Regulamin Plebiscytu na Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną

2016-03-10 10:40:37(ost. akt: 2016-03-10 16:40:39)
§1
Regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa zasady przeprowadzenia plebiscytu (zwanego dalej Plebiscytem) na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną".
 
§2
Organizatorem Plebiscytu jest spółka Grupa WM Sp. z o.o. z siedzibą
w Olsztynie, ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydziale Gospodarczym Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy 8 301 000 zł., KRS 0000009446, REGON 470532106, NIP 7291981028.
§3
Plebiscyt trwa od dnia 11.03.2016 r. do 24.04.2016 r.
§4
Plebiscyt przeznaczony jest dla osób pełnoletnich i posiadających pełną zdolność do czynności prawnych.
§5
W Plebiscycie nie mogą uczestniczyć pracownicy Organizatora, którzy biorą udział w organizacji i przeprowadzaniu Plebiscytu ani członkowie ich rodzin (do II stopnia pokrewieństwa lub powinowactwa).
§6
1. Kandydatury (552 OSP) na "Najpopularniejszą Ochotniczą Straż Pożarną" zostały udostępnione Organizatorowi przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Olsztynie.
2. Każda OSP może w dowolnym momencie zrezygnować z udziału w Plebiscycie. W takim wypadku osoby głosujące na taką OSP nie mają prawa do zwrotu poniesionych kosztów oddania na jego kandydaturę głosów, ani przeniesienia głosów na inną jednostkę OSP.
3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony następująco:
a) we wszystkich powiatach Warmii i Mazur,
b) spośród wszystkich kandydatów na poziomie powiatowym wyłonione zostaną dwie jednostki, którym zostaną przyznane tytuły Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach w dwóch kategoriach: „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym” oraz „Najpopularniejsza Ochotnicza Straż Pożarna, która nie znajduje się w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym”,
c) o przyznaniu tytułu Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej na Warmii i Mazurach, zadecyduje ilość głosów na poziomie wojewódzkim uklasyfikowanych z wyników powiatowych.

4. Tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej danego powiatu otrzyma OSP, która uzyska największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu.
5. Kolejnych dwóch kandydatów danego powiatu, którzy otrzymają największą liczbę głosów oddanych za pomocą SMS’ów nadesłanych w głosowaniu zostaną przyznane tytuły Srebrnej i Brązowej Ochotniczej Straży Pożarnej.
§7
Głosowaniem polega na wysłaniu głosu SMS’em pod przypisany numer, z ustaloną treścią zamieszczoną w cudzysłowie zgodnie z danym powiatem. X to numer porządkowy przypisany konkretnej OSP z listy danego powiatu. Wielkość liter nie ma znaczenia. Koszt jednego SMS’a wynosi 1,23 zł brutto. Głosowanie rozpocznie się 11 marca 2016 r. o godz. 12.00  i potrwa do 24 kwietnia  2016 r. do godz. 23.59.
Lista kodów i numerów:
Powiat Bartoszyce – „GB.OSP.X” na 7148
Powiat Braniewo – „IKAT.OSP.X” na 71601
Powiat Działdowo – „GD.OSP.X” na 7148
Powiat Elbląg – „DE.OSP.X” na 71160
Powiat Ełk – „RE.OSP.X” na 7148
Powiat Giżycko – „GG.OSP.X” na 7148
Powiat Gołdap – „KG.OSP.X” na 71160
Powiat Iława – „GI.OSP.X” na 7148
Powiat Kętrzyn – „GK.OSP.X” na 71051
Powiat Lidzbark Warmiński – „GL.OSP.X” na 7148
Powiat Mrągowo – „KM.OSP.X” na 71051
Powiat Nidzica – „GN.OSP.X” na 7148
Powiat Nowe Miasto Lubawskie – „NW.OSP.X” na 71160
Powiat Olecko – „GO.OSP.X” na 71160
Powiat Olsztyn – „GO.OSP.X” na 7148
Powiat Ostróda – „GS.OSP.X” na 71051
Powiat Pisz – „GP.OSP.X” na 71051
Powiat Szczytno – „NM.OSP.X” na 71160
Powiat Węgorzewo – „WT.OSP.X” na 71160
Na stronach internetowych widoczne będą rankingi, które zostaną wyłączone na 4 godziny przed końcem głosowania.
§8
Czytelnik uczestniczący w głosowaniu może oddać dowolną liczbę głosów.
§9
Liczenie głosów zostanie udokumentowane protokołem, a głosowanie SMS poparte bilingiem.
§10
Protokół powinien zawierać:
1/ datę rozpoczęcia i zakończenia czynności; 2/liczbę  prawidłowo nadesłanych SMS-ów; 3/ ilość głosów oddanych na poszczególne OSP, ze wskazaniem tej, która zostanie Najpopularniejszą Ochotniczą Strażą Pożarną; 4/liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które zostaną Srebrną i Brązową OSP  w Powiecie; 5/ liczbę głosów oddanych na poszczególne OSP, które otrzymają tytuł Najpopularniejszej OSP w województwie warmińsko-mazurskim; 6/ podpisy osób wykonujących czynność.
§11
Ogłoszenie wyników Plebiscytu na Najpopularniejszą OSP Powiatu nastąpi 29-30 kwietnia na łamach tygodników lokalnych „Gazety Olsztyńskiej” i „Dziennika Elbląskiego”, ogłoszenie, która z OSP otrzyma tytuł Najpopularniejszej Ochotniczej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego, zostanie opublikowane 4 maja w „Gazecie Olsztyńskiej” i „Dzienniku Elbląskim” oraz na stronie internetowej www.gazetaolsztynska.pl oraz dziennikelblaski.wm.pl.
§12
1. Nad prawidłowością przebiegu Plebiscytu, w szczególności nad liczeniem głosów czuwać będzie komisja w składzie:
1/ Igor Hrywna
2/ Ewa Bartnikowska
3/ Mateusz Przyborowski
4/ Przemysław Cieszyński
 
