Lider polskiego rynku w Olsztynie

2017-09-12 11:10:48 (ost. akt: 2017-09-12 18:19:00)
Paulina Świderska: — Firma JARS działa 40 obszarach badawczych, m.in. w zakresie ochrony środowiska, badań żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej

Paulina Świderska: — Firma JARS działa 40 obszarach badawczych, m.in. w zakresie ochrony środowiska, badań żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej

Autor zdjęcia: Archiwum prywatne

JARS jest firmą z piętnastoletnim stażem i liderem usług laboratoryjnych w Polsce. Niedawno spółka otworzyła swoje biuro w Olsztynie. O obszarach działania firmy rozmawiamy z Pauliną Świderską, dyrektorem handlowym JARS.
— Laboratorium JARS istnieje na rynku od 15 lat. Co uważa pani za największy sukces firmy?
— To, jak dynamicznie i konsekwentnie się rozwijamy. W ostatnich sześciu latach otworzyliśmy odziały w Mysłowicach, Leżajsku, Wrocławiu i w Olsztynie. Obecnie działamy już w 40 obszarach badawczych, m.in. w zakresie ochrony środowiska, badań żywności, kosmetyków i chemii gospodarczej. Z sukcesem prowadzimy naszą działalność dydaktyczną.
Mamy wysokiej klasy specjalistów, którzy prowadzą szkolenia z każdej dziedziny działalności JARS. Od siedmiu lat, wraz z Uniwersytetem Warszawskim, organizujemy studia podyplomowe w zakresie mikrobiologii przemysłowej, które cieszą się ogromnym powodzeniem.

— Czterdzieści obszarów badawczych to bardzo dużo. Jakimi narzędziami dysponujecie, aby sprostać zadaniom?
— Mamy siedem laboratoriów na południu kraju i w centralnej Polsce. Dodatkowo mamy trzy odziały handlowe we Wrocławiu, Leżajsku, a od lipca tego roku także
w Olsztynie. W każdym oddziale jest również dział próbkobrania. Nasze laboratoria wyposażone są w najnowocześniejsze urządzenia badawcze. Dziennie jesteśmy w stanie przebadać nawet 1000 próbek z zachowaniem najwyższej jakości i precyzji. JARS zatrudnia wysokiej klasy ekspertów, którzy nie tylko wykonują badania, ale także opracowują i wdrażają innowacyjne technologie czy opiniują nowe akty prawne.

— Przedstawienie całej oferty nie jest możliwe, ale proszę wymienić najważniejsze działania JARS.
— W obszarze badań żywności wykonujemy kompleksowe badania produktów spożywczych oraz surowców wykorzystywanych do jej produkcji. Mówię tu o badaniach mikrobiologicznych, fizykochemicznych i sensorycznych. W ramach analiz fizykochemicznych oferujemy podstawowe badania jakościowe, takie jak zawartość tłuszczu czy ekstraktu oraz bardziej zaawansowane np. zawartość konserwantów, alergenów, witamin, słodzików czy mikotoksyn. Wykonujemy wszystkie badania wymagane aktami prawnymi, w tym badanie wartości odżywczej.

Jeśli chodzi o kosmetyki, wykonujemy badania mikrobiologiczne, w tym test konserwacji kosmetyków oraz potwierdzenie aktywności przeciwdrobnoustrojowej. Obok badań fizykochemicznych kosmetyków przeprowadzamy badania dermatologiczne oraz aplikacyjne, czyli potwierdzające deklarowane efekty działania. Przygotowujemy kompleksowe raporty bezpieczeństwa produktów kosmetycznych.

— A inne kluczowe obszary?
— Badania dotyczące środowiska, w których oferta JARS jest jedną z najbardziej kompleksowych na rynku. Badamy m.in. jakość wody użytkowej. Wykonujemy badania wody na zgodność z obowiązującymi przepisami prawnymi. Sprawdzamy jakość wody przeznaczonej do spożycia, wody ciepłej, wód mineralnych i źródlanych, wód basenowych oraz z kąpielisk.

