Osoby z regionu, Polski, świata, które opuściły nas w 2015 roku. Cz.1

2015-10-31 21:47:53(ost. akt: 2015-10-31 22:11:28)

Autor zdjęcia: sxc.hu

W niedzielę zapalimy świeczki na grobach naszych bliskich. Wspominać będziemy tych, którzy odeszli. Dziś przypominamy osoby z regionu, Polski, świata, które odeszły w ostatnim roku.


Aleksander Wołos (80 lat), popularny pastelista i rysownik z Olsztyna, wielokrotnie nagradzany za swoją twórczość, doc. dr hab. UWM. Od czerwca 1990 przez ponad 10 lat ukazywały się w „Gazecie Olsztyńskiej” jego aktualne rysunkowe komentarze polityczne. Był zootechnikiem z zawodu, doktorem nauk przyrodniczych z wykształcenia, artystą z zamiłowania. Nie doczekał uroczystości nadania Nagrody Prezydenta Olsztyna w dziedzinie sztuk plastycznych im. Hieronima Skurpskiego, zmarł 6 listopada, w dniu w którym miał ją otrzymać.

Jerzy Kamiński (55 lat), przedsiębiorca branży turystycznej z Olsztyna, społecznik, w latach 2001-2008 przewodniczący Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Polskiej Izby Turystyki, wieloletni przewodniczący Rady Redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Turystyczny”. W młodości trenował wyczynowo lekkoatletykę. Prowadził w Olsztynie biuro turystyczne. Pasjonował się żeglarstwem, był współorganizatorem Żeglarskich Mistrzostw Polski Branży Turystycznej w Olsztynie. Zmarł 26 listopada 2014 roku po długiej, wycieńczającej chorobie.

Stanisław Mikulski (85 lat), aktor, niezwykłą popularność przyniosła mu rola Hansa Klossa, czyli agenta J-23 najpierw w teatrze TV, potem w filmie „Stawka większa niż życie”(1965-1967), a następnie w kultowym serialu telewizyjnym. Kilka odcinków zrealizowano w Olsztynie (tablica pamiątkowa na Starym Mieście); aktor Teatru Wielkiego w Warszawie (1983/88). Jego śmierć 27 listopada Sejm uczcił minutą milczenia.

Jadwiga Piłsudska-Jaraczewska (94 lata), córka marszałka Józefa Piłsudskiego. Młodość spędziła głównie w Warszawie, gdzie mieszkała z rodziną w Belwederze oraz w Sulejówku. W czasie wojny w Anglii jako ilot transportowała różne rodzaje samolotów w służbie pomocniczej Royal Air Force. Po wojnie w Anglii na emigracji. Pracowała jako architekt, a także prowadziła z mężem firmę. Angażowała się w działalność Instytutu Józefa Piłsudskiego. Jesienią 1990 r. powróciła do Polski na stałe. Zmarła 16 listopada w Warszawie.Ludmiła Kamińska-Bartocha (66 lat), dziennikarka „Gazety Olsztyńskiej”, specjalizowała się m.in. w tematyce ekonomicznej. Imponowała sumiennością i pracowitością. Łączyła pokorę wobec skomplikowanych zjawisk gospodarczych z wiarą we własne możliwości. Wcześnie owdowiała, po śmierci męża samotnie wychowywała czwórkę dzieci, pracując jednocześnie nieprzerwanie w Gazecie aż do emerytury. Jak napisał jeden z jej przyjaciół w artykule wspomnieniowym w „Gazecie Olsztyńskiej”, była taka, jak jej imię: kochała ludzi i ludzie ją kochali. Zmarła 5 grudnia.

Krzysztof Krauze (61 lat), scenarzysta i reżyser filmowy: reżyser m.in. filmów: „Dług” (1999), „Mój Nikifor” (2004) , „Plac Zbawiciela”, (2006): „Papusza”,(2013). Zdjęcia do „Papuszy”, w której grali Romowie, powstawały w Ornecie i Nadleśnictwie Wichrowo pod Dobrym Miastem, a premiera filmu odbyła się w Olsztynie 12 listopada 2013 r. W Olsztynie urodziła się Joanna Kos-Krauze, żona reżysera, współtwórczyni jego filmów. Reżyser gościł na V Forum Kultury Regionu Warmii i Mazur w Olsztynie. Zmarł 24 grudnia w Warszawie.

