Fundusze! Przystań – skorzystaj! Warunek konieczny, by myśleć o rozwoju

2017-03-02 16:40:37(ost. akt: 2017-03-02 17:06:49)   Artykuł sponsorowany
Olsztyńska oczyszczalnia ścieków również jest inwestycją wybudowaną z wykorzystaniem środków unijnych

Olsztyńska oczyszczalnia ścieków również jest inwestycją wybudowaną z wykorzystaniem środków unijnych

Autor zdjęcia: Archiuwm GO

Budowa lub modernizacja kanalizacji nie należy do tanich, ale bez niej nie można mówić o rozwoju i ochronie środowiska. Dlatego w obecnej perspektywie RPO cała oś skupia się na ochronie środowiska przyrodniczego, które w naszym województwie stanowi unikatową wartość turystyczną i wpływa na rozwój społeczno-gospodarczy regionu.
Mieszkańcy dużych miast często nie zadają sobie pytania, skąd bierze się woda w kranie lub co dzieje się z ich ściekami. Zupełnie inaczej sytuacja wygląda na wsiach czy na koloniach, gdzie zamiast komunalnej kanalizacji istnieją szamba.

— To duże utrudnienie, bo trzeba samemu martwić się o stan instalacji, wzywać firmę zajmującą się utrzymaniem czystości. No i to ja muszę za to płacić — mówi pan Roman, mieszkaniec podolsztyńskiej wsi. — Zazdroszczę ludziom z sąsiedniej miejscowości, których domy są podłączone do gminnej sieci.

Brak kanalizacji to nie tylko utrudnienie, ale też zagrożenie dla bezpieczeństwa zdrowotnego oraz dla środowiska naturalnego, bo część z szamb nie spełnia podstawowych wymogów ochrony środowiska związanych ze szczelnością. Często są one usytuowane w bardzo bliskim sąsiedztwie budynków mieszkalnych, a do tego większość z istniejących szamb jest zbudowana z kręgów betonowych i nie posiada dennicy, co powoduje przedostawanie się ścieków do wód gruntowych i ich degradację.

— I tu na szczęście z pomocą przychodzi aktualna perspektywa „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020”, w której cała oś priorytetowa została dedykowana środowisku przyrodniczemu i racjonalnemu wykorzystaniu zasobów. W tej osi mamy dostępne środki w wysokości 105 215 193 euro, w tym na samą gospodarkę wodno-ściekową 22 963 943 euro — mówi Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. — To pokazuje zarówno zainteresowanie ochroną środowiska ze strony Unii Europejskiej, jak i ogrom problemów, które są jeszcze przed nami. Konkursy związane ze środowiskiem przyrodniczym należą do tych cieszących się największym zainteresowaniem.

Ci, którzy planują budowę lub modernizację oczyszczalni ścieków komunalnych, instalacji związanych z gospodarką osadami ściekowymi, systemów kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowych, czy stacji uzdatniania wody powinni już przygotowywać się do złożenia wniosków w najbliższym konkursie. Czeka aż 53 235 416 zł, o które mogą się ubiegać jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, a także przedsiębiorstwa. Wysokość dofinansowania wynosi 85%.

— Warto sięgać po te środki, bo brak sieci kanalizacyjnej wpływa negatywnie na stan środowiska i zdrowie mieszkańców, a także przyczynia się do postrzegania gminy czy miejscowości jako mniej atrakcyjnej, zarówno z perspektywy nabywców ziemi bądź nieruchomości, ale także z perspektywy firm szukających terenów inwestycyjnych — przekonuje marszałek Brzezin. — Każdy, kto myśli o prawdziwym rozwoju, po prostu musi wprowadzać takie inwestycje.


Więcej informacji na: www.rpo.warmia.mazury.pl