I wreszcie, w zakresie badań z dziedziny ochrony środowiska oferujemy akredytowane badania oraz pomiary zgodne z aktualnymi przepisami: wód powierzchniowych, wód podziemnych, ścieków komunalnych oraz przemysłowych, osadów ściekowych, gleby, odpadów, monitoring składowisk.
W tym miejscu trzeba wspomnieć o akredytowanym poborze próbek. Pobieramy je z terenu całego kraju, dostarczamy do laboratoriów w dniu ich poboru i badamy
w czasie określonym przepisami. Jest to możliwe, ponieważ dysponujemy odpowiednią liczbą próbkobiorców z uprawnieniami oraz flotą samochodów przystosowanych do przewożenia próbek w warunkach chłodniczych i mroźniczych. Monitorujemy stale temperaturę przewożonych próbek oraz ich czas transportu.

— Czy spełnienie wymagań prawnych to jedyny powód przeprowadzania badań?
— Nie. Producenci wykonują szereg różnych badań i testów mających na celu weryfikację procesu technologicznego, który stosują w swoich firmach. Sprawdzają, czy produkt spełnia założone przez nich normy. Naszymi klientami są również uczelnie, które prowadzą różne prace naukowe, a wyniki badań wykorzystują w publikacjach.
Przeprowadzane przez nas badania mają duże znaczenie w ochronie środowiska. Ścieki wprowadzane do kanalizacji lub środowiska naturalnego muszą podlegać kontroli. I my to właśnie robimy — sprawdzamy stopień zanieczyszczenia ścieków czy np. wód powierzchniowych. Robimy monitoring składowisk odpadów i badamy ich wpływ na środowisko. Nasza działalność odgrywa kluczową rolę w ochronie bezpieczeństwa konsumentów i pozytywnie wpływa na jakość środowiska, w którym żyjemy.

— Oprócz badań laboratoryjnych świadczycie także usługi techniczne. Na czym one polegają?
— Usługi techniczne doskonale uzupełniają naszą ofertę badawczą i mogą z nich skorzystać zarówno początkujące przedsiębiorstwa, jak i takie, które funkcjonują na rynku już dłuższy czas. Na etapie przygotowania inwestycji wykonujemy takie opracowania, jak: raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, karty informacyjne inwestycji, badania i oceny stanu jakości gleby, ziemi i wód gruntowych, inwentaryzację przyrodniczą, dokumentację hydrogeologiczną, operaty wodnoprawne, ocenę ryzyka zdrowotnego.
W myśl obowiązujących przepisów prawnych dotyczących ochrony środowiska przedsiębiorcy muszą spełnić wiele obowiązków. Wiąże się to często z opracowaniem dokumentacji środowiskowych, jak: raporty początkowe i końcowe, pozwolenia zintegrowane, wnioski na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, zgłoszenia instalacji niewymagających pozwolenia, wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów, opinie ekologiczne o właściwościach odpadów.
W zakładach produkcyjnych wdrażamy systemy jakości, następnie je weryfikujemy i doskonalimy, dostosowując odpowiednio do każdej działalności zakładu. Prowadzimy też audyty wdrożonego systemu zarządzania jakością oraz audyty dostawców. Jako firma z wieloletnim doświadczeniem w wielu branżach, posiadającą kadrę wykwalifikowanych audytorów, pomagamy w procesie weryfikacji dostawców pod względem spełniania norm systemowych, jak i wewnętrznych.

— Gdzie w Olsztynie mieści się biuro JARS?
— Znajdą nas państwo w Parku Naukowo-Technologicznym przy ul. Trylińskiego (budynek L2). Cieszymy się, że nasz nowy oddział ma siedzibę właśnie tam. Działalność JARS idealnie wpisuje się w ideę tego miejsca.

Bożena Kraczkowska