Umowa podpisana. W Ameryce powstanie nowoczesne Centrum Psychiatrii Dziecięcej

2024-06-17 14:20:31(ost. akt: 2024-06-17 14:18:03)

Autor zdjęcia: warmia.mazury.pl

Choroby psychiczne coraz częściej dotykają dzieci i młodzież. W odpowiedzi na apele rodziców i specjalistów z zakresu psychiatrii, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego rozpoczyna budowę nowoczesnego Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce pod Olsztynem. To jedna z inwestycji strategicznych samorządu województwa w aktualnym okresie finansowania Unii Europejskiej.
Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce to ważna inwestycja, odpowiadająca na potrzeby mieszkańców regionu, którzy obecnie zmagają się z problem dostępności specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej, a co za tym idzie długim czasem oczekiwania na wizytę.

Z danych UNICEF wynika, że zaburzenia psychiczne dotykają 10,8 proc. u dzieci w Polsce w wieku 10-19 lat, jednak ta statystyka z roku na rok rośnie. Z oficjalnych liczb wynika, że z problemami natury psychicznej obecnie boryka się ok. 409 tys. dzieci i nastolatków, jednak szacuje się, że ten wynik jest mocno zaniżony, bo w wielu przypadkach choroby nie są diagnozowane.

Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce będzie nowoczesnym i w pełni wyposażonym obiektem, który będzie obejmował wszystkie poziomy referencyjne leczenia zgodne z założeniami nowej reformy systemu psychiatrii w Polsce. Inwestycja to odpowiedź na problemy z psychiatrią dziecięcą województwa warmińsko-mazurskiego, takie jak długi czas oczekiwania na poradę, diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży, zbyt mała liczba ośrodków leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego i niewystarczająca dostępność specjalistów z zakresu psychiatrii dziecięcej.

— Podpisaliśmy dzisiaj umowę wstępną na dofinansowanie tego strategicznego projektu dla rozwoju naszego województwa — przekazał marszałek Marcin Kuchciński. — Bardzo się cieszymy, że wszystkie prace idą zgodnie z naszymi założeniami. Zdecydowanie wolelibyśmy, żeby nie było popytu na leczenie psychiatryczne dzieci i młodzieży, jednak widzimy realia i na nie odpowiadamy naszymi działaniami.

Inwestycja jest dofinansowana zarówno z programu Funduszy Europejskich Warmii i Mazur, jak i budżetu państwa. Łączna kwota dofinansowania to ponad 106 mln zł. Szacowana wartość projektu to ok. 154,7 mln zł, a różnicę ok. 47 mln zł pokryje ze swojego budżetu samorządu województwa.


Inwestycja zakłada budowę zespołu nowych budynków, które będą połączone funkcjonalnie z istniejącymi obiektami i infrastrukturą Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Zgodnie z projektem nowe budynki będą miały powierzchnię użytkową ok. 15 tys. mkw., jednak inwestycja nie zakłada tylko stawiania murów, ale także zakup specjalistycznego wyposażenia i zagospodarowanie terenu dookoła obiektu. Projektowanie Północnego Centrum Psychiatrii Dziecięcej w Ameryce zakładało maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Wybór lokalizacji obiektu również nie jest przypadkowy. Otaczająca obydwa obiekty zieleń i przyroda może być ważnym czynnikiem wspierającym powrót do zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

— Zaczynając realizować ten projekt uruchomiliśmy cztery ośrodki środowiskowe opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dzieci i młodzieży w Lidzbarku Warmińskim, Olsztynie, Działdowie i Nidzicy - mówi dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce dr hab. inż. Roman Lewandowski. - Zanim powstanie centrum, którego budowa zakończy się na przełomie 2028 i 2029 roku będziemy rozwijać naszą opiekę środowiskową, aby możliwie najszybciej rozpocząć działania mające na celu objęcie mieszkańców województwa specjalistyczną opieką psychologiczną i psychiatryczną.

W skład centrum wejdą oddziały psychiatryczne dla dzieci i młodzieży w różnych grupach wiekowych. Wśród najważniejszych specjalizacji przyszłej placówki należy wymienić leczenie zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieży, które w najcięższych przypadkach muszą być realizowane w trybie stacjonarnej opieki, leczenie zaburzeń odżywiania, diagnostykę i leczenie zaburzeń psychicznych oraz świadczenia dla dzieci i młodzieży uzależnionych od substancji psychoaktywnych. Co ważne, oferta centrum obejmuje także świadczenia psychiatrii sądowej dla nieletnich. Wszystkie świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych obejmą co najmniej 180 łóżek i co najmniej 20 miejsc pobytu dziennego.

— Chcemy, żeby Północne Centrum Psychiatrii Dziecięcej było kompleksową placówką, która swoją opieką obejmie wszystkich pacjentów – od wieku niemalże niemowlęcego, aż do pacjentów prawie pełnoletnich — mówi psychiatra dziecięcy dr n. med. Adrian Kowalski — Potrzeby odnośnie psychiatrii dziecięcej w Polsce są ogromne. Jednym z największych wyzwań, z którymi się spotkamy będą oczywiście kadry. W skali kraju obecnie brakuje co najmniej kilkuset specjalistów psychiatrii dziecięcej. Tutaj z pomocą idzie rządowa reforma systemu psychiatrii dziecięcej, za którą idzie m.in. skrócenie czasu zdobywania specjalizacji. Do czasu otwarcia centrum w Ameryce nie będziemy czekać bezczynnie. Zamierzamy szkolić kadry, które już w 2029 roku będą przyjmować pierwszych pacjentów w nowo otwartej placówce.

W centrum będą zatrudnieni specjaliści z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży, psycholodzy, psychoterapeuci dzieci i młodzieży, pielęgniarki, terapeuci zajęciowi, opiekunowie medyczni i inny personel niezbędny do prawidłowego działania centrum.