Na wypełnienie PIT-a poświęcamy do 30 minut

2016-04-19 09:00:04 (ost. akt: 2016-04-18 17:27:06)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

Według podatników, rozliczenie się z urzędem skarbowym nie jest trudnym ani czasochłonnym obowiązkiem. Aż 7 na 10 respondentów wypełniających formularz PIT samodzielnie lub korzystających z częściowej pomocy przeznacza na to nie więcej niż 30 minut — wynika z najnowszego raportu KPMG.
Do tak dobrego wyniku przyczynia się fakt, że z roku na rok rośnie liczba osób składających PIT przez internet (45 proc.) oraz korzystających z programów komputerowych (71 proc.). Trzech na czterech podatników deklaruje, że przekaże 1 procent swojego podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Dla większości podatników wypełniających PIT samodzielnie lub z częściową pomocą zadanie to nie jest czasochłonnym obowiązkiem. Aż 68 proc. respondentów deklaruje, że przygotowanie zeznania podatkowego PIT zajmuje im najwyżej 30 minut. Blisko co piąty respondent przeznacza na to od 30 minut do godziny. Osiem procent osób twierdzi, że wypełnienie formularza PIT zajmuje im od 1 do 2 godzin. Jedynie 5 proc. respondentów potrzebuje więcej niż 2 godziny.


Aż 39 proc. Polaków mających obowiązek rozliczania się z urzędem skarbowym złożyło zeznanie podatkowe w marcu. W kwietniu rozliczy lub już rozliczyło się 30 proc. respondentów, a 27 proc. zrobiło to już w lutym.

Badanie KPMG pokazało, że dla 6 na 10 podatników wypełnianie formularza PIT jest łatwe lub bardzo łatwe. Tylko 13 proc. respondentów uważa, że rozliczenie z urzędem skarbowym jest trudne lub bardzo trudne — odsetek ten spadł o 4 punkty procentowe w porównaniu z rokiem poprzednim.

Z raportu KPMG wynika, że w tym roku 45 proc. podatników złożyło lub planuje złożyć zeznanie podatkowe przez Internet, co oznacza wzrost o pięć punktów procentowych w porównaniu z rokiem poprzednim. Z roku na rok maleje liczba podatników, którzy rozliczają się bezpośrednio w urzędzie skarbowym — spadek o 3 punkty procentowe w porównaniu z rokiem ubiegłym.


Liczba podatników korzystających z pomocy programów komputerowych do wypełniania formularza PIT nieustannie rośnie od 2012 roku. Obecnie aż 71 proc. podatników rozliczających się samodzielnie lub z częściową pomocą innych korzysta z programów komputerowych do przygotowania zeznania podatkowego. Odsetek ten jest najwyższy w grupie wiekowej 35-44 lat (aż 89 proc.), natomiast najniższy wśród osób powyżej 65 roku życia (49 proc.).

Z deklaracji respondentów wynika, że w tym roku 39 proc. podatników skorzysta z ulg podatkowych (spadek o 2 punkty procentowe w porównaniu do roku ubiegłego). Podobnie jak w poprzednich latach, Polacy zdecydowanie najczęściej korzystają z ulgi na dzieci (72 proc. spośród podatników korzystających z ulg).

Jak wynika z badania KPMG, w 2016 roku 75 proc. respondentów deklaruje chęć przekazania 1 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP). Chęć przekazywania 1 proc. podatku na rzecz OPP rośnie wraz z uzyskiwanym dochodem netto.

Przy wyborze organizacji pożytku publicznego Polacy najczęściej kierują się sugestią lub prośbą znajomych i rodziny (67 proc.). W dalszej kolejności OPP wybierane są losowo (17 proc.) lub na podstawie informacji w mediach (16 proc.).

Źródło: Raport KPMG w Polsce pt. „Roczne zeznanie podatkowe Polaków PIT 2015”