Eksport – szansa na przełamanie barier rozwojowych firmy

2024-06-28 09:54:12(ost. akt: 2024-07-01 23:08:58)   Materiał partnera
Ekspansja zagraniczna to szansa na zwiększenie skali działania i dywersyfikację przychodów. Jednocześnie działalność zagraniczna niesie ze sobą ryzyko mniej odczuwalne na polskim rynku. Odpowiedzią na obawy przedsiębiorców są produkty finansowania handlu oraz kredyty udzielane przez Bank Gospodarstwa Krajowego – polski bank rozwoju wspierający działalność zagraniczną polskich firm na sześciu kontynentach.

Ostatnie 30 lat było dużym sukcesem polskich eksporterów. Od 1995 r. wartość polskiego eksportu wzrosła z 25 mld do ponad 434 mld euro. W eksporcie dominują duże firmy, mające odpowiednie zasoby kadrowe do ekspansji zagranicznej, a na MŚP przypada nieco mniej niż połowa wartości eksportu.

Dodatkowo aż 55% eksportu przypada na zagraniczne firmy lokowane w Polsce. Według raportu Allianz Trade za 42% krajowego eksportu odpowiadają branże przetwórstwa żywności, przemysł drzewny i rolnictwo.

Choć polskie firmy są obecne niemal na całym świecie, to według GUS-u aż 87% wartości polskiego eksportu trafia do krajów rozwiniętych. Tymczasem część z państw rozwijających się to duże i perspektywiczne rynki zbytu. W Afryce czy w Azji polskie produkty mają dobrą opinię. Zatem co wstrzymuje polskich przedsiębiorców przed wyjściem ze strefy komfortu? Wśród obaw, są wydłużające się terminy płatności i kłopoty z odzyskaniem należności, na które wskazuje 42% firm. Odpowiedzią na te problemy mogą być instrumenty finansowania eksportu i ekspansji zagranicznej oferowane przez BGK i KUKE – instytucje odpowiedzialne za rządowy program „Finansowe wsparcie eksportu”.

Bank Gospodarstwa Krajowego wspiera rodzime firmy na 87 rynkach – od Japonii i USA po takie państwa jak Mongolia czy Rwanda. BGK jest otwarty na finansowanie eksportu na perspektywicznych rynkach o podwyższonym ryzyku finansowym i handlowym. Bank oferuje firmom nie tylko finansowanie i zabezpieczenie transakcji eksportowych, ale również rozliczanie z zagranicznymi podmiotami i wsparcie w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych za granicą.

W ofercie BGK znajdują się m.in. kredyty dla banku importera i akredytywy, z możliwością ich dyskontowania, co pozwala na uatrakcyjnienie oferty handlowej poprzez odroczenie płatności za zakupiony towar nawet do dwóch lat. Ponadto BGK może uruchomić kredyty dla nabywcy, czym może sfinansować do 85% wartości kontraktu eksportowego.

Bank oferuje też wykup należności i krótkoterminowe kredyty obrotowe.

Choć instrumenty bankowe minimalizują ryzyko płatnicze i zabezpieczają transakcje z zagranicznym biznesem, to nadal większość polskich firm nie decyduje się na wejście na nowe rynki zbytu, a większość eksporterów jest zakładnikiem wygodnego i bezpiecznego handlu z UE. Tymczasem eksport stanowi unikalną szansę na zwiększenie obrotów i rozwinięcie działalności, a tym samym na wyjście z pułapki małej skali — jednej z najważniejszych barier rozwojowych polskich przedsiębiorstw.

Nie bez znaczenia jest też to, że dywersyfikacja rynków sprzedaży uodparnia firmy na zagrożenia wynikające ze zmniejszenia się konsumpcji na rodzimym rynku.

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny polski bank rozwoju. Istotnym obszarem działalności banku jest wsparcie eksportu i ekspansji zagranicznej polskich firm. Bank współdziała z innymi instytucjami pomagającymi w eksporcie, m.in. z KUKE, PAIH oraz ARP. BGK współpracuje też z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, bankami komercyjnymi w kraju i za granicą oraz zagranicznymi bankami rozwoju.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Artykuł ma charakter informacyjny oraz marketingowy.
Więcej informacji o finansowaniu znajdziesz na naszej stronie:
https://www.bgk.pl/duze-przedsiebiorstwa/eksport-i-ekspansja-zagraniczna/.