Maciej Osowicki (65 lat), sędzia, adwokat w Olsztynie, jako prawnik współpracował m.in. z „Gazetą Olsztyńską”. Urodził się w Chojnicach. Na Warmię przyjechał po ukończeniu w 1973 roku studiów prawniczych  w Toruniu. Był kolejno sędzią, radcą prawnym. W  1992 roku został adwokatem. Związany z artystycznym i kulturalnym środowiskiem Olsztyna. Zmarł 26 grudnia.
 
Stanisław Barańczak (68 lat), wybitny poeta, pisarz, tłumacz literatury anglosaskiej, zwłaszcza Szekspira. Pracownik naukowy UAM, w 1977 r. za działalność w KOR usunięty z uczelni. W czasach PRL działacz KOR. Od 1981 był wykładowcą na Uniwersytecie Harvarda w USA. Od 1983 r. członek zespołu redakcyjnego czasopisma „Zeszyty Literackie” (Paryż). W latach 1986–1990 był też redaktorem naczelnym „The Polish Review”. Honorowy Obywatel Poznania. Doktor honoris causa Uniwersytetu Śląskiego i Jagiellońskiego. Zmarł 26 grudnia w Newtonuile k. Bostonu).

Stanisław Kawula (75 lat), prof. UWM i Olsztyńskiej Wyższej Szkoły im. J. Rusieckiego; b. rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1986/90); wiceprezes Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie; czł. PAN.

Marian Kozłowski (78 lat), prof. dr hab. ART i UMW w Olsztynie, dziekan Wydziału Zootechnicznego (1987/93); poseł SLD do Sejmu (1989/91), senator RP.

Jerzy Dziuba, prof. dr hab. UMW. prodziekan Katedry Biotechnologii Żywności (1997/2012). Jego największym osiągnięciem było stworzenie Bazy Bioaktywnych Peptydów i Białek Żywności BIOPEP, wykorzystywanej przez zespoły badawcze z całego świata.

Jerzy Semkow, światowej sławy dyrygent związany z Filharmonią Narodową w Warszawie.Tadeusz Konwicki (84 lata), znakomity pisarz, scenarzysta i reżyser filmowy. W młodości mieszkał w Kolonii Wileńskiej. Po 1976 roku publikował w wydawnictwach drugiego obiegu i londyńskich. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką, ,m.in.: „Sennik współczesny”, „Kompleks polski”, „Mała apokalipsa” i filmową. Był reżyserem m. in. filmów: „Ostatni dzień lata”, „Salto”, „Dolina Issy czy Lawa” i scenarzystą, m.in.: „Matka Joanna od Aniołów”, „Faraon”. Wielokrotnie wyróżniany najwyższymi nagrodami branżowymi i państwowymi.

Jerzy Borowski (69 lat), prof. dr hab. UWM, prodziekan Wydziału Nauki o Żywności (1996-2002). Przez 40 lat życia zawodowego związany był z olsztyńską uczelnią od WSR, przez ART do UWM. Był cenionym i niezwykle lubianym nauczycielem, wychowawcą wielu pokoleń młodzieży akademickiej oraz kadry dydaktycznej. Autor wielu publikacji, wykładów, referatów. Był jednym z inicjatorów utworzenia nowatorskiego kierunku studiów gastronomia – sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności. Ekspert Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie analizy sensorycznej żywności.

Alina Perzanowska (71 lat), pedagog, Pedagog i wychowawca nauczania początkowego w Olsztynie. W 1945 r. zamieszkała w Olsztynie. Zawsze dbała o dobro i rozwój dzieci, od tych najlepszych do tych najsłabszych. Była dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 w Olsztynie (1985-92). Wychowankowie wspominają ją jako sprawiedliwego nauczyciela, bardzo wymagającego, ale także cierpliwego i z sercem. Zawdzięczają jej dyscyplinę i sumienność, jaką starała się im przekazać, tak ważną w nauce jak i w pracy. „Nie ma już naszej Pani” mówili uczniowie z żalem na ostatnim pożegnaniu. Zmarła 7 stycznia.

