Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszych Samorządowców

2016-04-27 15:00:00(ost. akt: 2016-05-04 16:10:30)
& 1.
Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia Plebiscytu na Najpopularniejszych Samorządowców Regionu (zwanego dalej Plebiscytem).

§2.
Organizatorem Plebiscytu jest Grupa WM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009446 (zwana dalej Organizatorem).

§3. Czas trwania:

Plebiscyt na najpopularniejszego radnego miejskiego i gminy oraz najpopularniejszego burmistrza i wójta trwa od 27 kwietnia 2016 r. do 22 maja 2016 r. do godz. 23:59

Plebiscyt na najpopularniejszego radnego powiatowego, wojewódzkiego oraz najpopularniejszego starostę trwa od 4 maja 2016 r. do 23 maja 2016 r. do godz. 23.59

§4.
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.

§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora biorący udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).

§6
Zwycięzcy:
1. Tytuł Najpopularniejszego Samorządowca danego powiatu otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów w pierwszym etapie.
2. Tytuł Najpopularniejszego Samorządowca Regionu otrzyma kandydat, który uzyska największą liczbę prawidłowo oddanych głosów we wszystkich powiatach.
Tytuły najpopularniejszych samorządców powiatu zostaną przyznane w kategoriach
1. Najpopularniejszy radny
2. Najpopularniejszy wójt, burmistrz

Tytuły najpopularniejszych samorządowców regionu zostaną przyznane w kategoriach:
1. Najpopularniejszy radny miejski
2. Najpopularniejszy radny gminy wiejskiej
3. Najpopularniejszy burmistrz
4. Najpopularniejszy wójt
5. Najpopularniejszy starosta
6. Najpopularniejszy radny powiatowy
7. Najpopularniejszy radny wojewódzki

§7
Głosowanie:

Głosowanie odbywa się w następujący sposób: na serwisach powiatowych „Gazety Olsztyńskiej” opublikowane zostaną listy kandydatów, na których będzie można oddać głos za pomocą sms’ów nadsyłanych na numery podane w artykułach.
Koszt każdej wiadomości SMS i liczba głosów, która jest przyznana kandydatowi za wysłanie SMS-a za daną cenę wynika z poniższego zestawienia:

1,23 zł – 1 głos
2,46 zł – 3 głosy
3,69 zł - 5 głosów
§8
Zasady głosowania przez SMS zostaną podane w artykułach.
• Na najpopularniejszego radnego powiatu olsztyńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści go.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu olsztyńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści go.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu węgorzewskiego można zagłosować wysyłając sms o treści wgt.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu węgorzewskiego można zagłosować wysyłając sms o treści wgt.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu szczycieńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści nm.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu szczycieńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści nm.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu piskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gpi.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu piskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gpi.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu ostródzkiego można zagłosować wysyłając sms o treści gs.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu ostródzkiego można zagłosować wysyłając sms o treści gs.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu oleckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gso.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu oleckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gso.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu nowomiejskiego można zagłosować wysyłając sms o treści nw.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu nowomiejskiego można zagłosować wysyłając sms o treści nw.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu nidzickiego można zagłosować wysyłając sms o treści gn.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu nidzickiego można zagłosować wysyłając sms o treści gn.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu mrągowskiego można zagłosować wysyłając sms o treści km.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu mrągowskiego można zagłosować wysyłając sms o treści km.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu lidzbarskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gl.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu lidzbarskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gl.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu kętrzyńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gk.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu kętrzyńskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gk.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71051 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu iławskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gzi.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu iławskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gzi.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu gołdapskiego można zagłosować wysyłając sms o treści kgp.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu gołdapskiego można zagłosować wysyłając sms o treści kgp.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu giżyckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gg.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu giżyckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gg.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu ełckiego można zagłosować wysyłając sms o treści rze.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu ełckiego można zagłosować wysyłając sms o treści rze.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
• Na najpopularniejszego radnego powiatu elbląskiego można zagłosować wysyłając sms o treści de.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu elbląskiego można zagłosować wysyłając sms o treści de.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71160 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72051 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł)
• Na najpopularniejszego radnego powiatu działdowskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gd.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu działdowskiego można zagłosować wysyłając sms o treści gd.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

• Na najpopularniejszego radnego powiatu braniewskiego można zagłosować wysyłając sms o treści ikat.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71601 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu braniewskiego można zagłosować wysyłając sms o treści ikat.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 71601 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 72601 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

• Na najpopularniejszego radnego powiatu bartoszyckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gb.nr.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).
Na najpopularniejszego burmistrza i wójta powiatu bartoszyckiego można zagłosować wysyłając sms o treści gb.nwb.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

• Na najpopularniejszego radnego powiatowego regionu można zagłosować wysyłając sms o treści go.rp.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

• Na najpopularniejszego radnego wojewódzkiego można zagłosować wysyłając sms o treści go.rw.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

• Na najpopularniejszego starostę można zagłosować wysyłając sms o treści go.ns.x (gdzie x to numer przypisany samorządowcowi) na numer 7148 - jeśli głosujący chce oddać jeden głos (koszt sms-a 1,23 zł), na numer 7248 – jeśli chce oddać trzy głosy (koszt sms-a 2,46 zł) lub na numer 73601 – jeśli głosujący chce oddać jednocześnie 5 głosów (koszt sms-a 3,69 zł).

Na stronach internetowych widoczny będzie ranking sms-owy, który zostanie wyłączony pod koniec głosowania.

§9
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.

§10
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem.

§11
Protokół powinien zawierać:
a) datę rozpoczęcia i zakończenia liczenia głosów;
b) liczbę nadesłanych sms’ów
c) podpisy osób wykonujących w/w czynności.

§12
Wyniki Plebiscytu będą opublikowane na łamach „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego” 25 i 27 maja 2016 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu ogłoszenia wyników.

§13
Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów, czuwać będzie komisja w składzie:
a)Igor Hrywna,
b)Paweł Gęsicki,
c)Przemysław Cieszyński.

§14
Ewentualne reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

§15
Reklamacje zgłoszone po upływie w/w terminu nie będą rozpatrywane.

§16
Termin rozpatrzenia reklamacji przez Organizatora wynosi 30 dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora.

§17
Biling sms’ów nadesłanych w konkursie będzie przechowywany w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu.

§18
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a) problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej;
b) przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora;
c) udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.

§19
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§20
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem WWW.gazetaolsztynska.pl, www.dziennikelblaski.pl