Powrót do artykułu: Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Psychiatryczny ZOZ we Fromborku szpitalem roku w plebiscycie Hipokrates