Tadeusz Pfeiffer (66 lat). Ukończył Państwową Wyższą Szkołę Sztuk Plastycznych w Gdańsku (1968-1973) oraz Akademię Sztuk Pięknych w Łodzi. Przez wiele lat mieszkał na Mazurach, związany m.in. z Nidzicą. Prowadził eksperymentalne pracownie dla dzieci. Był kuratorem międzynarodowych ekspozycji oraz pomysłodawcą i realizatorem m.in. Międzynarodowego Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy, wystaw „Współcześni artyści japońscy w Polsce”, „Polska — Bruksela — Luksemburg” i „Oto Polska”oraz II Letniego Salonu Artystycznego „Prezentacje międzypowiatowe” w Olsztynie i wystawy „Małe jest piękne”.

Eugenia Malewska (80 lat), prof. dr hab. ART, UWM i OSW im. J. Rusieckiego, opiekunka kortowskiego Chóru im. Wawrzyczka (1982/2009); organizatorka IV krajowego zjazdu pedagogicznego w Olsztynie (2001). Była pedagogiem, absolwentką UAM w Poznaniu. Dla prof. Malewskiej nie było problemów nie do rozwiązania, we wszystko, co robiła, bardzo się angażowała. Bardzo związana z Warmią. Przekazała wiele rodzinnych pamiątek po swoim teściu Juliuszu Malewskim, działaczu warmińskim, do Muzeum Warmii i Mazur. Była spowinowacona z poetką Marią Zientarą-Malewską.

Alicja Chodyniecka-Kuberska, scenografka i reżyserka Olsztyńskiego Teatru Lalek. Była autorką scenografii do takich spektakli OTL jak: „Tymoteusz wśród ptaków”, „Mały tygrysek Pietrek”, „Opowieści betlejemskie”, „Romeo i Julia”, „Wszyscy kochamy Barbie” oraz „Mio, mój Mio”. Współpracowała również z Teatrem im. S. Jaracza oraz scenami: z Gdańska, Łodzi, Szczecina, Katowic, Warszawy, Słupska, Kielc i Zielonej Góry.
 Była niezwykle oryginalną i kolorową osobowością. Miała talent, żyła sztuką i zawsze chciała robić wielkie rzeczy.


Friedrich Wilhelm von der Groeben (78 lat), urodził w niewielkiej wsi Spurgle k. Bartoszyc. Zmarł 10 stycznia 2015 w niemieckim mieście Ratingen. W 2006 roku otrzymał honorowe obywatelstwo Bartoszyc. Doceniono w ten sposób jego pomoc, której udzielał mieszkańcom, szpitalowi, szkołom, Domowi Dziecka i Domowi Pomocy Społecznej. Z jego inicjatywy w 2004 roku uruchomiono w mieście Stację Joannitów.

Medard Wagner, (88 lat) z Mokin, zm. w Biefeld (Niemcy); dawny mieszkaniec i
wieloletni sołtysa Mokin, społecznik, powszechnie znany. W czasie wojny przeszedł obóz jeniecki na Syberii, skąd w 1949 roku wrócił do rodzinnego domu w Mokinach. Ożenił się w 1953 roku z Anną Barabasz, z którą ma 6
córek. Oboje prowadzili gospodarstwo. Wagner przez całe życie udzielał się społecznie. Był radnym, sołtysem, komendantem OSP. Zawsze otwarty, tolerancyjny i życzliwy wobec dawnych i nowych sąsiadów, bez względu na narodowość. W 1982 r. wyjechał z żoną do Niemiec, ale co roku przyjeżdżał w rodzinne strony.

Mariusz Kaczorowski (41 lat), radny Rady Miejskiej w Orzyszu. Urząd radnego objął w 2010 roku, a w roku 2014 wybrany został na kolejną kadencję. Aktywny, pełen energii, stale zaangażowany w rozwiązywanie problemów mieszkańców okręgu, który reprezentował.

Ewa Drewnikowska z Giżycka. Zasłużony członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, nauczycielka, pielęgniarka, oddana działaczka społeczna w wielu dziedzinach. Założycielka i była dyrektorka Liceum Medycznego w Giżycku. Była współzałożycielką Związku Sybiraków, aktywną uczestniczką Towarzystwa Przyjaciół Grodna i Wilna.

Antoni Ostrowski, były prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Olsztynie (1981-89).

b, były premier RP (1995/96); dwukrotny marszałek Sejmu (1993/95 i 2004/05), b. przewodniczący SdRP i SLD.

Edmund Wnuk-Lipiński (80 lat), prof. Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel Instytutu Studiów Politycznych PAN; doradca Solidarności.

