Zagłosuj na Inwestycję Roku

2016-10-03 12:50:57(ost. akt: 2016-10-22 01:28:31)

Autor zdjęcia: Andrzej Sprzączak

Wielkie, duże i te małe, ale wszystkie jakże potrzebne. Bez nich nie ma rozwoju gospodarczego i społecznego. A mowa o inwestycjach, których tak bardzo wyglądamy na Warmii i Mazurach i Powiślu. Kolejny raz razem z czytelnikami wybieramy Inwestycję Roku.

Rok temu, kiedy wybieraliśmy najlepsze Inwestycje 25-lecia w regionie, nasza akcja stała się zarazem okazją do dyskusji o tym, jak się się zmienił region dzięki inwestycjom realizowanym zarówno przez samorządy, jak i prywatny biznes, na ile poprawiły życie mieszkańców Warmii i Mazur. 
 A plebiscyt był także przyczynkiem do dyskusji, jak godzić rozwój regionu z ochroną tego, co jest naszym wielkim skarbem, a więc przyrody. W naszym przekonaniu to wciąż jest ważne, dlatego kategoria inwestycja przyjazna środowisku nie bez powodu pojawia się w naszych kategoriach konkursowych, także w tegorocznej edycji konkursu.


I liczmy, że podczas głosowania, które trwa od 22 września do 21 października zostaną wybrane inwestycje, przedsiębiorcy oraz firmy z województwa warmińsko-mazurskiego, które wniosły znaczący wkład w rozwój gospodarczy regionu oraz samorząd, na terenie którego znajdują się te inwestycje za okazaną pomoc i wsparcie w ich funkcjonowaniu.


Tytuł zostanie przyznany w następujących kategoriach:
- społeczna odpowiedzialność biznesu
- inwestycja przyjazna środowisku
- wykorzystanie środków unijnych
- inwestycja w rozwój edukacji i kultury
- inwestycja przyjazna rodzinie i mieszkańcom

Dodatkowo spośród zgłoszonych kandydatów komisja konkursowa wybierze przedsiębiorstwo/przedsiębiorcę Inwestycji Roku 2015. 


Na serwisach internetowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane są listy inwestycji, przedsiębiorców oraz firm, na które będzie można głosować w czasie trwania akcji za pomocą sms-ów nadsyłanych na numery podane w artykułach. 
A tytuł Inwestycji Roku otrzyma inwestycja, przedsiębiorca oraz firma, która uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych punktów podczas akcji.


Żeby zagłosować na wybraną przez siebie inwestycję, wystarczy wysłać sms pod numer 7248 (jeśli chcemy przyznać 3 punkty) lub pod numer 73601 (jeśli chcemy przyznać 5 punktów) o treści:
go.ips.x (gdzie x oznacza numer inwestycji) - żeby zagłosować na inwestycję przyjazną środowisku
go.wsu.x (gdzie x oznacza numer inwestycji) - żeby zagłosować na inwestycję z wykorzystaniem środków unijnych
go.ipr.x (gdzie x oznacza numer inwestycji) - żeby zagłosować na inwestycję przyjazną rodzinie i mieszkańcom
go.iek.x (gdzie x oznacza numer inwestycji) - żeby zagłosować na inwestycję w rozwój kultury i edukacji
go.sob.x (gdzie x oznacza numer kandydata)- żeby zagłosować na firmę w kategorii Społeczna Odpowiedzialność Biznesu


Wyniki konkursu ogłosimy na łamach „Gazety Olsztyńskiej” oraz na naszych stronach serwisów powiatowych. A konkurs zakończy uroczysta gala w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego. 
Podczas gali wręczymy laureatom dyplomy i statuetki.

am

Obrazek w tresci