Regulamin konkursu fotograficznego „Gońca Bartoszyckiego” na fotografie winiety kalendarza ściennego na 2018 rok

2017-11-20 09:07:42(ost. akt: 2017-11-20 09:07:17)
§ 1
Organizator konkursu

1. Organizatorem konkursu jest redakcja tygodnika „Goniec Bartoszycki”, wydawanego przez spółkę Grupa WM Sp. z o.o. w Olsztynie, 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5, KRS Nr 9446, wysokość kapitału zakładowego 8.301.000.

2. Konkurs skierowany jest do miłośników fotografii bez względu na wiek.

§ 2
Cel konkursu

1. Celem konkursu jest wybranie spośród nadesłanych fotografii zdjęć, które będą zdobiły winietę kalendarza ściennego „Gońca Bartoszyckiego” na 2018 rok. Emisja kalendarza planowana jest na 22 grudnia 2017 roku. Ponadto celem konkursu jest również zaprezentowanie walorów miast powiatu bartoszyckiego.

2. Konkurs podzielny jest na cztery kategorie: „Bartoszyce”, „Górowo Iławeckie”, „Bisztynek”, „Sępopol”.

§ 3
Zasady udziału w konkursie

1. Każdy uczestnik może przysłać dowolną liczbę fotografii.

2. Zdjęcia powinny być wykonane samodzielnie przez uczestnika konkursu.

3. Dozwolona jest niewielka obróbka komputerowa zdjęć (kadrowanie, nasycenie kolorów).

4. Zdjęcia należy nadsyłać łwyącznie na adres mailowy bartoszyce@gazetaolsztynska.pl, wpisując w temacie „Konkurs fotograficzny”.

5. Termin nadsyłania fotografii rozpoczyna się wraz z ogłoszeniem konkursu na portalach bartoszyce.wm.pl, bisztynek.wm.pl, gorowoilaweckie.wm.pl oraz sepopol.wm.pl i upływa w niedzielę 3 grudnia 2017 roku o g. 23.59. Prace nadesłane po tym terminie nie będą brane pod uwagę.

6. W konkursie nie mogą brać udziału zdjęcia nadesłane na konkurs w 2016 roku.

§ 4
Wyłonienie zwycięzców

1. Wszystkie nadesłane fotografie zostaną podzielone na cztery kategorie: „Bartoszyce”, „Górowo Iławeckie”, „Bisztynek”, „Sępopol”.

2. Na fanpage’u „Gońca Bartoszyckiego” na Facebook’u stworzone zostaną cztery galerie nadesłanych zdjęć. Prace będą podpisane imieniem i nazwiskiem autorów.

3. W każdej kategorii zwycięży jedna fotografia, która otrzyma najwięcej polubień. Głosowanie rozpoczyna się w poniedziałek 4 grudnia 2017 r. o g. 7 i upływa w niedzielę 10 grudnia 2017 roku o g. 23.59.

4. W przypadku, gdy kilka zdjęć otrzyma taką samą liczbę polubień, zwycięską fotografię wybierze zespół redakcyjny w składzie: Tomasz Miroński, Grzegorz Kwakszys, Andrzej Grabowski, Olga Zięba.

5. Nagrodą w konkursie jest publikacja zdjęcia na winiecie kalendarza ściennego „Gońca Bartoszyckiego” na 2018 rok.

§ 5
Postanowienia końcowe

1. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją warunków niniejszego regulaminu, oznacza także wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz udzielenie nieodpłatnej licencji na publikację fotografii w kalendarzu ściennym na 2016 r. przez wydawcę „Gońca Bartoszyckiego” spółkę GRUPA WM Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie.

2. Prace, które nie będą spełniały kryteriów przedstawionych w Regulaminie nie zostaną dopuszczone do udziału w konkursie.

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych Regulaminem decyduje zespół redakcyjny.

4. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej gazetaolsztynska.pl/plebiscyty oraz w siedzibie redakcji „Gońca Bartoszyckiego” przy ul. Rynkowej 3 w Bartoszycach.

5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia konkursu.