Program Stypendiów Pomostowych. Zdobądź stypendium na studia!

2016-05-30 07:08:10(ost. akt: 2016-05-30 12:15:30)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: mat. prasowe

Kilkaset stypendiów na I rok studiów czeka na studentów pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne. Organizatorzy programu zapraszają ambitnych i zdolnych maturzystów 2016 – czekają na Was stypendia w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane przez 10 miesięcy.
- Moja nauka byłaby niemożliwa, gdyby nie otrzymane stypendium pomostowe, które pozwoliło mi studiować i mieszkać w stolicy. Otrzymane pieniądze spożytkowałem na opłacenie akademika i wydatki związane z dojazdem na uczelnię – mówi Szymon, stypendysta pomostowy.

Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny oferujący stypendia studentom na I rok i dalsze lata studiów. O stypendia mogą ubiegać się ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną I rok studiów dziennych w akademickich uczelniach publicznych, i spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodziny byłego pracownika PGR, lub byli finalistami olimpiad przedmiotowych w szkole ponadgimnazjalnej, lub są wychowankami rodziny zastępczej lub państwowego domu dziecka, lub mają rekomendację lokalnej NGO.

Stypendium pomostowe na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach. Stypendyści, którzy osiągają bardzo dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, stypendiów doktoranckich oraz staży w Stanach Zjednoczonych i w kraju.

Rekrutacja do Programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja do składania wniosków aktywna będzie od 1 lipca do 17 sierpnia 2016 do godziny 16.00.

To już 15. edycja „Stypendiów Pomostowych”. Bilans 14 lat działania programu to 19 500 przyznanych stypendiów, 92 mln zł przekazane przez Partnerów na stypendia, ponad 14 100 stypendystów - prawie wszyscy oni wskazali, że dofinansowanie znacznie poprawiło ich sytuację finansową.

„Stypendia Pomostowe” są jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Jest to możliwe dzięki zaangażowaniu szerokiego grona Partnerów: Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności, Narodowego Banku Polskiego, Fundacji PZU, Fundacji Wspomagania Wsi, Fundacji BGK, Fundacji Orange, Fundacji BGŻ, a także koalicji ok. 100 lokalnych organizacji pozarządowych. Program jest realizowany przy wsparciu organizacyjnym Agencji Nieruchomości Rolnych. Programem zarządza Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na: www.stypendia-pomostowe.pl