Anita Ekberg (84), gwiazda filmowa pochodzenia szwedzkiego, zagrała w 70 filmach: "Artyści i modelki". "Słodkie życie", Doktor No" (z Bondem).Andrzej Starkiewicz (71 lat), przedsiębiorca, działacz społeczny, filantrop. Pochodził z Wilna. Ukończył studia prawnicze. Jako przedsiębiorca wyróżnił się tworząc na początku lat 90. biuro turystyczne Star–Turist, był właścicielem hotelu Star-Dadaj. Działał w środowisku kresowym. Przewodniczący oddziału Stowarzyszenia Kresowian Wierzycieli Skarbu Państwa, jednym z inicjatorów i sponsorów budowy w Olsztynie Pomnika Sybiraków. Wspierał liczne akcje kulturalne i charytatywne m.in. Dom Dziennego Pobytu „Arka”. Zmarł 25 lutego.

Paweł Adamus (46 lat), znany i lubiany lekarz pediatra z Olsztyna. W 1993 roku ukończył Akademię Medyczną w Gdańsku. Był specjalistą chorób dziecięcych, medycyny podróży, medycyny sportowej i wakcynologii, wykładowcą na UWM i w OSW. Prowadził jedyne w województwie Certyfikowane Centrum Medycyny Podróży. Prowadził poradnictwo sportowo-lekarskie. Współpracował z klubami sportowymi: AZS UWM Olsztyn, OKS Stomil, KKS Olsztyn. Laureat wielu prestiżowych nagród,m.in. Najlepszy Lekarz Warmii i Mazur, Wielkie Serce, Ulubiony Lekarz Dzieci. Zmarł 10 lutego w Gdańsku.

Henryk Pietkiewicz (94), emerytowany radca prawny, repatriant z Wileńszczyzny.

Kalina Chrupek (87), lekarz dentysta, uczestniczka Powstania Warszawskiego (zgrupowania AK "Żywiciel").

Marian Rusiecki (83 lata), dr inż. Katedry Chemii Mleka ART, jeden z założycieli NSZZ Solidarność w Kortowie.

Kamila Wróblewska (87 lat), historyk sztuki, kustosz Muzeum WiM w Olsztynie (1959/1989), kierownik działu sztuki dawnej, znawczyni malarstwa portretowego, organizatorka wielu wystaw.

Jerzy Regulski (90), prof. nauk ekonomicznych, b. pełnomocnik rządu premiera Tadeusza Mazowieckiego do spraw wdrożenia reformy samorządowej w latach 1989/91.

Piotr Winczorek (71), prof. nauk prawnych, znawca prawa konstytucyjnego.

Antoni Wicherek (86), muzyk, dyrygent; prezes Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków (2002/12); b. dyr. Teatru Wielkiego w Warszawie i Łodzi (1973/81; 1991/94).

Bohdan Tomaszewski (94 lata), nestor dziennikarstwa radiowego, sprawozdawca sportowy z imprez krajowych, światowych i olimpijskich. W pracy radiowego sprawozdawcy odwołując się do intelektualnych refleksji stworzył nowy styl, który stanowił przeciwieństwo dla płytkich przeżyć stymulowanych tanimi, emocjonalno-rozrywkowymi aspektami widowiska sportowego. W I programie Polskiego Radia co poniedziałek był gościem Kroniki sportowej.

Tadeusz Nowakowski (56 lat) z Giżycka. Radny miejski dwóch kadencji: 2002-2006 i 2006-2010. Lokalny przedsiębiorca branży budowlanej i turystycznej, członek Giżyckiego Stowarzyszenia Gospodarczego. Był współorganizatorem wystaw i plenerów artystycznych, a także miłośnikiem sportów wodnych.Ksiądz Piotr Gryz (61), proboszcz parafii św. Rozalii w Kieźlinach.

Tamara Wajsbrot (92), emerytowana bibliotekarka Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie; redaktor„ Bibliografii Warmii i Mazur”.

Teodozy Marcinkiewicz (67 lat), wójt gminy Stawiguda przez pięć kadencji (1994-2014), zastępca przewodniczącego Związku Gmin W i M (2007/2015); inż. rolnik, absolwent Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Zanim na długie lata związał się z samorządem, przez prawie 20 lat pracował w Państwowych Gospodarstwach Rolnych. Był jednym z najbardziej doświadczonych samorządowców na Warmii i Mazurach. Za jego czasów gmina trafiała na wysokie pozycje w ogólnopolskich rankingach. Po ubiegłorocznych wyborach samorządowych w 2014 r. przeszedł na emeryturę. Zmarł 13 marca w szpitalu w Olsztynie.

