Była susza, nadchodzi pomoc

2015-09-25 14:11:27 (ost. akt: 2015-09-25 14:15:07)
Janusz Cichoń podkreśla, że rolnicy mogą już składać wszystkie niezbędne dokumenty, a wypłata odszkodowań ruszy od października

Janusz Cichoń podkreśla, że rolnicy mogą już składać wszystkie niezbędne dokumenty, a wypłata odszkodowań ruszy od października

Autor zdjęcia: MF

Według wstępnych szacunków szkody wyrządzone przez suszę w rolnictwie przekroczą miliard złotych. Z Januszem Cichoniem, sekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów rozmawiamy o pomocy poszkodowanym rolnikom.
— W jaki sposób rząd chce pomóc rolnikom? Jakie są założenia programu pomocy gospodarstwom dotkniętym przez suszę?
— Przygotowaliśmy kompleksowy program, który zakłada wiele zróżnicowanych form pomocy poszkodowanym rolnikom. Jeden z jego punktów stanowią dopłaty do oprocentowania kredytów preferencyjnych przeznaczonych na wznowienie produkcji w gospodarstwach znajdujących się na obszarach, na których powstały szkody w wyniku suszy. Będą one realizowane przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Agencja może też udzielać poręczeń lub gwarancji spłaty tych kredytów. Warunkiem udzielenia pomocy będzie dołączenie przez kredytobiorcę do wniosku o udzielenie kredytu preferencyjnego protokołu z oszacowania szkód, potwierdzonego przez wojewodę.

— Pojawiały się również głosy, że rolnicy mogą liczyć na odszkodowania związane z utrata upraw?
— Tak. Agencja będzie również udzielać pomocy w wysokości maksymalnie 800 zł na jeden hektar owocujących drzew i krzewów owocowych oraz maksymalnie 400 zł na jeden hektar pozostałych upraw rolnych. Kwota pomocy będzie jednak pomniejszona o 50 proc., w przypadku gdy co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej – nie było w 2015 r. ubezpieczone od wystąpienia co najmniej jednego z ryzyk pogodowych. Naprawdę warto się ubezpieczać, tym bardziej że anomalie klimatyczne występują coraz częściej.

— Nie cofniemy już czasu…
— Tak, zdaję sobie sprawę, że w tym momencie rolnicy teraz skupiają się przede wszystkim na wybrnięciu z sytuacji. Pomagamy im, inne instytucje też będą starały się iść im na rękę. Prezes KRUS będzie mógł dokonać odroczenia terminu płatności bieżących składek i rozłożenia ich na dogodne raty na wniosek poszkodowanego rolnika. Ponadto, rolnicy będą mogli ubiegać się o zmianę dotychczasowych warunków spłat należności z tytułu zadłużenia. Możliwe będzie także umarzanie w całości lub części bieżących składek. Dodatkowo prezes Agencji Nieruchomości Rolnych będzie mógł odroczyć i rozłożyć na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz udzielić ulg w czynszu. Przewidziano także możliwość stosowania przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym.

— Od kiedy rolnicy mogą występować o pomoc?
— Uchwała weszła w życie z dniem podjęcia, chodziło nam o jak najszybsze wypłacanie pieniędzy poszkodowanym. Rolnicy mogą już składać wszystkie niezbędne dokumenty, a wypłata odszkodowań ruszy już zaraz, od października. Na realizację pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę zarezerwowano 450 mln zł i zachęcam wszystkich rolników, którym dała się ona we znaki o występowanie o środki.

— Na specjalną pomoc mogą liczyć również producenci czarnej porzeczki. Dlaczego ten owoc został wyodrębniony spośród innych dotkniętych suszą?
— W przypadku czarnej porzeczki nie chodzi o suszę. Mamy tutaj do czynienia z drastycznym spadkiem cen tych owoców: w 2015 r. — średnio za kilogram płacono 0,40-0,50 zł. W latach ubiegłych ceny za kilogram czarnej porzeczki były dużo wyższe: np. w 2007 r. — 3,75 zł, w 2011 r. — 4,10 zł. Co istotne, spadek cen nie wynika ze zwiększonej powierzchni upraw tych owoców i większej podaży. Dlatego też, przewidziano udzielenie jednorazowej pomocy finansowej producentom porzeczki.

— Na jaką pomoc mogą, w takim razie, liczyć rolnicy hodujący porzeczkę?
— Jedną z form wsparcia dla producentów czarnej porzeczki będzie pomoc w wysokości 600 zł za jeden hektar owocujących w bieżącym roku owoców. Pomoc finansowa dla jednego rolnika nie może przekroczyć łącznie równowartości 15 tys. euro. Limit ten pomniejszą kwoty pomocy, którą rolnik otrzymał z jakiegokolwiek innego tytułu w rolnictwie w ostatnich trzech latach.

— Co muszą zrobić rolnicy, żeby ją otrzymać?
— Pomoc będzie udzielana na wniosek rolnika. Trzeba się pospieszyć, bo wnioski o jej przyznanie należy składać do 30 września w odpowiednim biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Do wniosku o pomoc finansową powinna być dołączona informacja o powierzchni owocujących w 2015 r. upraw czarnej porzeczki.

Andrzej Mielnicki


Komentarze (1) pokaż wszystkie komentarze w serwisie

Komentarze dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników. Zaloguj się.

Zacznij od: najciekawszych najstarszych najnowszych

Zaloguj się lub wejdź przez FB

 1. benek #1822461 | 31.6.*.* 25 wrz 2015 14:24

  ALE LANS WYBORCZY, ALE LANS. NON STOP. GÓRECKI , CICHOŃ, CICHOŃ GÓRECKI. WSTYD! Pis was pozamiata!!!

  Ocena komentarza: poniżej poziomu (-1) odpowiedz na ten komentarz pokaż odpowiedzi (1)

  2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

  GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

  Unia Europejska

  VISA MASTER CARD