Biała wstążka — kampania przeciwko przemocy

2016-11-21 12:00:00(ost. akt: 2016-11-21 18:11:20)

Autor zdjęcia: Zbigniew Woźniak

Biała wstążka jest symbolem niezgody na przemoc wobec kobiet. W piątek rozpocznie się kampania Tydzień Białej Wstążki. Zainaguruje ją w Elblągu konferencja Oblicza przemocy — portret sprawcy. w której wezmą udział specjaliści z całego regionu.
Biała Wstążka to światowa kampania przeciwko przemocy wobec kobiet. Wymyślili ją mężczyźni i do nich jest przede wszystkim skierowana.

Najbardziej zaangażowani w działania na rzecz powstrzymanie przemocy otrzymują symboliczne Białe Wstążki i dyplomy. W tym roku uroczystość ich wręczenia odbędzie się w piątek w Elblągu podczas wojewódzkiej konferencji „Oblicza przemocy — portret sprawcy”. Spotkanie odbędzie się w sali koncertowej w Ratuszu Staromiejskim przy Starym Rynku 28 w Elblagu. Wezmą w niej udział prawnicy, pedagodzy, psychologowie, policjanci i szefowie ośrodków pomocy społecznej.

Kawalerów Białej Wstążki uhonoruje Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa. 
— Samorząd wojewódzki nie ma bezpośrednio kompetencji do zwalczania przemocy, jednak od lat angażuje się  w liczne działania społeczne, w tym także w kampanię Biała Wstążka — powiedział nam marszałek. — Nawiązując do tej idei od 6 lat przyznaje tytuł Warmińsko-Mazurskiego Kawalera Białej Wstążki. Otrzymują je mężczyźni za szczególne zaangażowanie i profesjonalizm w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym wskutek przemocy w rodzinie. Białe Wstążki otrzymują przedstawiciele różnych środowisk zawodowych — prawnicy, policjanci, pracownicy pomocy społecznej — a także organizacji pozarządowych, których praca oraz działalność polega na niesieniu pomocy ofiarom przemocy i przeciwdziałaniu temu zjawisku. 

Konferencja rozpocznie się o godz. 11. Anna Olszewska, prawnik i prezes Elbląskiego Centrum Mediacji i Aktywizacji Społecznej będzie mówiła m.in. o interdyscyplinarnym wsparciu ofiar przemocy w rodzinie. — Działanie systemu jest kwestią złożoną — powiedziała nam. — Pieniądze, przeznaczane na jego działanie są pożytkowane właściwie, ale procedury pomocy bywają biurokratyczne. Dzięki Niebieskiej Karcie ofiara przemocy czuje się przez chwilę bezpieczna, a zdarza się, że potem spotyka się ze spychologią. Bywa odsyłana do kolejnych osób, które mają jej pomóc. W takiej sytuacji, jeżeli nikt się jej losem nie przejmie, już więcej po pomoc nie przyjdzie. Przeciwdziałanie przemocy wymaga wspólnych działań ofiar oraz instytucji i organizacji pomocowych.


Olszewska przyznaje, że w ciągu ostatnich kilkunastu lat świadomość wagi problemu przemocy w polskim społeczeństwie wzrosła.

Jaka jest skala tego zjawiska? Od 1 stycznia do 31 października 2016 roku warmińsko-mazurscy policjanci wypełnili 6335 formularzy Niebieska Karta. I — według danych Komendy Wojewódzkiej Policji — w regionie liczba osób, co do których istnieje podejrzenie, że są dotknięte przemocą wynosi 7967. Wśród nich jest 5335 kobiet, 1200 mężczyzn oraz 1432 małoletnich. O stosowanie przemocy policjanci podejrzewają 6388 osoby. Wśród nich jest 5710 mężczyzn, 615 kobiet i 63 nieletnich. Policjanci zatrzymali 2887 osób podejrzanych o przemoc. Co ciekawe najczęściej dochodzi dochodzi do przemocy psychicznej — według danych policji było ich 6280. Przypadków przemocy fizycznej było 4130.


Sądzimy, że do przemocy dochodzi przede wszystkim w rodzinach. Nie tylko. Na piątkowej konferencji w Elblągu Agata Potkaj psycholog ze Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Olsztynie będzie mówiła o przemocy na randkach. Konferencję zakończy panel dyskusyjny pod hasłem Jak skutecznie pomóc ofiarom przemocy w  rodzinie.

Do tematu wrócimy.