym, co robisz. Pochwal innych. Napisz, co Cię denerwuje. Po prostu stwórz swoją stronę na naszym serwisie. To bardzo proste. Swoją stronę założysz klikając " Tutaj ". Szczegółowe informacje o tym czym jest profil i jak go stworzyć: Podziel się informacją:

">kliknij.

Komentarze (12) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. pracownik #2455103 | 195.136.*.* 6 mar 2018 08:56

  Gdzie wypowiedzenia ? Gdzie wypłata ?

  odpowiedz na ten komentarz

 2. Pracownik #2454836 | 94.254.*.* 5 mar 2018 20:26

  W purdzie wszystko ok

  odpowiedz na ten komentarz

 3. ... #2453677 | 195.136.*.* 4 mar 2018 09:26

  Tomek 1 : 0 Marek

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz

 4. Pracownik #2453441 | 94.254.*.* 3 mar 2018 17:34

  Gdzie nasza wypłata Ukradli wszystko i nie zapłacili pracownikom

  odpowiedz na ten komentarz

 5. z Purdy #2453106 | 37.47.*.* 3 mar 2018 08:51

  a co z DŚS w Purdzie i Marcinkowie wszystko ok. ???????

  odpowiedz na ten komentarz

Pokaż wszystkie komentarze (12)