Regulamin plebiscytu na "Super Sołtysa 2017" powiatu olsztyńskiego

2017-01-27 15:55:49 (ost. akt: 2017-01-27 15:58:59)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Super Sołtysa 2017" powiatu olsztyńskiego.

§2
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Sp. z o.o., NIP 729-198-10-28, Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000009446, kapitał zakładowy 8 301 000 złotych, REGON 470532106.

§3
Plebiscyt trwa od dnia 27.01. 2017 r. do 03.03.2017 r.

§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
1. Kandydatury na "Super Sołtysa 2017" mogą zgłaszać samorządowcy, instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz czytelnicy i redakcja Tydzień w Olsztynie i w Powiecie.
2. Termin zgłaszania kandydatur upływa 26.02. 2017 roku o godzinie 23.59
3. Każdy kandydat może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie.
4. Tytuł "Super Sołtysa 2017" Powiatu Olsztyńskiego otrzyma sołtys, który uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów, którzy otrzymają największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa.
6. Plebiscyty na Super Sołtysa 2017 danego powiatu odbywają się we wszystkich powiatach województwa warmińsko-mazurskiego. Sołtys, który uzyska największą liczbę liczbę głosów oddanych za pomocą sms’ów nadesłanych w głosowaniu w całym regionie otrzyma tytuł: Super Sołtysa 2017 województwa warmińsko-mazurskiego. Kolejnym dwóm kandydatom, zostaną przyznane tytuły Srebrnego i Brązowego Sołtysa województwa warmińsko-mazurskiego.

§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu sms’em pod numer 7148 o treści go.GO.X - gdzie X to numer przypisany konkretnemu sołtysowi. Koszt jednego sms’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 27.01 2017 r. i potrwa do 03.03 marca 2017 r. do godz. 23.59

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem,

§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/ ilość prawidłowo nadesłanych sms-ów; 3/ ilość sms-ów, które nie brały udziału w losowaniu z podaniem przyczyny; 4/ ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów na Super Sołtysa ze wskazaniem osoby, która zostanie "Super Sołtysem 2017" Powiatu Olsztyńskiego; 5/ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, którzy zostaną Srebrnym i Brązowym Sołtysem w Plebiscycie. 6/ Ww. dotyczy też wyboru na szczeblu regionalnym.
7/ podpisy osób wykonujących czynność.

§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi na łamach Tydzień w Olsztynie i w Powiecie oraz na stronie internetowej www.olsztyn.wm.pl. Ogłoszenie wynków regionalnych nastąpi na lamach gazety Olsztyńskiej/Dziennika Elbląskiego oraz na stronie gazetaolsztynska.pl

§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów oraz losowaniem czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Mirosław Wieczorek
2/ Igor Hrywna
3. Krystyna Lichtarowicz

§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,

2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.

§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji


§16
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§17
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.

§18
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.olsztyn.wm.pl. i gazetaolsztynska.wm.pl

Komentarze (3) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. mania #2193382 | 176.109.*.* 2 mar 2017 13:49

  jak ktoś coś podaruje to nie powie że to darczyńca z wioski dał dla młodzieży

  odpowiedz na ten komentarz

 2. mania #2193102 | 176.109.*.* 2 mar 2017 07:55

  Co za głupoty opowiada soltys z Babek o Oleckich jak nie było świetlicy jak była i on jej nie wyremontował tylko była sołtysowa Elżbieta Milewska a nie on o stół i piłkarzyki to ona składała podanie aby takie coś zakupić to paranoja jak sobie można coś przepisywać jak tego się ni zrobiło obłuda

  odpowiedz na ten komentarz

 3. lucek #2171393 | 77.79.*.* 31 sty 2017 09:05

  A można głosować "przeciw"?

  odpowiedz na ten komentarz