Terytorialsi otrzymali sygnał alarmowy. Musieli natychmiast stawić się w jednostce

2024-06-17 17:00:25(ost. akt: 2024-06-17 15:00:56)

Autor zdjęcia: WOT

W godzinach nocnych żołnierze 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej otrzymali sygnał alarmowy nakazujący im natychmiastowe stawiennictwo w swojej jednostce. O co chodziło?
W nocy z piątku na sobotę (15/16 czerwca) terytorialsi otrzymali sygnał alarmowy. Musieli natychmiast stawić się w jednostce. O co chodziło?

Sprawdzenie liczby żołnierzy, którzy stawią się w swoich jednostkach w określonym czasie to jeden z elementów trwającej certyfikacji Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze przemieszczający się do jednostek to element ćwiczenia.

Certyfikacja jest sprawdzianem, który ma potwierdzić, że dany rodzaj Sił Zbrojnych spełnienia określone normy i kryteria, a zatem zdolny jest do wykonania przydzielonych mu zadań - zarówno w czasie pokoju, w czasie różnego rodzaju kryzysów, jak i w czasie wojny. Wojska Obrony Terytorialnej będą pierwszym w Polsce Rodzajem Sił Zbrojnych w całości poddanym certyfikacji. Dotychczas certyfikacji poddawano tylko wybrane jednostki wojskowe.

— W ramach prowadzonej certyfikacji sprawdzone będzie także stawiennictwo całego stanu osobowego naszej brygady w trybie natychmiastowego stawiennictwa w swoich pododdziałach oraz zdolność do realizacji zadań przez brygadę w ramach zarządzania kryzysowego — mówi płk Jarosław Kowalski, dowódca 4W-MBOT.

Proces oceny zdolności do wykonywania zadań przez Wojska Obrony Terytorialnej przeprowadzany zostanie w oparciu o normy ujęte w dokumencie Forces Standards Volume VII Combat Readiness Evaluation of Land HQs and Units (CREVAL), które opracowane zostały na potrzeby standaryzacji działań sił zbrojnych państw członkowskich NATO.

W ramach certyfikacji ocenia się kilka obszarów działalności, spośród których wymienić można:
- procentowy stan ukompletowania stanem osobowym i wyszkolenie żołnierzy, na poziomie zapewniającym realizację zadań;
- procentowe ukompletowanie zasadniczym sprzętem wojskowym oraz sprawność tego sprzętu;
- poziom zapasów taktycznych, które powinny zapewnić osiągnięcie założonej kategorii gotowości bojowej i realizację zadań.

Po zakończonym procesie sprawdzenia stawiennictwa żołnierzy WOT, podano osiągnięte wynik na poziomie 86,34%, w tym:
- żołnierze zawodowi 94,37%,
- żołnierze pełniący Terytorialną Służbę Wojskową 85,15%,
- pracownicy resortu Obrony Narodowej mający nadane Pracownicze Przydziały Mobilizacyjne 84,36%.

Siły Zbrojne RP liczą już ponad 200 tys. żołnierzy, w tym około 40 tys. żołnierzy WOT. W 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej- największej brygadzie OT służy dziś około 3,5 tys. żołnierzy.

Źródło: DWOT/4W-MBOT