Adam Halber, dziennikarz muzyczny Polskiego Radia, autor cyklu radiowych gawęd o historii polskiej muzyki rozrywkowej.

Elżbieta Kaczmarek (66), st. kustosz Muzeum WiM w Olsztynie (1992/2014), etnograf kultury ludowej.

Ryszard Michalski (65 lat), prof. dr hab. UWM, dziekan Wydziału Nauk Technicznych (2002-05). Jego dyscypliną naukową była budowa i eksploatacja maszyn. Zmarł 30 marca.

Jerzy Moszczyński (88 lat), dyr. domu kultury w zamku w Nidzicy.Władysław Bartoszewski (92 lata), świadek historii, polityk, pisarz (60 książek), dziennikarz, dyplomata ; doktor honoris causa UMW w Olsztynie (2009); swym działaniem zaświadczał „jak być przyzwoitym”, zawsze i wszędzie. Więzień Auschwitz, żołnierz Armii Krajowej w stopniu podporucznika, działacz Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnik powstania warszawskiego. Dwukrotnie minister spraw zagranicznych, senator IV kadencji, w latach 2007–2015 sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Kawaler Orderu Orła Białego, Sprawiedliwy wśród Narodów Świata.

Robert Leszczyński (48 lat), dziennikarz i krytyk muzyczny, pochodził z Olecka, był jurorem programu telewizyjnego "Idol". Był m.in. redaktorem naczelnym miesięcznika Laif, a od 2007 do 2010 roku kierował działem kultura i styl tygodnika "Wprost". Pełnił funkcję rzecznika Przystanku Woodstock. Często przyjeżdżał do rodzinnego miasta. Wielokrotnie był konferansjerem na Przystanku Olecko. Ostatnio w 2014 roku. Zmarł 1 kwietnia w Warszawie.

Francois Michelin (89 lat), dyr. zarządzający koncernem Michelin, do którego należy Fabryka Opon w Olsztynie (1995); wnuk założyciela firmy. Msza św. w jego intencji odbyła się (3.V) w katedrze św. Jakuba.

Guenter Grass (87 lat), laureat Literackiej Nagrody Nobla (1999), honorowy obywatel Gdańska .niemiecki pisarz narodowości kaszubskiej[2][3], laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury w 1999 roku. Doktor honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego (za wybitną twórczość literacką oraz wkład w polsko-niemieckie pojednanie)[4] oraz Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 1993 Rada Miasta przyznała pisarzowi tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska. Zmarł 11 maja w Lubece.

Krystian Kujawa (33 lata) z Olsztyna. Był reżyserem filmowym, studiował m.in. w łódzkiej filmówce oraz w Warszawskiej Szkole Filmowej, Downside School w Anglii. Utalentowany prozaik, poeta i rysownik, był autorem bloga literackiego, stypendystą Towarzystwa Szkół Zjednoczonego Świata, laureatem wielu konkursów artystycznych. Mieszkał i uczył się w Polsce, w Anglii, we Francji i w Niemczech. 30 kwietnia zginął tragicznie w Warszawie.

Zdzisław Larski, prof. dr hab. UWM; kierownik Katedry Mikrobiologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej.

Barbara Sass-Zdort , scenarzysta, reżyser filmowy ("Dziewczęta z Nowolipek", "Bez miłości").

Zbigniew Bielewicz, MLB, zibi, ma, ul, zo, ab, bb. mk, mp, mc

Źródło: Gazeta Olsztyńska

Komentarze (2) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

  1. katechetka #1847675 | 89.228.*.* 1 lis 2015 14:10

    pamietajmy o Józefie arcybiskupie Wesołowskim wielkim człowieku i Polaku

    Ocena komentarza: warty uwagi (1) odpowiedz na ten komentarz

  2. obserwer #1847577 | 31.63.*.* 1 lis 2015 07:16

    Kochajmy ludzi, tak szybko odchodzą. Coraz miniej wartościowych ludzi pozostaje na tym ziemskim padoe. Otaczają nas celebryci, ci którzy coś wnosili do rozwoju człwieczeństwa odchodzą

    Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz