Fundusze Europejskie dla edukacji i rozwoju aktywności społecznej. Zajęcia dla dzieci, pożytek dla lokalnej społeczności

2017-12-10 15:41:33 (ost. akt: 2017-12-11 15:57:34)
Rozbudzanie ciekawości poznawczej dzieci i młodzieży oraz popularyzacja nauki – takie są m.in. cele konkursu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), agencję wykonawczą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Uczelnie publiczne i niepubliczne mogą pozyskać w nim pieniądze na realizację zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży.
– Chcemy, by lokalne społeczności, w szczególności ich najmłodsi reprezentanci, w maksymalnym stopniu korzystały z potencjału ośrodków akademickich, a uczelnie w jeszcze większym zakresie angażowały się w ich rozwój, inicjując przedsięwzięcia w ramach społecznej odpowiedzialności nauki. Dzięki niej budujemy silniejsze społeczności lokalne i wzmacniamy kapitał społeczny, który dla rozwoju Polski jest równie ważny jak konkurencyjność naszej gospodarki tłumaczy wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin.

Program „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” (UMO) to jedna z inicjatyw Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uruchomionych w ramach Społecznej Odpowiedzialności Nauki, zdefiniowanej w tzw. strategii Gowina na rzecz nauki i szkolnictwa wyższego. Ogłoszony właśnie przez NCBR konkurs idealnie się w nią wpisuje – tworząc szerokie forum aktywności społecznej poprzez rozwój właściwych umiejętności i wzbudzanie ciekawości świata od najmłodszych lat.
Do rozdysponowania jest aż 20 milionów złotych. O pieniądze starać się mogą uczelnie, które wspólnie z innymi podmiotami działającymi na rzecz edukacji, na przykład stowarzyszeniami, fundacjami, centrami kształcenia, stworzą cykl zajęć edukacyjnych i badawczych dla dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat. Zajęcia mają być prowadzone przez naukowców i odbywać się na uczelniach lub w instytucjach badawczych. Dofinansowanie jednego projektu może wynieść nawet do 500 tysięcy złotych.


Co należy wziąć pod uwagę? Przede wszystkim cele konkursu. Projekty mają szansę na dofinansowanie pod warunkiem, że zapewnią uczestnikom zajęć rozwój tak zwanych transveral skills – kompetencji kluczowych, odpowiadających potrzebom rynku pracy, gospodarki i społeczeństwa. To między innymi umiejętności matematy-czno-przyrodnicze, posługiwania się językami obcymi, przedsiębiorczość, innowacyjność, kreatywność.

Co ważne, dofinansowanie otrzymają działania długofalowe – projekty będą realizowane od 12 do 24 miesięcy.
Warto też uwzględnić możliwość otrzymania punktów dodatkowych, które zwiększają szanse na dofinansowanie. Te przewidziane są dla takich przedsięwzięć, w których co najmniej połowa uczestników to mieszkańcy wsi oraz gdy w grę wchodzi dodatkowo organizacja zajęć dla rodziców, podnoszących ich kompetencje wychowawcze i społeczne.
Nabór wniosków w konkursie zaczyna się 18 grudnia 2017 roku i potrwa do 31 stycznia 2018 roku. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej: www.ncbr.gov.pl/umo.