Zapraszamy do składania wniosków w ramach programu PFRON „AKTYWNY SAMORZĄD”!

2024-07-04 14:58:32(ost. akt: 2024-07-04 15:03:47)   Artykuł sponsorowany

Autor zdjęcia: MZON

Miejski Zespół ds. Rehabilitacji Zawodowej i Społecznej Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie przy ul. Prostej 23A zaprasza osoby niepełnosprawne do składania wniosków w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „AKTYWNY SAMORZĄD” Moduł I i Moduł II w 2024 roku.
Moduł I - obszary A, B, C, D
W programie możliwa jest pomoc w zakresie likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
- zadanie 1 i zadanie 4- pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania samochodu;
- zadanie 2 i zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy;

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym:
- zadanie 1, zadanie 3 i zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania;
- zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń z zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
- zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
- zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym;
- zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości;
- zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, co najmniej na III poziomie jakości;
- zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Termin składania wniosków od dnia 01.03.2024 r. dnia 31.08.2024 r.

Moduł II - pomoc finansowa w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu
LEKKIM, UMIARKOWANYM I ZNACZNYM

Dofinansowanie dotyczy następujących form edukacji na poziomie wyższym:
- szkoła policealna lub kolegium;
- studia pierwszego stopnia;
- studia drugiego stopnia;
- jednolite studia magisterskie;
- studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (wieczorowym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu);
- przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Termin składania wniosków od dnia 01.09.2024 r. do 10.10.2024 r. – rok akademicki 2024/2025.

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). System przewiduje znaczne ułatwienia i uproszczenie wszelkich procedur związanych z aplikowaniem o pomoc i realizacją programu. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy muszą posiadać podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie e-puap. Informacje dotyczące składania dokumentów w formie elektronicznej znajdują się na stronie www.portal-sow.pfron.org.pl

Szczegółowe informacje na temat warunków skorzystania z dofinansowań w ramach programu można uzyskać w siedzibie Miejskiego Zespołu (pokój nr 5A, 6) i telefonicznie: 89 535 25 59 wew. 27, jak również na stronie internetowej www.pfron.org.pl