Chrystus dokonał największego zwycięstwa w dziejach, zwycięstwa nad śmiercią

2017-04-15 18:30:00(ost. akt: 2017-04-15 18:47:10)
Abp Józef Górzyński: Na radosne przeżywanie świąt paschalnych wszystkim Wam z serca błogosławię

Abp Józef Górzyński: Na radosne przeżywanie świąt paschalnych wszystkim Wam z serca błogosławię

Radosne święta wielkanocne w tym roku my, katolicy w Polsce, przeżywamy prowadzeni słowami Pana Jezusa „Idźcie i głoście”, które Kościół w Polsce przyjął jako hasło aktualnego roku duszpasterskiego — pisze Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński.
Radość zmartwychwstania jest pierwszą prawdą, jaką zobowiązani są głosić światu uczniowie Chrystusa. Dlatego Wielkanoc stanowi dla nas szczególną okazję do wypełnienia tej naszej misji. Wśród wielu ważnych prawd, jakie człowiek powinien usłyszeć, prawda o zmartwychwstaniu jest najważniejszą. Jest tą fundamentalną prawdą o powołaniu człowieka, która jak żadna inna porządkuje całe nasze życie. Głoszenie jej jest zatem przejawem najgłębszej miłości do drugiego człowieka, gdyż wprowadza go na drogę zbawienia.

Świat, jak zawsze, tak i dziś, zasypuje nas informacjami o wydarzeniach, które powodują ogrom ludzkiej niedoli. Mówienie o radości w tym kontekście staje się bardzo trudne. Ale właśnie do takiego świata i takiego człowieka przyszedł Chrystus, aby go zbawić. I tego dzieła dokonał. Dokonał największego zwycięstwa w dziejach, zwycięstwa na śmiercią. I to jest źródło największej radości.

Kiedy Chrystus Pan kieruje swoje słowa „Idźcie i głoście” do Apostołów a przez nich do każdego z nas, Jego uczniów, adresatem tej misji czyni każdego człowieka a przedmiotem głoszenia swoje zbawcze dzieło, ukoronowane cudem zmartwychwstania. Rozumienia celu i sensu swojego życia potrzebuje każdy człowiek, i kiedyś i dzisiaj. Tak samo każdy potrzebuje radości. Nasza radość udziela się innym, niech zatem nasza głęboko przeżywana i żywo wyrażana radość paschalna stanie się udziałem tych, których spotkamy i udzieli się im na miarę rangi tego wydarzenia.

Niech Maryja „cichy świadek zmartwychwstania”, jak Ją określił św. Jan Paweł II, uczy nas głęboko przeżywać paschalne wydarzenia i dawać o nich świadectwo naszym życiem. Niech Ona, „wspomożycielka wiernych”, która przed 140-tu laty w Gietrzwałdzie wzywała nas do rozważania na różańcu zbawczych tajemnic Jezusa Chrystusa, swojego Syna, pozwoli nam uroczyście świętować i głęboko przeżyć rocznicę Jaj objawień na naszej warmińskiej ziemi i w ten sposób także wypełnić zleconą nam misję głoszenia światu Chrystusowego orędzia zbawienia.

Na radosne przeżywanie świąt paschalnych wszystkim Wam z serca błogosławię.

Abp Józef Górzyński
Metropolita Warmiński