Tańsze kredyty wspierające zrównoważone inwestycje dla firm

2024-06-28 09:44:18(ost. akt: 2024-07-01 23:08:41)   Materiał partnera
Rozmawiamy z Anną Bułło, dyrektor Regionu Warmińsko-Mazurskiego Banku Gospodarstwa Krajowego.

Dlaczego BGK angażuje się w finansowanie wspierające zrównoważone inwestycje?
Bank Gospodarstwa Krajowego nie jest zwykłym bankiem. Jest bankiem wspierającym zrównoważony rozwój. W obliczu rosnących wyzwań klimatycznych i społecznych, a także regulacji, zrównoważone inwestycje niosą za sobą liczne korzyści, w tym finansowe. Zrównoważone inwestycje to odpowiedź na globalne wyzwania i strategiczny wybór Unii Europejskiej. Razem z innymi bankami i instytucjami prorozwojowymi UE angażujemy się w szereg projektów i inicjatyw wspierających tego typu projekty np. inicjatywy na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym. Dbałość o zrównoważony rozwój ma też praktyczny wymiar. Udzielając tańszego finansowania, zachęcamy przedsiębiorców do prowadzenia zrównoważonych inwestycji.

Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko - Mazursiego Banku Gospodarstwa Krajowego
Anna Bułło, Dyrektor Regionu Warmińsko - Mazursiego Banku Gospodarstwa Krajowego

Czym są zrównoważone inwestycje?
Zrównoważone inwestycje muszą m.in. zapewnić istotny wkład w realizację co najmniej jednego z sześciu celów środowiskowych wyznaczonych przez Unię Europejską. Te cele to łagodzenie zmian klimatu, adaptacja do zmian klimatu, zrównoważone wykorzystywanie i ochrona zasobów wodnych i morskich, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym, zapobieganie zanieczyszczeniu i jego kontrola oraz ochrona i odbudowa bioróżnorodności i ekosystemów. Jednocześnie taka inwestycja nie może wyrządzać poważnych szkód odnośnie do któregokolwiek z celów środowiskowych.

Wymogiem dla podmiotów realizujących takie inwestycje jest też prowadzenie działalności zgodnie z procedurami zapewniającymi odpowiedzialne prowadzenie działalności gospodarczej. Krótko mówiąc, zrównoważone inwestycje cechują się m.in. poszanowaniem środowiska naturalnego, dbałością o pracowników i lokalną społeczność oraz prowadzeniem w sposób transparentny.

Kto może skorzystać z finansowania wspierającego zrównoważone inwestycje?
Kredyt jest dostępny dla przedsiębiorców, którzy według unijnej taksonomii mają potrzeby transformacji w kierunku zrównoważonej działalności. Z preferencyjnych warunków mogą skorzystać firmy, które planują inwestycję wnoszącą istotny wkład w osiągnięcie celów środowiskowych oraz poszukują zewnętrznego finansowania na jej realizację.

Określenie "taksonomia UE" nie dla wszystkich jest zrozumiałe. Co ono oznacza?
Taksonomia Unii Europejskiej to systematyka działalności wnoszących wkład w osiągnięcie celów środowiskowych wraz z zestawem kryteriów, które muszą spełniać. Już dziś największe firmy muszą raportować, jaka część ich działalności realizuje te cele. Taki obowiązek wynika z unijnych przepisów dotyczących raportowania niefinansowego. Podobne raporty za 2026 r. będą musiały przygotowywać coraz mniejsze podmioty, w tym firmy z sektora MŚP notowane na giełdzie. Warto się do tego przygotować.

Jakie konkretnie inwestycje można sfinansować?
Lista możliwych inwestycji jest długa, a katalog obejmuje 16 działalności opisanych w taksonomii. Możemy wesprzeć przedsiębiorców w sfinansowaniu zakupu niskoemisyjnych pojazdów pasażerskich, inwestycji w sieć wodnokanalizacyjną, montażu instalacji fotowoltaicznej, budowy instalacji wytwarzającej energię cieplną/chłodniczą z ciepła odpadowego, budowy lub modernizacji instalacji do produkcji żywic czy materiałów z tworzyw sztucznych, gdzie większość tworzyw pochodzi z recyklingu. To tylko przykłady projektów, jakie przedsiębiorcy mogą zrealizować ze wsparciem BGK.

Kto może otrzymać kredyt i na jakich warunkach?
Oferta dotyczy finansowania wspomnianych 16 rodzajów inwestycji. Do każdego rodzaju inwestycji wskazaliśmy jedno kryterium techniczne, które należy spełnić. Dzięki temu z oferty mogą korzystać również przedsiębiorstwa, które dopiero zapoznają się z taksonomią UE i zasadami jej stosowania.

Na jakie korzyści mogą liczyć klienci BGK? Co jest atutem tego rozwiązania?
W tym przypadku bank nie pobiera prowizji za udzielenie kredytu inwestycyjnego i proponuje niższą od standardowej marżę. Przy większych kwotach kredytu może to przynieść wymierne oszczędności. Proponujemy też niższe od standardowych stawek BGK opłaty za pozostałe usługi związane z prowadzeniem rachunku bieżącego.

Czy oferta tańszego kredytu jest ograniczona czasowo?
Tak. Wnioski o tańszy niż standardowy kredyt wspierający zrównoważone inwestycje można składać do 21 grudnia 2024 r. Zachęcam do kontaktu z pracownikami banku w regionie. Służymy ekspercką wiedzą i na pewno przeanalizujemy indywidualnie każdą inwestycję. Zapraszamy do kontaktu.

Tekst powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego.
Artykuł ma charakter informacyjny oraz marketingowy.
Więcej informacji o finansowaniu znajdziesz na naszej stronie:
https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-wspierajace-zi/.