Powrót do artykułu: Posłanki – uczennice Gimnazjum nr 2 w Działdowie na XIX Sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie