Regulamin plebiscytu Tak czy nie dla władzy

2017-01-09 12:54:26 (ost. akt: 2017-01-17 13:28:15)
& 1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu „Tak czy nie dla władzy” (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania:

Plebiscyt „Tak czy nie dla władzy” trwa od 19 stycznia 2017 roku. do 18 grudnia 2017 r. do godz. 23:59.

§4.
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
Plebiscyt ma charakter zamknięty. Ocenie czytelników i internautów podlegają radni, wójtowie, starostowie, burmistrzowie, prezydenci z terenu województwa warmińsko-mazurskiego.

§5
Zwycięzcy:
Spośród radnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów, wskażemy w każdej kategorii tych, którzy otrzymali najwięcej ocen pozytywnych (różnica pomiędzy liczbą głosów na „TAK”, względem liczby głosów na „NIE”).

Jeżeli dwóch spośród radnych, prezydentów, burmistrzów, wójtów i starostów uzyska tę samą różnicę między glosami na „TAK”, a głosami na „NIE”, wyróżniony zostanie ten, który otrzymał wyższą liczbę głosów na „TAK”.

Tytuły zostaną przyznane w następujących kategoriach:
1. Prezydent i burmistrz
2. Wójt
3. Starosta
4. Radny miejski
5. Radny gminy
6. Radny powiatowy
7. Radny wojewódzki

W zawiązku z przypadającym 27 maja 2017 roku Dniem Samorządu Terytorialnego przyznamy specjalne wyróżnienia wg. liczby sms z dnia 18 maja 2017 roku.

§6
Głosowanie:
Głosowanie odbywa się w następujący sposób: na serwisach powiatowych „Gazety Olsztyńskiej” oraz na stronie głównej „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy kandydatów, na których będzie można oddać głos za pomocą sms’ów nadsyłanych na numery podane w artykułach.

Koszt wysłania SMS to 2,46 zł z Vat.

§7
Zasady głosowania
Każdy kandydat będzie miał przyporządkowany numer, który w niniejszym regulaminie jest zastąpiony literą x.
Każdy powiat ma przypisany prefiks i numer telefonu, pod który można przysyłać sms-y.

