Jest taka strefa na Warmii i Mazurach

2015-09-24 10:00:00 (ost. akt: 2015-09-24 09:39:15)   Artykuł sponsorowany
Na terenie podstrefy Olsztyn funkcjonuje Michelin Polska S.A.

Na terenie podstrefy Olsztyn funkcjonuje Michelin Polska S.A.

Aby zbudować firmę, potrzebny jest odpowiedni biznesplan i oczywiście grunt. A co potem? Potem przychodzi czas płacenia podatku dochodowego. Dzięki ułatwieniom, jakie daje Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna, inwestor otrzymuje dostęp do przygotowanego terenu, może też liczyć na ulgi podatkowe.
Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to 1057 hektarów gruntów profesjonalnie przygotowanych pod inwestycje. Dogodnie położone i uzbrojone działki dostępne są w różnych częściach regionu. — W najbliższych latach mamy do zainwestowania w rozwój Warmii i Mazur ponad 1,7 mld euro — mówi marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin. — Gros tych środków przeznaczymy na wsparcie przedsiębiorczości. Bez rozwoju gospodarczego, przygotowania terenów inwestycyjnych i systemu ulg dla przedsiębiorców, kształcenia fachowych kadr dla biznesu czy napływu kapitału z zewnątrz trudno liczyć na postęp. Warmińsko-Mazurska Specjalna Strefa Ekonomiczna to ważny i doświadczony partner w działaniach służących gospodarce.

Przedsiębiorcy, którzy działają na terenie Warmińsko-Mazurskiej SSE, mogą korzystać z pomocy publicznej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego. Ulga ta przysługuje z dwóch tytułów: nowej inwestycji lub tworzenia nowych miejsc pracy. — Firmy, które zdecydują się na uruchomienie działalności gospodarczej na naszym terenie, mogą dodatkowo wesprzeć swoje plany inwestycyjne środkami z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 oraz Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 — dodaje Marek Karólewski, prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiej SSE.

Nic więc dziwnego, że chętnych do inwestowania nie brakuje. W 2014 roku wydano aż 16 zezwoleń, w których przedsiębiorcy zadeklarowali prawie 850 mln zł nakładów inwestycyjnych, utworzenie 805 nowych miejsc pracy i utrzymanie 2903. W pierwszym półroczu 2015 wydano 5 zezwoleń, a planowane inwestycje w Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej sięgają 239 mln zł. W sumie 70 przedsiębiorców posiada 88 ważnych zezwoleń, a dzięki dotychczas poniesionym nakładom inwestycyjnym, które wyniosły ok. 5,5 mld złotych, powstało 11 119 nowych miejsc pracy. Wiele firm decydujących się na lokalizację inwestycji w strefie, na stałe wrosło w lokalny krajobraz i od lat daje pracę okolicznym mieszkańcom.


Przedsiębiorcom pomóc mogą także pracownicy:
— Centrum Obsługi Inwestorów i Eksporterów, które udziela pomocy zarówno przedsiębiorcom, poszukującym nowych, zagranicznych rynków zbytu, jak i inwestorom zainteresowanym ulokowaniem tu biznesu; eksperci COIE mogą przygotować m.in. dane o zagranicznych rynkach czy potencjalnych kontrahentach oraz kompleksowe informacje niezbędne do przeprowadzenia inwestycji w naszym województwie; więcej na stronie www.invest.warmia.mazury.pl lub pod numerem telefonu 89 512 51 70;

— Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, w ramach której funkcjonuje punkt kontaktowy sieci Enterprise Europe Network. Pracownicy WMARR pomagają w rozwijaniu potencjału eksportowego i zdolności innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw z naszego województwa; aby dowiedzieć się więcej, sprawdź strony www.een.wmarr.olsztyn.pl oraz www.wmarr.olsztyn.pl

2001-2021 © Gazeta Olsztyńska, Wszelkie prawa zastrzeżone, GRUPA WM Sp. z o. o., 10-364 Olsztyn, ul. Tracka 5

Unia Europejska

GRUPA WM Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.