§13
1. Dane osobowe przekazywane Organizatorowi przez Czytelników w związku z Plebiscytem będą przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych Organizatora w celu: wyłonienia Laureatów Plebiscytu,
2. Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w związku z Plebiscytem jest Organizator.
§14
Czytelnicy biorący udział w głosowaniu zgodnie z treścią ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926) wyrażają dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych oraz wyrażają zgodę na ujawnienie swoich danych na potrzeby Plebiscytu oraz mają prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§15
1. Wszelkie reklamacje dotyczące Plebiscytu należy przesyłać wraz z uzasadnieniem na adres Organizatora z dopiskiem „Plebiscyt-reklamacja” w terminie do 7 dni od dnia zakończenia Plebiscytu (o terminie złożenia reklamacji decyduje data stempla pocztowego)
2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu kontaktowego, a także dokładny opis i powód reklamacji.
3. Organizator rozpatrywać będzie reklamacje na podstawie Regulaminu.
4. Uczestnik o decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listem, wysłanym na adres wskazany w reklamacji w terminie 30 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji
§ 16
Bilingi przekazane Organizatorowi będą przechowywane w siedzibie Organizatora do czasu przewidzianego na rozpatrzenie ewentualnych reklamacji związanych z organizacją Plebiscytu i po tym czasie zostaną zniszczone.
§17
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
1/ problemy w funkcjonowaniu Plebiscytu, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Organizator przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku problemów związanych ze zdarzeniami losowymi o charakterze siły wyższej; 2/ przerwy w funkcjonowaniu Plebiscytu zaistniałe z przyczyn technicznych lub niezależnych od Organizatora; 3/ udział w Plebiscycie niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu i szkody tym spowodowane.
§18
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu w razie zmiany przepisów prawnych lub z innej ważnej przyczyny, w szczególności jeżeli zmiana pozwoli na sprawne i zgodne z przepisami przeprowadzenie Plebiscytu.
§19
Niniejszy Regulamin zostanie udostępniony do wglądu w siedzibie Organizatora oraz pod adresem www.gazetaolsztynska.pl, www.dziennikelblaski.pl

Komentarze (6) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. xyz #1984082 | 79.189.*.* 29 kwi 2016 10:08

  co to za "konkurs" skoro wylaniaja tylko 1 miejsce a o 2 pozostalych zapoinaja . pozdrawiam

  odpowiedz na ten komentarz

 2. xyz #1984081 | 79.189.*.* 29 kwi 2016 10:07

  czemuw gazecie ostrózkiej pojawiła się informacja o jednostce z 1 miejscem a pozostale 2 i 3 ? e regulaminie jest napisane ze maja byc przyznane srebrne i brazowe miejsca dla pozostalych 2 jednostek w rankingu. kpiny.

  odpowiedz na ten komentarz

 3. Ornowo #1973370 | 83.6.*.* 10 kwi 2016 18:49

  Czy to w przeliczeniu na jednego mieszkańca danej miejscowości ? jeśli nie to jest bardzo nie sprawiedliwe

  Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

 4. powiatowy #1956540 | 78.159.*.* 18 mar 2016 10:44

  Jakoś nie widzę tych numerów porządkowych "X" - czy to, aby nie rosyjska ruletka - na kogo padnie, na tego bęc ...

  odpowiedz na ten komentarz

 5. taki tam #1952767 | 176.97.*.* 13 mar 2016 22:58

  wszystko ładnie, tylko, że wyobrażam sobie, że w trakcie głosowania może być oddane całkiem sporo głosów. moje pytanie - na co pójdą te pieniądze, bo jeśli na jakiś szczytny cel, sam wyślę kilka smsów, jeśli na konto GO , na pewno nie będę głosował

  Ocena komentarza: warty uwagi (2) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  Pokaż wszystkie komentarze (6)