Regulamin VII Turnieju Dzikich Drużyn

2017-05-15 14:15:36 (ost. akt: 2017-06-07 19:17:10)
I. ORGANIZATORZY

Organizatorem VII Turnieju Dzikich Drużyn Gazety Olsztyńskiej jest spółka Grupa WM - wydawca "Gazety Olsztyńskiej" i „Dziennika Elbląskiego”.

II. CEL TURNIEJU

Celem Turnieju jest promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców województwa Warmińsko – Mazurskiego.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Miejsce i termin rozgrywek

a) Miejscem rozgrywek jest kompleks boisk w Kortowie (Olsztyn).
b) Turniej zostanie rozegrany 10 czerwca 2017 roku.
c) Początek Turnieju przewidziano na godzinę 8.30. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 18-19.

2. Ubezpieczanie

a) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas rozgrywania zawodów. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą żądać od Organizatorów rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji oraz innych zdarzeń losowych.
b) Organizator zapewnia pomoc medyczną (pierwsza pomoc) na miejscu rozgrywania Turnieju.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie w trakcie Turnieju.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne

a) Każda z drużyn może zgłosić maksimum 10 zawodników.
b) Turniej odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych (2006 i młodsi, 2003 i młodsi, 1998 i młodsi i Open).
c) Każdy z opiekunów drużyn przed turniejem musi wypełnić formularz dostępny na gazetaolsztynska.pl).
d) Drużyna, która nie wypełni formularza, nie weźmie udziału w Turnieju.
e) Dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole.
f) Każdy z zawodników musi posiadać w dniu Turnieju legitymację szkolną/dowód osobisty lub kserokopię powyższego dokumentu tożsamości w celu potwierdzenia wieku.
g) Brak dokumentu zawartego w punkcie „f)” uniemożliwi danemu zawodnikowi udział w Turnieju.
h) Opiekun drużyny zobowiązany jest przybyć do stoiska Organizatora ze wszystkimi zawodnikami drużyny i okazać Organizatorowi dokument tożsamości piłkarza w celu potwierdzenia wieku.
i) Opiekun drużyny jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem Turnieju.
j) Drużynę można zgłosić do 31 maja 2017.

2. Zasady gry

a) System rozgrywek zostanie każdej drużynie przedstawiony na odprawie opiekunów o godz. 8:30 w dniu zawodów.
b) Liczba zawodników: 5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych.
c) Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
d) Czas gry to:
— 2006 i młodsi: 1 x 10 minut (mecze grupowe) i 1 x 12 minut (mecze: o trzecie miejsce i finał)
— 2003 i młodsi: 2 x 8 minut (mecze grupowe i pucharowe)
— kategorie: 1998 i młodsi i Open: 1 x 10 minut (mecze grupowe i półfinały) i 1 x 15 minut (mecze: o trzecie miejsce i finał)
e) Jeśli mecz w fazie pucharowej zakończy się remisem to odbywa się seria rzutów karnych (3 kolejki – może je wykonywać każdy z zawodników drużyny).
f) Rozgrywki są sędziowane. Sędziowie mogą ukarać zawodników karami indywidualnymi (żółta, czerwona kartka) lub zespołowymi (rzut wolny, rzut karny).
g) Zawodnik ukarany żółtą kartką za przewinienie dokonane w czasie gry zostaje wykluczony z gry na 2 minuty w zależności od decyzji sędziego, a przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
h) Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez 5 minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik.
i) Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z Turnieju.
j) Auty wykonywane są nogą.
k) Gdy piłka wyjdzie na aut bramkowy, to wznowienie następuje z tzw. "piątki".

3. Miejsce w tabeli

a) O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

1. liczba punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę)
2. różnica goli
3. większa liczba strzelonych goli
4. bezpośrednie spotkanie
5. seria rzutów karnych (3)

4. Faza pucharowa:

a) kategoria 2006 i młodsi (16 zespołów, 4 grupy)
- do 1/4 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

b) kategoria 2003 i młodsi (16 zespołów, 4 grupy)
- do 1/4 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

c) kategoria 1998 i młodsi (10 zespołów, 2 grupy)
- do 1/2 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

d) kategoria Open (10 zespołów, 2 grupy)
- do 1/2 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy


V. NAGRODY

1. Za zajęcie 1-3 miejsca na drużyny otrzymają puchary i medale.

2. Wyróżnienia indywidualne

a) Najlepsi strzelcy Turnieju otrzymają pamiątkowe statuetki.
b) Najlepsi piłkarze Turnieju otrzymają pamiątkowy statuetki.
c) Najlepsi bramkarze Turnieju otrzymają pamiątkowy statuetki.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie niezawarte w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów.
2. Wszelkie protesty i kwestie sporne w trakcie rozgrywek są rozstrzygane przez Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD