Rozpocznij współpracę z Białorusią

2016-03-21 09:27:10 (ost. akt: 2016-03-21 13:21:08)

Autor zdjęcia: Beata Szymańska

"Brześć 2016" to nazwa międzynarodowego forum kontaktów biznesowych, które odbędzie się 21 i 22 kwietnia. Oferta spotkania skierowana jest m.in. do przedsiębiorców z Warmii i Mazur. W tym roku odbędzie się pierwsza edycja forum.
Celem forum jest umocnienie transgranicznej współpracy, znalezienie nowych rynków zbytu produkcji, znalezienie środków inwestycyjnych oraz zawarcie nowych umów współpracy. Uczestnicy spotkania będą mogli również zwiedzić białoruskie zakłady i firmy.

Więcej informacji o spotkaniu można uzyskać pod numerami telefonu +375 162 20 99 72, +375 162 20 80 80 lub mailowo: ves@brest-forum.by, ved@ccibrest.by. Konsulat Generalny Republiki Białorusi w Białymstoku również udziela informacji pod numerem tel.: + 48 (85) 664 99 40, +48 (85) 664 99 58, mail: poland.bialystok@mfa.gov.by.

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.