• Na radnego miejskiego powiatu olsztyńskiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GO.TNM.x.tak lub GO.TNM.x.nie (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu olsztyńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GO.TNG.x.TAK lub GO.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu olsztyńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GO.TNP.x.TAK lub GO.TNP.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego/gminnego powiatu węgorzewskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści WT.TNM.x.TAK lub WT.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu węgorzewskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści WT.TNP.x.TAK lub WT.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu szczycieńskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72601 sms o treści NM.TNM.x.TAK lub NM.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu szczycieńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72601 o treści NM.TNG.x.TAK lub NM.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu szczycieńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72601 o treści NM.TNP.x.TAK lub NM.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego/gminnego powiatu piskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72601 sms o treści GP.TNM.x.TAK lub GP.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu piskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72601 o treści GP.TNP.x.TAK lub GP.TNP.x.TAK (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu ostródzkiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści GS.TNM.x.TAK lub GS.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu ostródzkiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści GS.TNG.x.TAK lub GS.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu ostródzkiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści GS.TNP.x.TAK lub GS.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego/gminnego powiatu oleckiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści GSO.TNM.x.TAK lub GSO.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu oleckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści GSO.TNP.x.TAK lub GSO.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu nowomiejskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści NW.TNM.x.TAK lub NW.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu nowomiejskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści NW.TNG.x.TAK lub NW.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu nowomiejskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści NW.TNP.x.TAK lub NW.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego/gminnego powiatu nidzickiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GN.TNM.x.TAK lub GN.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu nidzickiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GN.TNP.x.TAK lub GN.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu mrągowskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści KM.TNM.x.TAK lub KM.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu mrągowskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści KM.TNG.x.TAK lub KM.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu mrągowskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści KM.TNP.x.TAK lub KM.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu lidzbarskiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GL.TNM.x.TAK lub GL.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu lidzbarskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GL.TNG.x.TAK lub GL.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu lidzbarskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GL.TNP.x.TAK lub GL.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu kętrzyńskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści GK.TNM.x.TAK lub GK.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu kętrzyńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści GK.TNG.x.TAK lub GK.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu kętrzyńskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści GK.TNP.x.TAK lub GK.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu iławskiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GI.TNM.x.TAK lub GI.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu iławskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GI.TNG.x.TAK lub GI.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu iławskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GI.TNP.x.TAK lub GI.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego/gminnego powiatu gołdapskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72051 sms o treści KG.TNM.x.TAK lub KG.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu gołdapskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72051 o treści KG.TNM.x.TAK lub KG.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu giżyckiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GG.TNM.x.TAK lub GG.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu giżyckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GG.TNG.x.TAK lub GG.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu giżyckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GG.TNP.x.TAK lub GG.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu ełckiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści RE.TNM.x.TAK lub RE.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu ełckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści RE.TNG.x.TAK lub RE.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu ełckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści RE.TNP.x.TAK lub RE.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu elbląskiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści DE.TNM.x.TAK lub DE.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu elbląskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści DE.TNG.x.TAK lub DE.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu elbląskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści DE.TNP.x.TAK lub DE.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu działdowskiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GD.TNM.x.TAK lub GD.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu działdowskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GD.TNG.x.TAK lub GD.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu działdowskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GD.TNP.x.TAK lub GD.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu braniewskiego można zagłosować wysyłając pod numer 72601sms o treści IKAT.TNM.x.TAK lub IKAT.TNM.x.NIE(gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu braniewskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72601 o treści IKAT.TNG.x.TAK lub IKAT.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu braniewskiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 72601 o treści IKAT.TNP.x.TAK lub IKAT.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego miejskiego powiatu bartoszyckiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GB.TNM.x.TAK lub GB.TNM.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego gminy powiatu bartoszyckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GB.TNG.x.TAK lub GB.TNG.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)
Na radnego powiatowego powiatu bartoszyckiego można zagłosować wysyłając sms pod numer 7248 o treści GB.TNP.x.TAK lub GB.TNP.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

Głosowanie na radnego wojewódzkiego, prezydenta i burmistrza, wójta i starostę odbywa się wyłącznie na poziomie regionalnym.

• Na burmistrza, prezydenta można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GO.TNB.x.TAK lub GO.TNB.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na wójta można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GO.TNT.x.TAK lub GO.TNT.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na radnego wojewódzkiego można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GO.TNW.x.TAK lub GO.TNW.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

• Na starostę można zagłosować wysyłając pod numer 7248 sms o treści GO.TNS.x.TAK lub GO.TNS.x.NIE (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi)

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który może zostać wyłączony pod koniec głosowania.

§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

Oddanie głosu przez uczestnika Plebiscytu jest równoznaczne ze złożeniem przez niego oświadczenia, iż wyraża on zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu.

§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§10
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§11
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” oraz w tygodnikach lokalnych. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§12
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Igor Hrywna,
b)Paweł Gęsicki,
c)Katarzyna Szydlik.

§13
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§14
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§15
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§16
Biling sms’ów nadesłanych w konkursie będzie przechowywany w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu.

§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem WWW.gazetaolsztynska.pl, www.dziennikelblaski.pl

Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. 3 #2324850 | 37.201.*.* 10 wrz 2017 20:54

    Nie wierze oczom, moze to pomylka z mojej strony. Czeslaw malkowski - w Radzie Miasta. Czy to zart ? . Podejrzany, karany , niektore sprawy sie juz przedawnily , a on jeszcze radnym. Moze jeszcze kogos z Zakladu karnego wezmiemy do rady. I to on ma byc tym co daje dobry przyklad dla innych obywateli ? Cieszy sie dobra reputacja i innymi pozytywnymi walorami , no to co mamy powiedziec o innych. Czy juz wszyscy macie klapy na oczach i uszach ?

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Unia Europejska

VISA MASTER CARD