Regulamin Turnieju Dzikich Drużyn "Gazety Olsztyńskiej"

2015-04-01 00:00:00 (ost. akt: 2015-04-21 15:43:19)
I. ORGANIZATORZY

Organizatorem IV Turnieju Dzikich Drużyn Gazety Olsztyńskiej jest spółka Edytor - wydawca "Gazety Olsztyńskiej" oraz klub piłkarski Stomil Olsztyn.

II. CEL TURNIEJU

Celem Turnieju jest promocja aktywnego wypoczynku wśród mieszkańców województwa Warmińsko – Mazurskiego.

III. SPRAWY ORGANIZACYJNE

1. Miejsce i termin rozgrywek

a) Miejscem rozgrywek jest kompleks boisk w Kortowie (Olsztyn).
b) Turniej zostanie rozegrany w dniu 6 czerwca 2015 roku.
c) Początek Turnieju przewidziano na godzinę 8.30. Zakończenie imprezy planowane jest na godzinę 18-19.

2. Ubezpieczanie

a) Organizator nie zapewnia ubezpieczenia podczas rozgrywania zawodów. Wszyscy zawodnicy biorą udział w Turnieju na własną odpowiedzialność i nie mogą żądać od Organizatorów rekompensat z tytułu uszczerbku na zdrowiu w trakcie rywalizacji oraz innych zdarzeń losowych.
b) Organizator zapewnia pomoc medyczną (pierwsza pomoc) na miejscu rozgrywania Turnieju.
c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skradzione mienie w trakcie Turnieju.

IV. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Informacje ogólne

a) Każda z drużyn może zgłosić maksimum 10 zawodników.
b) Turniej odbędzie się w czterech kategoriach wiekowych (2004 i młodsi, 2001 i młodsi, 1996 i młodsi i Open).
c) Każdy z opiekunów drużyn przed turniejem formularz dostępny na gazetaolsztynska.pl).
d) Drużyna, która wypełni formularza, nie weźmie udziału w Turnieju.
e) Dany zawodnik może występować tylko w jednym zespole.
f) Wiek piłkarzy będzie sprawdzany tylko na specjalne żądanie drużyny przeciwnej.
g) Opiekun drużyny powinien zapoznać się z Regulaminem Turnieju.

2. Zasady gry

a) System rozgrywek zostanie każdej drużynie przedstawiony na odprawie opiekunów o godz. 8:30 w dniu zawodów.
b) Liczba zawodników: 5 w polu + bramkarz + 4 rezerwowych.
c) Zmiany dokonywane są systemem hokejowym.
d) Czas gry to:
— kategorie: 2004 i młodsi i 2001 i młodsi: 2 x 5 minut (mecze grupowe i pucharowe)
— kategorie: 1996 i młodsi i Open: 1 x 8 minut (mecze grupowe) i 2 x 8 minut (mecze pucharowe)
e) Jeśli mecz w fazie pucharowej zakończy się remisem to odbywa się seria rzutów karnych (3 kolejki – może je wykonywać każdy z zawodników drużyny).
f) Rozgrywki są sędziowane. Sędziowie mogą ukarać zawodników karami indywidualnymi (żółta, czerwona kartka) lub zespołowymi (rzut wolny, rzut karny).
g) Zawodnik ukarany żółtą kartką za przewinienie dokonane w czasie gry zostaje wykluczony z gry na okres 2 minut w zależności od decyzji sędziego, a przez ten czas drużyna gra w osłabieniu.
h) Zawodnik ukarany czerwoną kartką jest wykluczony z gry w danym meczu, a jego drużyna gra w osłabieniu przez okres 5 minut. Po tym czasie do gry może wejść inny zawodnik.
i) Na wniosek sędziego w stosunku do ukaranego czerwoną kartką zawodnika organizatorzy turnieju mogą wykluczyć całkowicie zawodnika z Turnieju.
j) Auty wykonywane są nogą.
k) Gdy piłka wyjdzie na aut bramkowy to wznowienie następuje z tzw. "piątki".

3. Miejsce w tabeli

a) O miejscu w tabeli decydują w kolejności:

- liczba punktów (3 za zwycięstwo, 1 za remis, 0 za porażkę)
- bezpośrednie spotkanie
- różnica bramek
- większa liczba strzelonych bramek
- mniejsza liczba straconych bramek
- seria rzutów karnych (3)

4. Faza pucharowa:

a) kategoria 2004 i młodsi (16 zespołów i 4 grupy)
- do 1/4 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

b) kategoria 2001 i młodsi (16 zespołów i 4 grupy)
- do 1/4 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

c) kategoria 1996 i młodsi (10 zespołów i 2 grupy)
- do 1/2 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy

d) kategoria Open (10 zespołów i 2 grupy)
- do 1/2 finału przechodzą dwie najlepsze drużyny z każdej grupy


V. NAGRODY

1. Nagrody indywidualne

a) Na zajęcie 1-3 miejsca na drużyny czekają pamiątkowe dyplomy oraz puchary.
b) Na najlepsze drużyny w Turnieju czekają nagrody rzeczowe.

2. Nagrody indywidualne

a) Każdy uczestnik Turnieju otrzyma pamiątkowy dyplom.
b) Najlepsi strzelcy Turnieju otrzymają pamiątkowe puchary.
c) Najlepsi piłkarze Turnieju otrzymają pamiątkowy puchary.
d) Najlepsi bramkarze Turnieju otrzymają pamiątkowy puchary.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie kwestie niezawarte w Regulaminie są rozstrzygane przez Organizatorów.
2. Wszelkie protesty i kwestie sporne w trakcie rozgrywek są rozstrzygane przez Organizatorów.
3. Organizatorzy zastrzegają wprowadzenie zmian do Regulaminu.