Dla młodych i przedsiębiorczych

2016-10-13 12:00:00(ost. akt: 2016-12-05 08:44:44)

Autor zdjęcia: pixabay.com

REGION\\\ Jeśli jesteś młody, szukasz pieniędzy na rozkręcenie własnego interesu, są one w zasięgu ręki. To właśnie fundusze europejskie umożliwiają start. Wystarczy tylko wiedzieć, gdzie się zgłosić i gdzie składać wnioski.
Dla młodych i przedsiębiorczych
W naszym regionie 20 podmiotów świadczy pomoc dla osób do 29 roku życia rozpoczynających swoją ścieżkę kariery. Listę tych podmiotów można poznać na stronie  http://power.wupolsztyn.praca.gov.pl/dowiedz-sie-wiecej-o-programie/poznaj-projekty.  Właśnie osoby młode mogą liczyć na wsparcie w ramach projektów Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  zarówno poprzez doradztwo (m.in. indywidualny plan działania, pośrednictwo pracy, zatrudnienie na stażu zawodowym lub kontynuowania nauki poprzez kursy), jak też  gdy chcą założyć własna firmę . W tym roku dotacje dla nich w ramach PO WER przyznawane są w Powiatowych Urzędach Pracy. W przyszłym roku swoje biznesowe przedsięwzięcia będą mogli realizować przy wsparciu platform start-upowych  przygotowanych m.in. przez regionalne parki technologiczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia. Z tego także programu będą wspierane przedsiębiorstwa osób do 35. roku życia. Dla tych firm zaplanowano  pakiet usług specjalistycznych: usługi informatyczne, badania rynku, usługi wzornicze i wiele innych. Ponadto najlepiej zapowiadające się start-upy otrzymają wsparcie w wysokości 800 tys. zł.  W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 jest wiele możliwości pomocy skierowanej do osób młodych i przedsiębiorczych. M.in. powiatowe urzędy pracy przyznają dotacje na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. W okręgu elbląskim i ełckim jeszcze w tym roku można otrzymać dotacje na start. Należy się kontaktować z Zakładem Doskonalenia Zawodowego.
Ci, którzy mają już własną firmę, ale chcieliby, żeby ta ruszyła z kopyta, powinni zainteresować się konkursem, który 30 września ogłosiła Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Jest skierowany do firm, które nie działają nie dłużej niż trzy lata. Pomoc ma  charakter doradczy i inwestycyjny. — W pierwszym przypadku chodzi o to, żeby sprawdzić, czy pomysł jest rzeczywiście na tyle innowacyjny, że  utrzyma się na rynku — mówi Anna Szymanowska z WMARR. — Pomoc na analizę  rynku nie może być wyższa niż  75 tys. zł. 


Jeżeli okaże się, że pomysł jest trafiony, to przedsiębiorstwo może skorzystać z pomocy finansowej  na kupno środków trwałych niezbędnych do wdrożenia pomysłu. Maksymalnie jest to 500 tys. zł. 
 

Informacje o pomocy finansowej: Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie; Lokalne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich w Elblągu i Ełku. 
Andrzej Mielnicki